Што да правам кога тече вода од садот за одвод на фрижидерот?

Ако видите дека истекува вода од садот за одвод на фрижидерот, ве молиме следете ги упатствата за секоја причина подолу.

Фрижидерот работи наизменично со замрзнување и одмрзнување. За време на процесот на автоматското одмрзнување, мразот се топи и тече како вода во садот за одвод, инсталиран на долниот дел од задниот дел на фрижидерот. Оваа вода испарува поради температурата на околината и топлината на компресорот.

Одмрзнување на задниот дел од фрижидерот.

Во случај на истекување на вода од садот за одвод

  • Затнат отвор за одвод

Ако отворот за одвод е затнат од туѓи материи или замрзнување, водата што се одмрзнува не може да истече па тече во фрижидерот.

Решение Сервисна проверка треба да направи инженер. Ве молиме контактирајте со сервисен центар на Samsung. Не можете сами да го поправите.

 

  • Затнат отвор за одвод

Ако водата истекува од дното на фрижидерот, тогаш тоа може да се должи на прелевање на садот за одвод. Проверете го садот за одвод за да видите дали е наполнет со вода. Ако е, тоа покажува дека автоматското испарување на водата не успеа.

Решение Исклучете го фрижидерот и исчистете го садот за одвод.

Прелевање на садот за одвод.

Забелешка: Ако температурата на околината е многу пониска од 25℃ (77℉) или влажноста е повеќе од 75%, тоа може негативно да влијае на автоматското испарување.

  • Оштетен одводен сад

Ако садот за одвод е празен, тогаш можеби е оштетен. 

Решение Треба да го замените садот за одвод. За да го замените, Ве молиме контактирајте со сервисен центар на Samsung.

Забелешка: 

  • Чувајте го фрижидерот на добро проветрено место и избегнувајте премногу често да ја отворате вратата. Честото отворање на вратата ќе ги намали перформансите на ладење.
  • Редовно чистете го фрижидерот. 

Благодариме за повратните информации