[Smart TV] ฉันต้องการเลือกแหล่งสัญญาณที่เชื่อมต่อกับทีวี จะทำได้อย่างไร?

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-11-23

อัพเดทล่าสุด 13 ม.ค. 57

 

 

Q : ฉันต้องการเลือกแหล่งสัญญาณที่เชื่อมต่อกับทีวี จะทำได้อย่างไร?


A : ฉันต้องการเลือกแหล่งสัญญาณที่เชื่อมต่อกับทีวี ทำได้ดังนี้

 

 

 

1.ในรายการ Source เมื่อทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว Source นั้นจะเป็นสี และสามารถเลือกได้
2.ถ้าต้องการดู Source ที่เชื่อมต่อกับทีวี สามารถกดปุ่ม "เลื่อนซ้าย" หรือ "เลื่อนขวา" เพื่อเลื่อน

Source ได้
3.ถ้าเป็น Source PC จะต้องเปิดเครื่องไว้ตลอดเวลา
4.ถ้าเชื่อมต่อกับ External drive แล้วทีวีไม่ปรากฏ Sourece ให้เลือก ให้กดปุ่มสีแดง เพื่อให้ทีวี

ค้นหา Source ให้

 

 

 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ