Udhëzime Riparimi
dhe Pjesë Këmbimi

Udhëzime Riparimi
dhe Pjesë Këmbimi

Samsungu është i përkushtuar të zgjatë jetën e produkteve dhe ulë mbetjet elektronike. Kështu ne po ndërmarrim hapa për ta bërë më të lehtë riparimin dhe riciklimin e produkteve tona.

Legjislacioni Europian Eco-design Legjislacioni Europian Eco-design

Legjislacioni Europian Eco-design


Legjislacioni i ri nga Komisioni Europian hyn ën fuqi me 2021, me synim nxitjen e riparueshmërisë dhe zgjatjes së jetës së pajisjeve.

Posaçërisht kjo zbatohet për frigoriferët, lavatriçet, lavastovilet, por edhe mjetet elektronike si televizorët dhe monitorët e kompjuterëve.

Si ndikon kjo te ju? Si ndikon kjo te ju?

Si ndikon kjo te ju?


Në Samsung ne kemi caktuar parime për të minimizuar ndikimin mjedisor duke dizenjuar produkte që konsumojnë më pak energji dhe përdorin burimet me më shumë eficiencë.

Ne vazhdimisht përpiqemi të përmirësojmë performancën mjedisore të të gjithë produkteve ton dhe zgjatja e ciklit te jetës së tyre është pjesë e kësaj.

Për të mbështetur këta produkte të qëndrueshëm, do të ofrohen pjesë këmbimi për një periudhë më të gjatë kohe dhe do të ofrohen brenda afateve kohore të shkurtra. Këto pjesë mund të hiqen lehtësisht dhe të zëvendësohen për të shtuar riparueshmërinë e produkteve tona.