Hur spelar jag in SuperSlowmo video med min Galaxy S9/S9+?

Den bakre kameran på Galaxy S9/S9+ erbjuder en ny funktion som låter dig spela in och spela upp speciella tillfällen och scener med snabba rörelser i super slow-motion. 
Med SuperSlowmo kan du fånga önskade sektioner i 960 fps i 0.2 sekunder och spela upp dem över ungefär 6 sekunder, och avslöjar detaljer som det mänskliga ögat normalt inte kan snappa upp. 

Två olika inspelningslägen

Det finns två olika alternativ för att spela in i Super Slow-mo:

Flera tagningar: Spela in en video och fånga flera olika ögonblick i super slow-motion.

En tagning: Spela in en kort video och fånga ett enstaka ögonblick i super slow-motion.

Hur filmar jag videos med SuperSlowmo?

Använd denna funktion på en plats med tillräckligt ljus.

1 Öppna kameran och tryck på ”Superslowmo” i förhandsgranskningen.
Öppna kameran och tryck på ”Superslowmo” i förhandsgranskningen
2 Tryck på ”Inställningar”.
Tryck på ”Inställningar”
3 Välj ”Superslowmotion”.
Välj Superslowmotion
4 Välj ”Flera tagningar” eller ”En tagning” och dubbeltryck sedan på ”Tillbaka”-knappen för att återvända till kamerans förhandsgranskning.
Välj ”flera tagningar” eller ”en tagning” och dubbeltryck sedan på ”tillbaka”-knappen för att återvända till kamerans förhandsgranskning

När du väljer ”Flera tagningar”, se till att läget är valt på ”Auto”.

När du väljer ”flera tagningar”, se till att läget är valt på ”Auto”
5 Tryck på ”Spela in”-knappen för att inleda inspelning, och tryck på ”Stopp”-knappen för att avsluta den.
Tryck på ”Spela in”-knappen för att inleda inspelning, och tryck på ”Stopp”-knappen för att avsluta den

När du spelar in en video med alternativet ”Flera tagningar” så kommer varje sekvens som huvudobjektet rör sig att fångas upp automatiskt i super slow-mo. 

För att flytta rörelsedetektionsområdet, tryck och håll nere området innanför ramen och dra det till en ny plats. För att justera fältets storlek, tryck och håll inne ett hörn av fältet och dra i det. 

För att flytta rörelsedetektionsområdet, tryck och håll nere området innanför ramen och dra det till en ny plats

De vita prickarna som uppstår ovanför den svartvita ”Stopp”-ikonen indikerar antal sekvenser som spelats in i superslowmotion. Du kan använda superslowmotion upp till 20 gånger i ett och samma videoklipp.

De vita prickarna som uppstår ovanför den svartvita ”Stopp”-ikonen indikerar antal sekvenser som spelats in i superslowmotion

Observera:

När du spelar in en video i Auto-läget så kan superslowmotion-inspelning att inleda oönskat om kameran upptäcker rörelser. Rörelser kan också upptäckas när:


Enheten skakas. 
När ett annat objekt rör sig i närheten av huvudobjektet. 
När man spelar in under ett flimrande ljus, som exempelvis ett bildrör. 
När man spelar in på en mörk plats där brus uppstår i kameran.

Tryck på knappen skicka nedan för att lämna din feedback. Tack för din medverkan.

Tack för din feedback