[Smart TV] ปรับจูนช่องสัญญาณแบบดิจิทัลได้อย่างไร?

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-07-13

Q : ฉันต้องการปรับจูนช่องสัญญาณ แบบดิจิตอล จะทำได้อย่างไร?

A : ฉันต้องการปรับจูนช่องสัญญาณ แบบดิจิตอล ทำได้ดังนี้

[Smart TV] ฉันต้องการปรับจูนช่องสัญญาณ แบบดิจิตอล จะทำได้อย่างไร?

กดปุ่มเมนูที่รีโมท เลือก "ตั้งค่า" เลือก "การปรับแต่อัตโนมัติ"

[Smart TV] ฉันต้องการปรับจูนช่องสัญญาณ แบบดิจิตอล จะทำได้อย่างไร?
1 เลือกประเภทการเชื่อมต่อเป็นแบบ "เสาอากาศ"
2 เลือก ประเภทช่อง แบบ "ดิจิตอล & อนาล็อก"
[Smart TV] ฉันต้องการปรับจูนช่องสัญญาณ แบบดิจิตอล จะทำได้อย่างไร?

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ