Si ta lidh Note9 tim me një ekran duke përdorur DeX?

Samsung DeX ju lejon të përdorni telefonin tuaj inteligjent si një kompjuter duke e lidhur pajisjen tuaj celular me një ekran të jashtëm, siç është televizori ose monitori.

Ju lutemi mbani parasysh: Përdorni vetëm aksesorë zyrtarë që mbështeten nga Samsung DeX për të shmangur problemet me performancën dhe mosfunksionimet si rrjedhojë e aplikacioneve të palëve të treta.

Ju mund ta lidhni telefonin tuaj inteligjent me një ekran të jashtëm në tre mënyra.

Me kabllo DeX

Kablloja DeX është mënyra më e lehtë për ta lidhur Note9 tuaj me një ekran, sepse realizohet përmes përdorimit tënjë kabllo je të vetme.

Kabllo DeX
1 Lidhni kabllon me Note9 tuaj.
2 Lidhni anën tjetër fundore të kabllos me televizorin ose monitorin tuaj.

Në ekran do të shfaqen dy opsione:

Filloni Samsung DeX: Ekrani i pajisjes celular do të fiket dhe do të shfaqet në televizorin ose monitorin e lidhur në regjimin desktop. Përdoreni pajisjen tuaj si një bllok për të kontrolluar se çfarë ndodh në ekran. 

Bllok me prekje Samsung DeX

Kaloni në pasqyrimin e ekranit: Përmbajtja e Note9 tuaj do të pasqyrohet në ekranin e lidhur.

Pasqyrë ekrani Samsung DeX
Me përshtatës HDMI (USB Lloji-C me HDMI)

Ju mund ta lidhni gjithashtu Note9 tuaj me një ekran të jashtëm duke përdorur një përshtatës HDMI ose një përshtatës me shumë porta.

USB Lloji C - Përshtatës HDMI
USB – Përshtatës HDMI me shumë porta
1 Lidhni Note9 tuaj me përshtatësin.
2 Lidhni përshtatësin me televizorin ose monitorin tuaj.

Në ekran do të shfaqen dy opsione:

Filloni Samsung DeX: Ekrani i pajisjes celular do të fiket dhe do të shfaqet në televizorin ose monitorin e lidhur në regjimin desktop. Përdorni pajisjen tuaj si një bllok për të kontrolluar se çfarë ndodh në ekran. 

Bllok me prekje Samsung DeX

Kalo në pasqyrimin e ekranit: Përmbajtja e Note9 tuaj do të pasqyrohet në ekranin e lidhur.

Pasqyrë ekrani Samsung DeX
Me DeX Pad
1 Lidhni Dex PAD në korrent.
2 Lidhni njërën anë fundore të kabllos HDMI me portën HDMI të DeX Pad, dhe anën tjetër fundore lidheni me një televizor ose portë HDMI të një monitori.
Lidhni kabllon HDMI me Dex Pad
3 Lidhni telefonin tuaj inteligjent me lidhësin e pajisjes celular (USB Lloji-C) në Dex Pad.
Lidhni celularin me Dex Pad

Ju lutemi mbani parasysh: Siguroni që telefoni juaj inteligjent është futur në mënyrë horizontale te lidhësi. Përndryshe, Dex Pad dhe telefoni juaj inteligjent mund të dëmtohet. 

Ju lutemi, klikoni butonin "DERGO" më poshtë për të aplikuar komentet tuaja. Faleminderit për pjesëmarrjen tuaj.

Faleminderit për komentin tuaj