ขณะชาร์จ Galaxy Note 9 เหมือนอุปกรณ์ร้อนขึ้น เป็นปกติหรือไม่?

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-10-12
1

ขณะชาร์จ, อุปกรณ์และที่ชาร์จอาจร้อนขึ้น. ระหว่างชาร์จแบบไร้สายหรือชาร์จเร็ว, อุปกรณ์อาจรู้สึกร้อนขึ้นเมื่อสัมผัส ไม่ได้ส่งผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์และอยู่ในระยะการทำงานปกติของอุปกรณ์ หากแบตเตอรี่ร้อนเกินไปเครื่องชาร์จอาจหยุดชาร์จ 

 

เคล็ดลับและข้อควรระวังในการชาร์จแบตเตอรี่

เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์มาร์ทโฟนโปรดคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้และใช้งานได้อย่างปลอดภัย 

 

    ✧ เมื่อใช้เครื่องชาร์จแบบไร้สายอย่าวางวัสดุแปลกปลอมเช่นวัตถุโลหะแม่เหล็กและการ์ดแถบแม่เหล็กระหว่างอุปกรณ์และที่ชาร์จแบบไร้สาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าวางบัตรเช่นบัตร RFID, บัตรเครดิต, การ์ดล็อคประตูระหว่างอุปกรณ์และฝาหลัง อุปกรณ์อาจไม่ชาร์จอย่างถูกต้องหรืออาจร้อนจัดเกินไปและอาจทำให้อุปกรณ์เสียหาย 

 

    ✧ ใช้เฉพาะแบตเตอรี่, ที่ชาร์จและสายเคเบิลที่ได้รับการรับรองจาก Samsung เท่านั้น. ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการชาร์จส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ ดังนั้นควรระมัดระวังในการเลือกผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ในการชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรองซึ่งรวมถึงเครื่องชาร์จหรือสายไฟในรถยนต์อาจทำให้เกิดปัญหาเรื่องประสิทธิภาพและความผิดปกติหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ ซึ่งจะไม่ได้รับการคุ้มครองตามการรับประกัน

11

    ✧ การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการรองรับจากซัมซุง (เช่น: อุปกรณ์ชาร์จแบบไร้สาย, สาย USB, เครื่องชาร์จในรถยนต์, ช่องต่อ Micro USB, อะแดปเตอร์ USB) ซึ่งไม่สามารถรับประกันความสามารถในการใช้งานร่วมกันได้ อาจทำให้เกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑ์ได้

22

     ✧ หากส่วนล่างของอุปกรณ์ร้อนเกินไปอาจเป็นเพราะสาย USB ที่เชื่อมต่อเสียหาย เปลี่ยนสาย USB ที่เสียหายใหม่โดยใช้สาย USB ที่ได้รับการรองรับจาก Samsung 

 

     ✧ ระวังอย่าให้วัตถุแปลกปลอมเข้าไปในช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ (ช่องเสียบปลั๊ก) อาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไปเนื่องจากการกัดกร่อนหรือการลัดวงจรชั่วคราวของขั้วไฟฟ้า 

 

     ✧ หากคุณชาร์จอุปกรณ์ในขณะที่ช่องเสียบอเนกประสงค์เปียกน้ำอาจทำให้อุปกรณ์เสียหาย ให้ถอดสายออกจากช่องเสียบอเนกประสงค์แล้วทำให้แห้งก่อนที่จะชาร์จอุปกรณ์  

 

บางครั้งการชาร์จจะหยุดทำงานแม้ในขณะที่อุปกรณ์ยังชาร์จไม่เต็ม

ระหว่างการชาร์จแบบไร้สายหรือชาร์จด้วยสายชาร์จ, อุปกรณ์และเครื่องชาร์จอาจร้อนขึ้นและหากอุปกรณ์ร้อนขึ้นหรืออุณหภูมิของอากาศแวดล้อมเพิ่มขึ้น, ความเร็วในการชาร์จอาจลดลงโดยอัตโนมัติ 

หากแบตเตอรี่มีอุณหภูมิสูงขึ้นเฉพาะขณะชาร์จไฟ, วิธีการชาร์จเพื่อป้องกันความร้อนเกินอุปกรณ์ทำงานอัตโนมัติและการชาร์จอาจหยุดลง นี่เป็นสภาวะการทํางานตามปกติเพื่อป้องกันความเสียหายต่อเครื่อง

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ