Si realizohet temperatura në frigoriferin tuaj ngrirës dhe të zakonshëm?

Është e rëndësishme që frigoriferi ngrirës dhe ai i zakonshëm të jenë secili në temperaturën e tyre ideale. Më poshtë janë disa këshilla praktike për të garantuar që është vendosur në temperaturën e saktë.  

1. Verifikoni nëse pajisja është në ‘konfigurimin e pushimit’.

Konfigurimi i pushimit është një funksion i cili është krijuar për ulur konsumin e energjisë gjatë mungesave të gjata.

 

Nëse aktivizohet ky konfigurim, temperatura në pjesën e frigoriferit të zakonshëm do të vendoset automatikisht në 15 grade Celcius, ndërsa frigoriferi ngrirës funksionon në gjendjen normale, që nga ana tjetër kursen energji duke i mbajtur sendet ushqimore të ngrira. 

 

Verifikoni nëse konfigurimi i pushimit është i çaktivizuar de, nëse është i aktivizuar, ç’aktivizojeni. Jeni të lutur ti referoheni manualit të përdoruesit për udhëzimet përkatëse për modelin tuaj.  

2. Verifikoni që pajisja të ketë hapësirë të mjaftueshme prapa dhe përreth saj.

Është shumë e rëndësishme të mendohet për vend-ndodhjen e frigoriferit të zakonshëm/ngrirës.

 

Verifikoni distancën ndërmjet murit dhe frigoriferit ngrirës/të zakonshëm Përshtateni këtë distancë me kushtet më të mira të ftohjes. Ne u këshillojmë: 

 

Një distancë minimale prej 5 cm ndërmjet pjesës së prapme të frigoriferit dhe murit dhe një minimum prej 1 cm në krye.

Distanca ndërmjet murit dhe frigoriferit

3. Verifikoni nëse pjesa e prapme e frigoriferit të zakonshëm ka shumë pluhur/papastërti.

Problemet e temperaturës mund të jenë edhe për shkak të një problemi mirëmbajtjeje të frigoriferit, kështu që është e rëndësishme të pastrohet rregullisht.

 

Pastroni pjesën e pasme të frigoriferit pasi mbledhjet e papastërtive dhe pluhurit në pjesët e ekspozuara ose kabllot mund të pengojnë funksionimin normal.

 

Pastroheni me fshesë me korrent pjesën e pasme të pajisjes një ose dy herë në vit.

Jeni të lutur të vini re: Mos e hiqni mbulesën e pasme që tregohet në diagramën e mëposhtme, pasi mund të jetë e rrezikshme. 

Mbulesa e pasme

4. Verifikoni nëse frigoriferi është plotë, pasi kjo mund të shkaktojë probleme me funksionalitetin ‘pa kondensim’.

Ushqimi i tepërt në frigoriferin e zakonshëm/ngrirës mund të ketë një ndikim negativ mbi temperaturën. 

 

Nëse frigoriferi ngrirës/i zakonshëm është plot, kjo mund të pengojë derën të mbyllet plotësisht ose qarkullimin e rregullt të ajrit. Kjo ka efekt mbi eficiencën e ftohjes. Ndaheni frigoriferin e zakonshëm/ngrirës në rreth 60 deri 70% të kapacitetit të frigoriferit dhe shikoni që ushqimi të mos bllokojë helikat e ftohëse së frigoriferit.

Frigoriferi plot

Faleminderit për komentin tuaj

Nuk po e gjeni atë që po kërkoni? Jemi këtu për t'ju ndihmuar.

Telefono

045 620 202

Nga e Hëna deri te Premten : Nga 09:00 deri 17:00

* Për çdo pyetje në lidhje me printerin vizitoni faqen e internetit të "HP" .

Mbështetja në person

Vendodhja e Serviseve

Kërkoni Servisin më të afërt Samsung pranë jush

Na Kontaktoni