[Smart TV] ไม่มีภาพ/เสียง หรือ ภาพ/เสียงไม่ปกติ เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-10-26

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ