Hur formaterar jag minneskortet på min Galaxy A8/A8+ 2018?

Ett minneskort som formateras i en dator är inte nödvändigtvis kompatibelt med din telefon. Fornatera helst minneskortet på enheten.

Innan du formaterar minneskortet bör du göra en backup av det som finns på kortet. All data på kortet kommer att försvinna. Tillverkarens garanti täcker inte data som försvunnit på grund av felaktig användning.

På hemskärmen, tryck på Appar→ Inställningar → Enhetsunderhåll → Lagring → Mer inställningar → Lagringsinställningar → SD-kort → Formatera.

Tryck på knappen skicka nedan för att lämna din feedback. Tack för din medverkan.

Tack för din feedback