Një televizor i bukur e ruan
bukurinë si ndezur, si fikur.

Një pamje nga afër e një dizajni mbështetëseje të "Q90R", fokusuar në dizajnin mbiqëndrues të mbështetëses.
Një video ofron induksionin e 5 elementëve kryesorë të dizajnit të Q90R: pamja metalike premium, mbajtësja e TV lundruese, korniza, lustër metalike dhe një formë trupore. Mbajtësja dhe trupi duken të përsosura me materialin prej metali cilësor. Mbështetja metalike formohet si një pllakë televizive lundruese, e cila duket sikur është lundrues dhe forma e bezelit si kornizë.
Dhe Q90R duket e sofistikuar me mbajtësen e saj metalike. Mbajtësja dhe bezel vijnë së bashku për të krijuar një dizajn të qetë që rritë përvojën e shikimit .

Dizajni minimalist i QLED u jep fund hutimeve duke i kombinuar më së miri brinjët dhe mbështetësen në një trup. Përjetoni përfshirjen e plotë dhe njësimin pamor me dizajnin e shtruar dhe elegant të QLED.

᠎
᠎
Një paraqitje e parimit të dizajnit të televizorit "2019 QLED", në bazë të platformës së shikimit tërësor e përfshirës (përfshirje e plotë) që përdor një dizajn minimal, brinjë të holla, dizajn me material elegante dhe dizajne të ndryshme elegante të mbështetëseve. Së fundi, njësimi i dizajnit duket përmes plotësimit të realizuar në hapësirën tuaj përmes një lidhjeje të padukshme me një kordon të vetëm e të hollë, dhe me suport puthitje në mur. Treguesi me pamje fillon me linjën e plotë të televizorëve "2019 QLED" duke paraqitur dizajnin, parimet dhe funksionet e posaçme të secilit model, e duke përfunduar me një kombinim të produkteve në një paraqitje të linjës të plotë.
Një paraqitje e disa televizorëve "2019 Samsung QLED", me një kënd të majtë dinamik të "2019 Q90R" me njësim pamor, një kënd dinamik të djathtë të pamjes së "2019 Q60R" me një dizajn elegant të mbështetëse dhe një pamje ambienti të brendshëm me një "Q900R" të vendosur në një mur në dhomën e ndenjjes, me dizajnin e tij minimal që i përshtatet më së miri dhomës.

Televizor i bukur edhe
kur është fikur

Modaliteti i ambientit

QLED e transformon hapësirën tuaj edhe kur është fikur, duke u ndërthurur nga ana dekorative me hapësirën tuaj dhe duke ju dhënë informacionin që ju nevojitet. Madje edhe transformohet në një vepër arti.

᠎
Një video që tregon opsionet e ndryshme për modalitetin e ambientit.  Televizori ""2019 QLED"" ka dy opsione modaliteti të posaçëm dekori: rrjetë dritash dhe motive pikash lineare.  Modaliteti i informacionit bazë, si dhe modaliteti i fotove. Lëvizja tregon se si kombinon më së miri modaliteti i ambientit i modelit të ri ""2019 QLED"" me dekorin e dhomës së ndenjjes.
Një video që tregon opsionet e ndryshme për modalitetin e ambientit.
Televizori ""2019 QLED"" ka dy opsione modaliteti të posaçëm dekori: rrjetë dritash dhe motive pikash lineare. Modaliteti i informacionit bazë, si dhe modaliteti i fotove. Lëvizja tregon se si kombinon më së miri modaliteti i ambientit i modelit të ri ""2019 QLED"" me dekorin e dhomës së ndenjjes.

Hapni modalitetin e ambientit në QLED

Shpjegon si të hapet modaliteti i ambientit në televizorin "2019 QLED" nëpërmjet telekomandës "One".
"Një tregues me pamje i mënyrës së lehtë të përdorimit të televizorit ""2019 QLED"" për të hapur modalitetin e ambientit. Duke përdorur butonin e drejtpërdrejtë të modalitetit të ambientit të telekomandës ""One"" të televizorit ""2019"", mund ta hapni drejtpërdrejt modalitetin e ambientit pa e ndezur televizorin.
"

Kthejeni dhomën në ambient feste

Figura tregon motivin e rrjetës së dritave të modalitetit të ambientit të televizorit të ri "2019 QLED" dhe celularin inteligjent prej nga vendoset motivi nëpërmjet aplikacionit "SmartThings".
"Shpjegim i modalitetit të ambientit të televizorit ""2019 QLED"" duke u përdorur për të shfaqur një motiv rrjete dritash. Ekrani i televizorit shfaqet duke përdorur motivin e rrjetës së dritave duke funksionuar njësoj si ndriçimi në dhomën tuaj.
Në vijim tregohet lidhja e aplikacionit ""SmartThings"" të instaluar në celularin tuaj inteligjent, e ndjekur nga klikimi mbi ""Décor"", pastaj mbi ""Light Grid"" dhe pastaj ""View on TV"", duke sjellë shfaqjen në ekran të modalitetit të rrjetës së dritave. Shumë modalitete të personalizuara mund të zgjidhen përmes ""Style & Settings"" në menynë ""Light Grid"". Klikoni modalitetin e festës dhe në vijim rrjeta e dritave shfaqet duke kaluar në modalitetin e festës së zgjedhur nga përdoruesi."

Ndani momentet tuaja në QLED

Një përdorues shkrep një foto të peizazhit për të përdorur modalitetin e ambientit të "2019 QLED".
Shpjegim i modalitetit të ambientit të "2019 QLED" që përdoret si tablo fotosh në dhomën e ndenjes. Një përdorues shkrep një foto të peizazhit me një celular inteligjent. Përdoruesi kalon në aplikacionin "SmartThings" dhe prek "ambient mode", pastaj gjen "My Album" dhe prek "Select Photos". Përdoruesi prek një foto dhe ajo shfaqet në televizor. Duke prekur "Next" përdoruesit i shfaqen opsione të ndryshme për filtrat dhe zgjedh "water color". Figurës në televizor i është zbatuar tani një filtër me ngjyra uji. Videoja përfundon duke treguar televizorin që shfaq foton e sapozgjedhur si pjesë të dekorit të ambientit të shtëpisë.
Një televizor "2019 QLED" me "Samsung One Invisible Connection" që varet në mur. Një televizor tjetër "QLED" me suport të puthitur për mur, me modalitet ambienti për dekor dhome ndenjeje.
᠎

QLED ofron dhe One Invisible Connection, që heq njëherë e përgjithmonë hutimet e rrëmujshme dhe pakëson sendet që ju zënë vend.

Dhe jo vetëm kaq. Suporti me puthitje për mur i QLED jua mban televizorin njësh me murin për një montim të rrafshët që e ndihmon të bëhet pjesë e ambientit.

᠎

Krijoni stilin tuaj
me QLED

Një televizor "2019 Q900R QLED" që varet në murin e një dhome ndenjjeje.

Pikat kryesore
të QLED 2019

Një shirit reklame me pikat kryesore të "2019 QLED"

Zbuloni
teknologjinë e re

Një procesor "2019 Quantum"

Mësoni sa i lehtë
është QLED

Një telekomandë "One" e "2019 Samsung" me një dorë që e mban

* One Invisible Connection është kablloja e vetme, e tejdukshme, optike e lidhur me One Connect Box që integron kabllot e pajisjeve të jashtme, por nuk ka të bëjë me kordonin elektrik të televizorit apo kabllot e lidhura me pajisje të tjera, si p.sh. altoparlanti horizontal.
* Pajisjet duhet të jenë të lidhura me One Connect përmes kabllos HDMI.
* Suport me puthitje për mur: Matur nga fundshpina e televizorit, hapësira mund të ndryshojë sipas llojit të instalimit dhe të murit.
* Suporti me puthitje për mur shitet veç.
* Imazhet janë të simuluara dhe vetëm për qëllime ilustruese. Paraqitja dhe specifikimet e dizajnit që nuk ndikojnë në rendimentin e produktit mund të ndryshohen pa njoftim
* Kontrolloni faqen e detajeve të produktit për çdo model.
** Pajisjet me iOS dhe modelet jo Galaxy me Android duhet të shkarkojnë aplikacionin SmartThings për cilësimin e ambientit të modalitetit në celular