Hur byter man ut spetsen på S Pen?

S-pen 

Om spetsen är sliten, ersätt den med en ny.

1. Ta ett stadigt tag i spetsen med en pincett och dra bort den.


2. Sätt in en ny spets i S Pen.

Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna med pincetten.


• Återanvänd inte gamla spetsar. Det kan göra att S Pen inte fungerar.

 
• Tryck inte på spetsen för hårt när du sätter in den i S Pen.


• För inte in den runda ändan av spetsen i S Pen. Det kan orsaka skador på S Pen eller din enhet.


• Böj inte eller använd för hårt tryck med S Pen när du använder den. S Pen kan skadas eller spetsen deformeras.


• Tryck inte hårt på skärmen med S Pen. Pennspetsen kan deformeras


• Om du använder S Pen i skarp vinkel mot skärmen kan det inträffa att enheten inte känna igen S Pen-åtgärderna.

 
• Om vatten tränger in i S Pen, skaka försiktigt enheten för att få bort vattnet ur öppningen innan du använder den.


• Mer information om S Pen finns på Samsungs webbplats.


• Om S Pen inte fungerar korrekt, ta den till ett Samsung Service Center.

Tryck på knappen skicka nedan för att lämna din feedback. Tack för din medverkan.

Tack för din feedback