Čo robiť, keď z mojej umývačky uniká voda?

Najskôr zistite, odkiaľ voda uniká. Z prednej alebo zadnej strany?

Z predného panela

  • Skontrolujte možné poškodenie tesniacich dvierok.
  • Skontrolujte prebytočné množstvo umývacieho prostriedka (môže upchať vodné potrubie a spôsobiť tak únik vody).
  • Skontrolujte, či je filter správne umiestnený a zatvorený (skontrolujte, či na dvierkach nie sú zbytky vody a či je z dodanej hadice núdzový odtok a tiež stav filtra).
  • Skontrolujte prítomnosť a tesnosť zásuvky malého odtokového potrubia (vedľa filtra).

Zo zadnej strany

  • Skontrolujte stav filtra.
  • Skontrolujte pripojenie a stav prívodnej hadice.
  • Skontrolujte pripojenie a stav odtokovej hadice.

Ďakujeme vám za vašu reakciu