[Smart TV] โหมดประหยัดพลังงานของทีวีมีการทำงานอย่างไร?

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-11-23

Q : โหมดประหยัดพลังงานของทีวีมีการทำงานอย่างไร?

A : โหมดประหยัดพลังงานของทีวีมีการทงาน ดังนี้

1 กดปุ่มเมนูที่รีโมท
2 เลือก ระบบ
3 เลือก วิธีประหยัด
[Smart TV] โหมดประหยัดพลังงานของทีวีมีการทำงานอย่างไร?

เป็นฟังก์ชั่นในการปรับความสว่างเพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานของทีวี

เซ็นเซอร์ประหยัด (Eco Sensor) (เปิด/ปิด) : เป็นโหมดที่จะประหยัดพลังงาน เพราะภาพ หรือ หน้าจอจะ
ปรับความสว่างตามแสงของสภาพแวดล้อม ณ ขณะนั้น

โหมดประหยัดพลังงาน (Energy Saving) (เปิด/ปิด) : ทีวีจะปิดโดยอัตโนมัตหลังจากไม่ได้ใช้งานประมาณ 3 ชั่วโมง เพื่อป้องกันไม่ให้ทีวีมีความร้อนจนเกินไป

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ