E re

Galaxy Watch Active

SM-R500NZKASEE

The item is in the cart.

Po

NFC

Bluetooth v4.2

Versioni Bluetooth

1.1" (28.1mm)

Madhësia (Ekrani kryesor)

1.15GHz

Shpejtësia e CPU

  • Po NFC
  • Bluetooth v4.2 Versioni Bluetooth
  • 1.1" (28.1mm) Madhësia (Ekrani kryesor)
  • 1.15GHz Shpejtësia e CPU
  • 4 Madhësia e ROM (GB)
  • Matës shpejtësie, Barometer, Sensor Gyro, Sensor HR, Sensor drite Sensorët

Si mund të stivoset

*Të gjitha specifikimet dhe përshkrimet e dhëna këtu mund të jetë të ndryshme nga specifikimet aktuale dhe përshkrimet për produktin. Samsung rezervon të drejtën për të bërë ndryshime në këtë dokument dhe në produktin e përshkruar këtu, në çdo moment, dhe Samsung nuk ka asnjë detyrim për të dhënë njoftim rreth këtij ndryshimi. Të gjitha informacionet rreth funksioneve, veçorive, specifikimeve, ndërfaqes së përdorimit dhe informacion tjetër rreth produkteve të dhëna në këtë dokument duke përfshirë, por pa u kufizuar me, përfitimet, dizajnin, çmimet, komponentët, performancën, disponueshmërinë dhe kapacitetet e produktit janë subjekte të ndryshimeve pa dhënë njoftim ose pa asnjë detyrim. Përmbajtjet brenda ekranit janë imazhe të stimuluara dhe janë vetëm për qëllime demonstrimi.
* Memoria përdoruese e disponueshme është më e vogël se memoria përdoruese totale e aparatit për shkak të pjesës së saj të zënë nga sistemi operativ dhe programet e nevojshme për funksionimin normal të aparatit.
* Sasia e memories së disponueshme për konsumatorin mund të ndryshojë në varësi të operatorit celular dhe mund të ndryshojë pas përditësimit të softuerit.
* Koha e përdorimit të baterisë: Koha e baterisë GPS bazohet në matjet tona laboratorike dhe mund të ndryshojë në varësi të faktorëve si p.sh. cilësimet e pajisjes, modelet e përdorimit dhe kushtet e funksionimit.
*Lidhja Wi-Fi (mode) dhe shpejtësia mund të ndryshojnë në varësi të mjedisit të përdorimit.