[Smart TV] ฉันไม่สามารถเข้าใช้งานเมนูการแพร่ภาพได้ จะแก้ไขอย่างไร?

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-11-23

Q : ฉันไม่สามารถเข้าใช้งานเมนูการแพร่ภาพได้ จะแก้ไขอย่างไร?

A : ฉันไม่สามารถเข้าใช้งานเมนูการแพร่ภาพได้ แก้ไขดังนี้

[Smart TV] ฉันไม่สามารถเข้าใช้งานเมนูการแพร่ภาพได้ จะแก้ไขอย่างไร?
[Smart TV] ฉันไม่สามารถเข้าใช้งานเมนูการแพร่ภาพได้ จะแก้ไขอย่างไร?

ให้ตรวจสอบการเลือกแหล่งจ่ายสัญญาณของทีวี ว่าเป็น TV หรือไม่ ถ้าเป็นแหล่งจ่ายสัญญาณอื่น จะไม่สามารถใช้เมนูดังกล่าวได้ แนะนำให้เลือก Source เป็น TV

[Smart TV] ฉันไม่สามารถเข้าใช้งานเมนูการแพร่ภาพได้ จะแก้ไขอย่างไร?
1 กดปุ่ม Source ที่รีโมท
2 เลือก TV

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ