Min fjärrkontroll fungerar inte

Det finns flera orsaker till att din fjärrkontroll kanske inte fungerar. Det vanligaste är fysiska skador, batteriproblem, parningsproblem eller problem med den infraröda sensorn på fjärrkontrollen eller TV: n.

Observera: ersättningsfjärrkontroll kan köpas från distributör.

Byt ut batterierna

Batterier som tappas eller felaktigt sätts in är det vanligaste skälet till att en fjärrkontroll slutar fungera eller fungera intermittent. Vi rekommenderar att du byter ut batterierna som ett första steg och kontrollerar att + och - ändarna på batterierna motsvarar + och - batterifacken på fjärrkontrollen.

Anslut din smarta fjärrkontroll igen

Om din anslutning inte fungerar är omparning ett bra sätt att försöka fixa anslutningen. Den här metoden är endast tillämplig för Samsung smarta fjärrkontroller.
 

Parringsmetoden kommer att skilja sig något beroende på vilken fjärrkontroll du använder. Generellt innebär det att du trycker på två knappar samtidigt i tre eller fler sekunder.
 

Se till att fjärrkontrollen är inom 30cm från TV: n, håll sedan ner de relevanta knapparna i tre sekunder och släpp sedan. Hitta din fjärrkontroll nedan för att se vilka knappar du behöver använda.

Observera: om du inte hittar en fjärrkontroll som ser ut som din nedan, vänligen se din pappersmanual eller ladda ner E-manualen för din enhet. 

Anslut din smarta fjärrkontroll till TV'n
Starta om fjärrkontrollen manuellt

Ta bort batterierna från fjärrkontrollen i minst tjugo sekunder och tryck sedan på strömbrytaren på fjärrkontrollen (utan batterier). Sätt tillbaka batterierna, stäng av TV: n och slå på den igen på TV'n.

Nollställ fjärrkontrollen

För att nollställa fjärrkontrollan tryck och hålla nere och   -knapparna.båda knapparna hålls nedtryckt samtidigt tills LED-lampan på Smart-kontrollen slutar blinka.

Nollställ din smarta fjärrkontroll
Starta om din TV manuellt

Stäng av TV: n, dra ur sladden ur eluttaget. Vänta i cirka trettio sekunder innan du ansluter TV: n igen. Slå på TV: n igen.

Kontrollera för störningar och hinder

Din TV och TV-fjärrkontroll kommunicerar med varandra med hjälp av infraröda signaler. Om det finns några objekt mellan sensorerna på fjärrkontrollen och TV: n kan infraröda signaler blockeras. På de flesta Samsung-TV-apparater är den infraröda sensorn på skärmens nedre högra sida eller den nedre mitten. Se till att det inte finns några föremål på dessa TV-områden.
 

Elektronisk utrustning kan också störa signalen från din fjärrkontroll. Om du har någon elektronik som ljus, radioapparater eller mobila enheter runt tv: n, försök flytta dem bort.

Kontrollera fjärrkontroll med en infraröd sändare

Du kan kontrollera att din TV-fjärrkontroll producerar en infraröd signal med vilken digital kamera som helst, inklusive den på din smartphone. Slå på kameran och peka fjärrkontrollen mot linsen. Tryck på ström-, volym- eller kanalknapparna på fjärrkontrollen medan du tittar på telefonskärmen. Du bör kunna se ett blinkande ljus från fjärrkontrollen.

Observera: Smart-Remote använder IR-signal för strömknappen. Ifall du kan se ett blinkande ljus beror problemet med att smart-remote behöver anslutas igen till din TV, se avsnittet "Anslut din smarta fjärrkontroll igen".

Om du inte ser något blinkande ljus från fjärrkontrollen och redan har kontrollerat batterierna, kontakta Samsung Support.

Tack för din feedback