Kan jag använda min Galaxy A8/A8+ 2018 i havsvatten?

Galaxy A8/A8+ 2018 är en IP68-klassad enhet. IP68 betyder att inget damm ska komma in i enheten,
och att den ska Klara att vara nedsänkt i 1.5 meter sötvatten i upp till 30 minuter.
Var försöktig så att du inte har din telefon nedsänkt i vatten som är 1.5 meter eller djupare i mer än 30 minuter.

Samsung garanterar enkelt vattentålighet när SIM-kortsvaggan är korekt stängd, men inte att enheten kommer att fungera när den är i vatten eller i en annan vätska.
Generellt, råder vi kunden att inte exponera enheten för vatten som rör sig med högt tryck.
Hett vatten, joniserat vatten eller tvålvatten bör också undvikas.

Om enheten exponeras för rent vatten, torka av den noga med en torr, mjuk putsduk.
Och, efter användning i saltvatten, måste man vara extra noga med enheten.
Om enheten lufttorkas, finns fortfarande risken att delar som mikrofonen, högtalarna och hörluren blockeras på grund av salt eller sand.
1. Om enheten varit utsatt för saltvatten bör den omedelbart spolas av med rent sötvatten.
2. När den spolats av bör den torkas torr med en ren och mjuk putsduk.

Likaså om enheten har exponerats för andra vätskor, såsom joniserat vatten eller alkoholhaltiga drycker, spola av den med rent sötvatten och torka den med en ren och mjuk putsduk.

Andra vätskor än rent vatten kan påverka enhetens funktion och utseende även om du spolar av den med rent vatten och torkar av den grundligt. Om enheten inte fungerar som den ska efter att du testat dessa tips bör du kontakta ett Samsung Servicecenter eller din återförsäljare.

Generellt när du använder en vatten och dammtålig enhet, iaktta följande användnings- och skötselråd i minnet för att se till att din enhet håller sig vatten- och dammtålig.

- Om du nedsänker enheten i andra vätskor såsom hett vatten, isvatten, kladdiga vätskor, alkoholhaltiga drycker eller annat som inte är rent och normaltempererat vatten kan det påverka funktionen och/eller utseende även om du sköljer av och torkar av enheten noggrannt.
- Exponera inte enheten för vatten som rör sig med mycket hastighet eller tryck.
- Nedsänk inte enheten i andra vätskor såsom saltvatten, joniserat vatten, tvålvatten eller alkoholhaltiga drycker.
-Om du använder ett S View-skal kommer din enhet att vara vattentålig enbart om du använder ett originalskal från Samsung med vattentålighetsfunktionen.
- Om enheten har varit nedsänkt i vatten och mikrofonen eller högtalaren är våta kan du få ljudproblem under samtal. Torka av den ordentligt innan du ringer ett samtal.
- Touchskärmen och andra funktioner på enheten kanske inte fungerar som de ska om enheten används i vatten.
- Samsung garanterar enbart vattentålighet när SIM-kortsvaggan är isatt ordentligt men kan inte garantera att enheten kan fungera som normalt när den är under vatten eller i andra vätskor.

Tryck på knappen skicka nedan för att lämna din feedback. Tack för din medverkan.

Tack för din feedback