[Smart TV] ฉันสามารถรีเซตการตั้งค่าของโหมดภาพได้อย่างไร?

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-11-23

อัพเดทล่าสุด 21 ส.ค. 58

 

 

Q : ฉันสามารถรีเซตการตั้งค่าของโหมดภาพได้อย่างไร?

 

A : สามารถรีเซตการตั้งค่าของโหมดภาพได้ดังนี้

 

 

1.กดปุ่มเมนูที่รีโมท
2.เลือก ภาพ
3.เลือก รีเซต

 

1 

 

2 

 

    คุณสามารถรีเซตโหมดภาพปัจจุบันให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน การดำเนินการนี้จะไม่มีผลกับการตั้งค่าของโหมดภาพอื่น

 

 

 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ