[Smart TV] เสียงของลำโพงทีวีดังไม่สมดุลกัน จะแก้ไขอย่างไร?

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2020-10-26

Q : เสียงของลำโพงทีวีดังไม่สมดุลกัน จะแก้ไขอย่างไร?


A : เสียงของลำโพงทีวีดังไม่สมดุลกัน สามารถแก้ไขได้ดังนี้

1
1 กดปุ่ม เมนู ที่รีโมท
2 เลือก เสียง
3 เลือก เอฟเฟกต์เสียง
4 เลือก อีควอไลเซอร์
5 เลือก รีเซ็ต
1

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ