Çfarë duhet të bëj nëse frigoriferi nuk më funksionon si duhet?

Nëse frigoriferi nuk funksionon në rregull, rekomandohet të kontrolloni në fillim lidhjen me energjinë elektrike. Nëse nuk ka probleme me energjinë elektrike dhe përsëri keni probleme me frigoriferin, ju lutemi, lexoni këshillat e mëposhtme për identifikimin dhe zgjidhjen e problemit.

Rekomandohet të kontaktoni me qendrën e shërbimit për klientët nëse problemi nuk zgjidhet edhe pasi keni ndjekur hapat e mundshëm në shtëpi.

Kontrolloni hapësirën e instalimit

Frigoriferi rekomandohet të vendoset në një vend me hapësirë të mjaftueshme. Duhet të ketë të paktën 10 centimetra hapësirë nga muri (si mbrapa ashtu edhe anash frigoriferit) dhe të paktën 5 centimetra nga tavani. Frigoriferi duhet të vendoset në një vend ku mund ta çlirojë nxehtësinë. Nëse frigoriferi është i bllokuar, kjo mund ta pengojë të funksionojë në rregull.

frigoriferi të vendoset në hapësirë të mjaftueshme

Kontrolloni nivelimin e frigoriferit

Hapeni derën e frigoriferit afërsisht 30 deri 40 centimetra dhe pastaj lëreni të lirë. Dera duhet të mbyllet vetë; por, nëse nuk mbyllet vetë, duhet të kontrolloni vidat e rregullueshme të këmbëve të cilat ndodhen poshtë pjesës së përparme të frigoriferit.
Gjithashtu, verifikoni nëse është i niveluar mirë apo jo frigoriferi. Nëse nuk është i niveluar saktë, kjo mund ta pengojë funksionimin e rregullt të frigoriferit.

kontrolli i nivelimit të frigoriferit

Mbajeni të pastër anën e pasme të frigoriferit

Ju rekomandojmë të përdorni një fshesë elektrike për ta pastruar pjesën e pasme të frigoriferit një herë ose dy herë në vit. Është e rëndësishme ta mbani të pastër nga pluhuri hapësirën e kompresorit në mënyrë që të mos pengojë shkëmbimin e nxehtësisë. Problemet që mund të shkaktohen nga prania e pluhurit në pjesën e pasme të frigoriferit, për shembull, janë formimi i akullit ose prania e lagështisë në frigorifer dhe/ose në dollapin e ngrirjes dhe zhurmë e shtuar gjatë funksionimit.

mbajeni të pastër nga pluhuri anën e pasme të frigoriferit

Mos vendosni produkte përpara vrimave të qarkullimit të ajrit

Vrimat e qarkullimit të ajrit të sistemit “No Frost” (pa ngricë) brenda frigoriferit dhe ngrirësit duhet të mbahen të zhbllokuara gjatë gjithë kohës. Rekomandohet fuqimisht që të mos vendosni asnjë produkt ngjitur me këto vrima sepse mund të shfaqet lagështirë nën sirtarët e perimeve ose mund të zërë akull paneli i pasmë.

mos vendosni produkte përpara vrimave të qarkullimit të ajrit

Kontrolloni panelin e indikatorëve

Nëse frigoriferi nuk ka ftohje, por funksioni i ngrirjes është në rregull, atëherë duhet të kontrolloni se mos e keni të paracaktuar në modalitetin “Vacation” (Pushime), nëse modeli i frigoriferit tuaj e ka këtë opsion. Çaktivizojeni modalitetin “Vacation” (Pushime) në ekranin e panelit të indikatorëve dhe konsultoni manualin e përdorimit për më shumë informacion.

çaktivizoni modalitetin vacation

Shënim:

  • Pamja faktike e panelit të komandimit mund të ndryshojë në varësi të modelit që keni. 
  • Kjo pamje është thjesht një shembull në gjuhën angleze por ekziston edhe në gjuhën e vendit tuaj.

Faleminderit për komentin tuaj