Bëni gjëra më të mahnitshme me Neo QLED
Samsung Neo QLED që shfaq në ekran Smart Hub, platformën Samsung Smart TV. Samsung Neo QLED që shfaq në ekran Smart Hub, platformën Samsung Smart TV.

Kaloni 24 orë me
Neo QLED

Një mënyrë krejt e re për të shkuar në punë

Ora ditore tregon 9 e mëngjesit. Ora ditore tregon 9 e mëngjesit.

Bëni një pushim nga puna dhe hidhuni në lojën tuaj të preferuar

Ora ditore tregon 1 pasdite. Ora ditore tregon 1 pasdite.

Shijoni një mbrëmje të plotë argëtimi

Time of day is indicated as 5 p.m. Time of day is indicated as 5 p.m.

* Shërbimi Smart dhe GUI mund të variojë sipas modelit dhe rajonit.
* Përpara përdorimit kërkohet Marrëveshja e Kushteve të përgjithshme të Smart Hub dhe Politika e privatësisë.
* Produkti aktual dhe telekomanda mund të ndryshojnë nga imazhi i treguar.
* Imazhet janë të simuluara dhe vetëm për qëllime ilustrimi. Specifikimet e paraqitjes dhe dizajnit që nuk ndikojnë në performancën e produktit mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak.
* Detaje shtesë të produktit mund të gjenden në faqen e detajeve të produktit të secilit model.
* Skenarët e shërbimit janë subjekt i ndryshimit pa njoftim paraprak.
* Disponueshmëria e shërbimeve mund të ndryshojë pa njoftim paraprak.
* Veçoria PC on TV kërkon një lidhje interneti në televizor dhe PC.