[Smart TV] วิธีแก้ระดับเสียงปรับอัตโนมัติเมื่อสลับช่อง

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-07-13

Q : ระดับเสียงจะปรับอัตโนมัติเมื่อสลับไปที่ช่องอื่น จะแก้ไขอย่างไร?

A : ระดับเสียงจะปรับอัตโนมัติเมื่อสลับไปที่ช่องอื่น แก้ไขดังนี้

[Smart TV] ระดับเสียงจะปรับอัตโนมัติเมื่อสลับไปที่ช่องอื่น จะแก้ไขอย่างไร?
1 กดปุ่มเมนูที่รีโมท
2 เลือก ลำโพง
3 เลือก ตั้งค่าลำโพง
4 เลือก ลำโพงอัตโนมัติ
5 ถ้าตั้งค่าไว้อยู่ที่ เปิด ให้กำหนดเป็น "ปิด"
[Smart TV] ระดับเสียงจะปรับอัตโนมัติเมื่อสลับไปที่ช่องอื่น จะแก้ไขอย่างไร?

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ