[Galaxy S9/S9+] ทำใมเวลาถ่ายวีดีโอ แล้ว ประมาน 5 นาที หรือ 10 นาที มันจะหยุดเอง

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-11-20
1

Q: ทำไมเวลาถ่ายวีดีโอประมาน 5 นาที หรือ 10 นาที Samsung Galaxy S9/S9+ จะหยุดเอง

A: เพราะการถ่ายวิดีโอที่มีความละเอียดสูงนานๆ ในกรณีที่คุณปรับความระเอียดเป็น UHD 30 bps จะทำให้ Samsung Galaxy S9/S9+ ของคุณ ใช้แบตเตอรี่ แรม พื้นที่ความจำอย่างหนัก จนเป็นเหตุให้ตัวเครื่องนั้นร้อน จึงทำใหการถ่ายวิดีโอถูกปิดเองโดยอัตโนมัติ และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ตัวเครื่องเสียหาย เราไม่ควรถ่ายวิดีโอด้วยกล้องบน Samsung Galaxy S9/S9+ เป็นเวลานานๆ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ