[Smart TV] ปรับจอแบบละเอียดคืออะไร ตั้งค่าอย่างไร?

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2022-07-13

Q : การปรับแต่งหน้าจอแบบละเอียดคืออะไร และสามารถตั้งค่าได้อย่างไร? 

A : การปรับแต่งหน้าจอแบบละเอียดคือ เมื่อภาพอนาล็อกเกิดการสั่นและมีสัญญาณรบกวน ให้ปรับสัญญาณแบบละเอียดเพื่อทำให้ภาพชัดเจน และสามารถตั้งค่าได้ดังนี้

1 กดปุ่มเมนูที่รีโมท
2 เลือก การแพร่ภาพ
3 เลือก การตั้งค่าช่อง
1
4 เลือก ปรับละเอียด
1

หมายเหตุ : ฟังก์ชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะกับการแพร่ภาพแบบอนาล็อกเท่านั้น

โปรดคลิกปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ