Hur tar jag porträttbilder med Livefokusfunktionen?

Livefokusfunktionen gör det möjligt för kameran att fånga bildobjektet och bakgrunden separat så att du kan få foton som placerar fokus på objektet men bakgrunden ur fokus. Du kan justera bakgrundsoskärpefunktionen i sökaren när du ska ta bilden och i efterhand.

 

Funktionen rekommenderas när du har 0,3 till 1 meter till fotoobjektet.

Se till att ditt fotoobjekt är nära enheten. Fumnktionen kräver också en plats med tillräckligt ljus. 

Notera: Funktionen kan bara användas i selfieläge.

1 Från applistan, tryck på "Kamera".
Från applistan, tryck på Kamera
2 På förhandsgranskningsskärmen, tryck på ikonen för att byta till frontkameraläge för selfies.
tryck på Kamera för att byta till frontkameraläge för selfies
3 Tryck på "Livefokus".
Tryck på Livefokus
4 Fokusera på fotoobjetet genom att dra slidern åt höger eller vänster för att justera bakgrundsoskärpenivån.
Fokusera på fotoobjetet genom att dra slidern åt höger eller vänster för att justera bakgrundsoskärpenivån
5 Tryck på kameraikonen för att ta ett foto.
Tryck på kameraikonen för att ta ett foto

Du kan även redigera bakgrundsoskärpa av ett foto som du tagit med Live Focus Funktionen i Bilder.

6 Välj ett taget foto med Live focus funktionen och tryck på "Justera bakgrundsoskärpa".
7 Dra bakgrundsoskärpsjusteringsfältet till höger eller vänster för att justera nivån av skärpa och klicka sen på spara bild.

Tryck på knappen skicka nedan för att lämna din feedback. Tack för din medverkan.

Tack för din feedback