ПРИВАТНОСТ

НАГЛАСЕНИ ДЕЛОВИ ОД ПОЛИСАТА ЗА ПРИВАТНОСТ НА SAMSUNG

Samsung Electronics знае колку е важна приватноста за нашите клиенти. Сакаме да се осигураме дека разбирате како ги собираме и користиме Вашите лични информации на сите наши Samsung уреди и услуги, од мобилни телефони и таблети до телевизори, домашни апарати, онлајн услуги и повеќе.


Иако оваа Полиса за приватност се однесува на сите наши услуги, ние, исто така, ќе обезбедиме дополнителни информации за приватноста што се однесуваат на конкретни услуги, онаму каде што тоа е потребно.

ПРЕГЛЕД НА ЛИЧНИТЕ ИНФОРМАЦИИ

Собираме лични информации што ни ги обезбедувате директно, информации за начинот на кој ги користите нашите услуги, како и информации од извори од трети страни. Овие информации ги користиме за да Ви обезбедиме услуги, да го разбереме начинот на Вашето користење на нашите услуги за да може да го подобриме и да го персонализираме Вашето искуство, како и да ги развиваме најрелевантните апликации, технологии и содржини за нашите клиенти. Исто така, ги користиме личните информации за да обезбедиме приспособено рекламирање по мерка на Вашите интереси.

СПОДЕЛУВАЊЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ

Може да ги споделуваме Вашите лични информации со компаниите-подружници на Samsung Electronics, како и со компаниите што обезбедуваат услуги во име на Samsung Electronics. Исто така, може да ги споделуваме Вашите лични информации со доверливи партнерски компании, како на пример оператори за мобилни услуги или осигурителни компании што Ви обезбедуваат производи и услуги што ги барате и информации за производите и услугите за кои може да сте заинтересирани. Личните информации ги споделуваме со агенции за спроведување на законот кога тоа се бара според законот или за да се заштитат Samsung Electronics и неговите корисници.

 • ПОЛИСА ЗА ПРИВАТНОСТ НА SAMSUNG

  Датум на стапување на сила: 3 јуни 2021 година

  Оваа Полиса за приватност се однесува на сите наши Samsung уреди и услуги, од мобилни телефони и таблети до телевизори, домашни апарати, онлајн услуги и повеќе, колективно наречени Услуги.

  Важно е често да вршите проверка за ажурирања на Полисата за приватност. Оваа Полиса за приватност може да ја ажурираме периодично за да ги одрази промените во нашите практики за личните информации во однос на Услугите или промените во важечкиот закон. Ќе објавиме известување на нашата интернет-страница или Вашиот уред за да Ве известиме однапред за материјалните промени во нашата Полиса за приватност и ќе наведеме во горниот дел на Полисата за приватност кога е последното ажурирање. Најновата верзија на Полисата за приватност секогаш ќе биде достапна тука: https://account.samsung.com/membership/pp.

 • Samsung Electronics ги собира Вашите лични информации на различни начини.


  Информации што директно ги давате

  Некои Услуги Ви овозможуваат директно да ни давате информации. На пример:

  • Кога ќе создадете сметка или профил кај нас, ние може да побараме информации за Вас, како што се името, датумот на раѓање или адресата на е-пошта.
  • Ако нарачате производ или платена услуга од нас, може да Ви побараме име, адреса, информации за контакт, како и информации за испорака и наплата за да ја обработиме Вашата нарачка.
  • За да обезбедиме одговори кога ќе контактирате со Услугата за корисниците, може ќе ни требаат информации за да го потврдиме Вашиот идентитет и производот за кој прашувате.
  • Кога комуницирате со персоналот од нашата Услуга за корисниците или другите, Вашите комуникации ќе се пренесат преку нашите системи.
  • Доколку ги споделувате Вашите контакти, ние ќе ги собереме нивните телефонски броеви и другите информации за контакт за да го олесниме споделувањето датотеки и размената на пораки. Може да ги исклучите или ограничите овие функции во Поставувања на Вашите уреди.


  Информации во врска со користењето на Услугите

  Освен информациите што ни ги давате, ќе собираме информации за користењето на нашите Услуги преку софтвер на Вашите уреди и преку други средства. Ќе собираме:

  • Информации за уредот: моделот на хардверот, информации за хардверот на уредот, IMEI-број и други уникатни идентификатори на уредот, телефонскиот број, серискиот број, продажниот код, снимање на пристапот, тековната верзија на софтверот, MCC (повикувачки број за мобилната мрежа во земјата), MNC (повикувачки број на мобилната мрежа), MAC-адреса, IP-адреса, колачиња, пиксели, информации за претплатата, верзии на оперативниот систем и поставувања на уредите што ги користите за да им пристапите на Услугите.
  • Информации за најавата: дијагностички, технички, информации за грешките и за користењето, како што се времето и времетраењето на користењето на Услугите, условите за пребарување кога ги внесувате термините за пребарување во уредот поврзан со конкретна услуга на Samsung, како и сите информации зачувани во колачињата што ги имаме поставено на Вашите уреди.
  • Информации за локацијата: GPS-сигналот на Вашиот уред или информации за пристапните точки за Wi-Fi и базните станици во близина што може да се пренесат до нас кога користите одредени Услуги и ја овозможувате функцијата за Локација.
  • Информации за гласот: снимки од Вашиот глас што се направени и зачувани на нашите сервери кога ќе ја овозможите оваа функција и ги користите говорните команди за контрола на некоја Услуга или кога контактирате со нашиот тим за Услуги за корисниците. Имајте предвид дека, ако работиме со оператор од трета страна кој обезбедува услуги за конверзија на говор во текст во наше име, овој оператор може да прими и да зачува одредени говорни команди во согласност со договорот склучен меѓу нас и нашиот доверлив оператор од трета страна.
  • Информации за Тастатурата Samsung: зборовите што ги пишувате кога е овозможена функцијата Предвидлив текст. Оваа функција може да се нуди со Вашиот Samsung account за синхронизирање на податоците за користење на Вашите други мобилни уреди на Samsung. Може да ги избришете податоците така што ќе отидете во поставувањата за Предвидлив текст.
  • Информации за гледање: мрежите, каналите, посетените интернет-страници, како и гледаните програми на Вашите уреди и временскиот период што е поминат во нивното гледање.
  • Други информации во врска со Вашето користење на Услугите, како што се апликациите што ги користите, интернет-страниците што ги посетувате и како комуницирате со содржините понудени преку некоја Услуга.


  Јавно или комерцијално достапни или споделени информации

  Понекогаш собираме јавно или комерцијално достапни информации, вклучувајќи и информации од социјалните мрежи што ги користите, и ги комбинираме со другите информации за Вас, така што ќе може подобро да ги разбереме Вашите потреби, интереси и приоритети. Исто така, понекогаш собираме информации за Вас кога другите луѓе ги обезбедуваат користејќи ги нашите Услуги, како на пример Вашето име и информациите за контакт кога други Ви испраќаат порака или споделуваат датотеки со Вас.


  Други информации кои ги собираме

  Ние, исто така, може да собереме други информации за Вас, Вашите уреди или Вашето користење на Услугите што се согласувате да ни ги испратите.


  Аналитика од трети страни

  Преку одредени Услуги, можеме да собираме лични информации за Вашите онлајн активности на интернет-страници и поврзани уреди со текот на времето, како и преку интернет-страници, уреди, апликации и други онлајн функции и услуги од трети страни. Може да користиме аналитички услуги од трети страни на Услугите, како на пример оние на Google Analytics. Операторите што управуваат со овие аналитички услуги ни помагаат да го анализираме Вашето користење на Услугите и да ги подобриме Услугите. Информациите што ги добиваме можат да бидат обелоденети на или директно собрани од овие оператори и други релевантни трети страни што ги користат информациите, на пример, за да го проценат користењето на Услугите, да помогнат во управувањето со Услугите и да дијагностицираат технички проблеми. За да дознаете повеќе за Google Analytics, посетете ја http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html i https://www.google.com/policies/privacy/partners/.


  Вашите опции

  Може да изберете да не ни обезбедите одредени видови информации, како на пример информации што се бараат како дел од регистрацијата на Samsung account. Во некои случаи, ова може да ја ограничи Вашата способност за користење на некои Услуги. Ќе направиме сѐ што можеме за да Ви ги објасниме овие ограничувања кога ќе ги побараме Вашите информации, па ќе може да донесете информирана одлука. На пример, Samsung Cloud Ви овозможува да ги архивирате своите информации и да создадете точка за враќање; меѓутоа, Samsung Cloud не е ниту дизајниран, ниту наменет за складирање или обработка на чувствителни информации.

 • Информациите што ги собираме ги користиме за следниве намени:

  • за да Ви помогнеме Вам или на Вашиот уред да се регистрирате за нашите Услуги
  • за да обезбедиме Услуга или функција што ја барате
  • за да обезбедиме приспособена содржина и персонализирани услуги врз основа на Вашите минати активности на нашите Услуги
  • за да обезбедиме приспособено рекламирање, промоции и понуди што може да Ве интересираат на нашите интернет-страници, интернет-страниците на трети страни и онлајн платформите како што се локации на социјалните медиуми
  • за да обезбедиме промоции и понуди преку директни маркетиншки известувања, само онаму каде што сте ни ја дале Вашата посебна согласност
  • за анализа на нашите производи и услуги што ќе ни помогне подобро да ги разбереме нашите клиенти со цел да Ви ги понудиме најрелевантните комуникации, услуги и искуства
  • за да побараме Ваше мислење за нашите производи и услуги и за спроведување кориснички анкети, со Ваша посебна согласност, доколку е потребна
  • за да обезбедиме ажурирања на софтверот, услуги за одржување и поддршка за Вашите уреди
  • за усогласување со законот и законските процеси
  • за да се заштитат правата, имотот или безбедноста на Samsung Electronics или кои било од нашите подружници, деловни партнери или клиенти.
  Ние ги користиме и комбинираме информациите што ги собираме за Вас од нашите Услуги, уреди или други извори за да Ви обезбедиме подобро искуство. На пример, може да ги користите Вашите детали на Samsung account не само за Услугата за која сте се регистрирале, туку и за други Услуги што користат Samsung accounts. Исто така, ги користиме и информациите што ги обезбедувате директно или преку други извори како што е опишано погоре за да обезбедиме содржина што може да Ви се допаѓа или што сте ја персонализирале.


  Имате избори во врска со Вашите информации. Видете го делот КОИ СЕ ВАШИТЕ ПРАВА? за да дознаете повеќе.


  [Само за жителите на Европската економска област (ЕЕО)]


  Samsung ги обработува личните информации за целите опишани погоре. Правната основа на Samsung за обработка на личните информации вклучува обработка:

  (i) за да можеме да ги исполниме нашите ветувања, како на пример да Ви обезбедиме услуга
  (ii) за да ги промовираме нашите деловни интереси (на пример, за да управуваме со нашиот однос со Вас и да го подобриме Вашето искуство со услугата за корисниците), вклучувајќи ги и комуникациите на нашата интернет-страница, интернет-страниците на трети страни и онлајн платформите
  (iii) за усогласување со законот и законските процеси
  (iv) со Ваша согласност (на пример, за испраќање директни маркетиншки известувања). Доколку дадете согласност, секогаш може да ја повлечете преку контакт со нас, како што е наведено во делот КОНТАКТИРАЈТЕ СО НАС во оваа Полиса за приватност.


  Samsung Electronics е контролорот на податоците од Вашите лични информации како што е опишано погоре. За некои директни маркетиншки известувања и некое приспособено рекламирање во Европа, Samsung Electronics (UK) Limited, којшто се наоѓа во Обединетото Кралство, исто така е и контролор на податоците од Вашите лични информации. Некои од нашите европски подружници на Samsung исто така ги обработуваат Вашите лични информации во нивните земји. Онаму каде што е применливо, европската подружница на Samsung има сопствена локална Полиса за приватност на својата интернет-страница за објаснување на ова.

 • Вашите информации ќе ги откриваме интерно, во рамките на нашиот бизнис, но само на оние на кои им се потребни за понатамошно обезбедување на Услугите или за помош во Вашите барања.

  Исто така, информациите ќе им ги откриеме и на следниве субјекти, само до степен што ќе биде неопходен за обезбедување на нашите Услуги:

  • подружници: други компании од групацијата Samsung Electronics што ги контролираме или поседуваме.
  • деловни партнери: партнери со коишто соработуваме за да Ви ги обезбедиме Услугите што сте ги барале или купиле. На пример, може да соработуваме со банка за да може да користите една од нашите Услуги, со цел да се изврши побрзо и поефикасно плаќање. Овие деловни партнери ги контролираат и управуваат со Вашите лични информации.
  • оператори: внимателно избрани компании што обезбедуваат услуги за нас или во наше име, како што се компаниите што ни помагаат околу поправките, центрите за контакт со корисниците, активностите за грижа за корисниците, рекламирањето (вклучувајќи и приспособено рекламирање на нашите интернет-страници, интернет-страниците на трети страни или онлајн платформите), спроведувањето анкети за задоволството на купувачите или наплатата или, пак, што испраќаат е-пошти во наше име. Овие оператори исто така се посветени на заштитата на Вашите информации.
  • други страни кога тоа се бара со закон или ако е потребно да се заштитат нашите Услуги: на пример, може да биде потребно според закон, правен процес или судски налог од властите да се откријат Вашите информации. Тие исто така може да ги побараат Вашите информации од нас за целите на спроведување на законот, национална безбедност, антитероризам или други прашања што се поврзани со јавната безбедност.
  • други страни поврзани со корпоративни трансакции: може да ги откриеме Вашите информации на трета страна како дел од спојување или пренос, преземање или продажба или во случај на стечај.
  • други страни со Ваша согласност или според Вашите упатства: освен откривањата што се опишани во оваа Полиса за приватност, ние може да споделиме информации за Вас со трети страни кога Вие посебно ќе се согласите со или ќе побарате такво споделување.

 • Заштитата на податоците ја разбираме сериозно. Поставивме разумни физички и технички заштитни мерки за да ги зачуваме сигурни информациите што ги собираме. Сепак, имајте на ум дека иако преземаме разумни чекори за да ги заштитиме Вашите информации, ниту една интернет-страница, интернет пренос, компјутерски систем или безжична конекција не се целосно безбедни.

 • Вашето користење на нашите Услуги ќе го вклучи преносот, складирањето и обработката на Вашите лични информации во и надвор од Вашата земја на престој, во согласност со оваа полиса. Особено, Вашите лични информации ќе се пренесат во Република Кореја. Имајте предвид дека заштитата на податоци и другите закони на земјите во кои Вашите информации може да се пренесат може да не се толку детални како оние во Вашата земја.


  [Само за жителите на Европската економска област (ЕЕО)]


  Покрај тоа, Вашето користење на Услугите може да го вклучи и преносот, складирањето и обработката на Вашите лични информации во други земји; таквите земји ги вклучуваат, без ограничување, земјите во Европската економска област, Обединетото Кралство На Велика Британија И Северна Ирска, Соединетите Американски Држави, Кина, Сингапур, Виетнам, Индија, Канада, Филипините и Јапонија. Ќе преземеме соодветни мерки, во согласност со важечкиот закон, да се погрижиме Вашите лични информации да останат заштитени. Таквите мерки вклучуваат употреба на Стандардни договорни клаузули за заштита на преносот на податоците надвор од ЕЕО. За да побарате повеќе информации или за да добиете копија од важечките договорни спогодби, контактирајте со нас. Видете го делот КОНТАКТИРАЈТЕ СО НАС.

 • Вашите лични информации Ви припаѓаат Вам. Од нас може да побарате да обезбедиме детали за тоа што сме собрале и може да побарате од нас да избришеме или да поправиме какви било неточности. Исто така, од нас може да побарате да забраниме или ограничиме обработка, споделување или пренос на Вашите лични информации, како и да Ви ги обезбедиме Вашите лични информации што сме ги собрале за да може да ги користите за сопствени цели. Меѓутоа, барањето за бришење на Вашите лични информации може да резултира со губење на пристапот до Услугите што ги обезбедуваме. Ние нема да ги избришеме податоците за кои со закон се бара да се задржат.


  За да поднесете барање што се однесува на Вашите права или да поставите прашање, контактирајте со нас. Видете го делот КОНТАКТИРАЈТЕ СО НАС.

 • Нема да ги чуваме Вашите лични информации повеќе отколку што е неопходно за намената за која биле собрани. Ова значи дека информациите ќе бидат уништени или избришани од нашите системи кога веќе нема да бидат потребни.


  Преземаме соодветни чекори за да се увериме дека ги обработуваме и задржуваме информациите за Вас според следнава логика:


  1. Барем за времетраењето за кое информациите се користат да Ви обезбедат услуга
  2. Како што е задолжително по закон, договор, или според нашите законски обврски
  3. Само толку долго колку што е потребно за целта за која биле собрани, се обработуваат или подолго доколку се бара според кој било договор, според важечкиот закон или за статистички намени кои подлежат на соодветни заштитни мерки.

 • Некои од содржините, рекламирањата и функциите во нашите Услуги ги обезбедуваат трети страни. Овие трети страни може да користат колачиња, маркери, пиксели за следење и други алатки за собирање информации за Вашето користење на овие Услуги. Овие трети страни не ги контролира Samsung директно, па затоа Ви препорачуваме да ги погледнете нивните полиси за приватност за да разберете како тие ги користат Вашите податоци.


  За некои апликации и услуги, вклучувајќи ги и социјалните мрежи, ние ги добиваме и зачувуваме информациите за најавата, како и другите информации што ни дозволувате да ги добиваме кога се поврзувате со овие апликации и услуги.

 • Може да контактирате со нас за да ги ажурирате Вашите приоритети, да ги поправите Вашите информации, да поднесете барање или да ни поставите прашања.


  Исто така, може да контактирате со нас на:


  Data Controller
  Samsung Electronics Co., Ltd.
  129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
  Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea


  [Само за жителите на Европската економска област (ЕЕО)]


  Samsung Electronics има канцеларии во Европа, па може да осигуриме дека со Вашето барање или прашање ќе постапува тимот за заштита на податоци со седиште во Вашиот регион.


  Наједноставниот начин да контактирате со нас е преку нашата Страница за поддршка на приватноста на https://www.samsung.com/request-desk.


  Исто така, може да контактирате со нас на:


  European Data Protection Officer
  Samsung Electronics (UK) Limited
  Samsung House, 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0RS, UK


  Може да поднесете жалба до соодветниот надзорен орган ако сметате дека нашата обработка на Вашите лични информации го прекршува важечкиот закон. Деталите за контакт со сите надзорни органи на ЕУ може да ги најдете на https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

ПОЛИСА ЗА ПРИВАТНОСТ НА SAMSUNG – ДОПОЛНУВАЊЕ ЗА SMART TV

Услугата Smart TV на Samsung нуди комплет функции што обезбедуваат подобрена видео содржина, приспособени телевизиски искуства, филмови, поврзувања со услугите за социјално вмрежување и можност за контрола и интеракција со Вашиот Smart TV со говорни команди. Ние ги собираме, користиме, споделуваме и зачувуваме информациите преку Вашиот Smart TV и уредите поврзани со вашиот Smart TV на начините опишани во Полисата за приватност на Samsung. Ова Дополнување дава дополнителни детали за практиките за приватност на некои од функциите на Smart TV.


Smart TV е дизајниран за да Ви овозможи на едноставен начин да го најдете и да му пристапите на видео програмирањето и другата содржина. На пример, може да им пристапите на информациите за телевизиските програми во живо што Ви се дистрибуираат преку Вашиот кабелски или сателитски оператор и на понудите за видео содржина на барање што ја дистрибуираат оператори на содржина од трета страна преку водичи низ кои може да се пребарува прикажани на Вашиот Smart TV.


Во случај на телевизиски програми во живо, ние одредуваме која содржина Ви е достапна, делумно врз основа на Вашиот поштенски број. Освен тоа, Smart TV Ви помага да најдете и да искусите друга содржина на Smart TV што е порелевантна за Вас со нагласување на програмирањето и содржината што веројатно Ве интересираат или со обезбедување дополнителни услуги што ќе го подобрат Вашето искуство додека гледате. Овие препораки и дополнителни услуги ги засноваме на:
• информациите за содржината што сте ја гледале, купиле, презеле или пренеле преку апликациите Samsung на Вашиот Smart TV или другите уреди (за информации во врска со гледањето телевизија, погледнете го делот подолу „Преглед на информативни услуги“);
• информациите за апликациите на кои сте им пристапиле преку Smart TV;
• информациите за кликнувањата на „Допаѓање“, „Недопаѓање“, „Гледај сега“ и други копчиња на Вашиот Smart TV;
• условите за пребарување што ги внесувате во функциите за пребарување на Smart TV, вклучувајќи и кога пребарувате одредена видео содржина;
• другите информации за користење Smart TV и за уредот, вклучувајќи ги, но не ограничувајќи се на, IP-адресата, податоците од дневникот, информациите што ја идентификуваат конфигурацијата на Вашиот хардвер или софтвер, информациите за прегледникот и страниците што ги барате.

 

 

Преглед на информативни услуги


Оваа напомена за приватност треба да се чита заедно со Полисата за приватност на Samsung, којашто исто така важи и за Вашето добивање на приспособените искуства со Smart TV и може да се најде на https://account.samsung.com/membership/pp.

За да Ви обезбедиме приспособени искуства со Smart TV, некои од нашите функции и услуги ќе се засноваат на Вашата историја на гледање телевизија и информациите за користењето Smart TV.
Вашата историја на гледање телевизија вклучува информации за мрежите, каналите, посетените интернет-страници, како и гледаните програми на Вашиот Smart TV и временскиот период што е поминат во нивното гледање.
Може да користиме автоматско препознавање на содржината (ACR) и други технологии за снимање на овие информации. Вашиот Smart TV пренесува видео снипети или информации за ТВ-приемникот за одредување на програмите што се гледаат.
Може да го измените изборот на приватноста во секое време одејќи во менито за поставувања за да ја оневозможите одредената функција или услуга по сопствено наоѓање, во кој случај Вашата историја на гледање ќе престане да се собира за таа одредена функција или услуга.


[Само за жителите на Европската економска област (ЕЕО)]


Вашето користење на нашите Услуги ќе го вклучува преносот, складирањето и обработката на Вашите лични информации надвор од Вашата земја на престој, во Кореја, во согласност со оваа полиса. Покрај тоа, Вашето користење на Услугите може да го вклучува и преносот, складирањето и обработката на Вашите лични информации во други земји; таквите земји ги вклучуваат, без ограничување, земјите во Европската економска област, Соединетите Американски Држави и Канада. Имајте предвид дека заштитата на податоци и другите закони на земјите надвор од Европската економска област во кои Вашите информации може да се пренесат може да не се толку детални како оние во Вашата земја. Ќе преземеме соодветни мерки, во согласност со важечкиот закон, да се погрижиме Вашите лични информации да останат заштитени. Таквите мерки вклучуваат употреба на Стандардни договорни клаузули за заштита на преносот на податоците надвор од ЕЕО. За повеќе информации или за да добиете копија од важечките договорни спогодби, контактирајте со нас на нашата Страница за поддршка на приватноста (https://www.samsung.com/request-desk).
Имајте на ум дека Вашиот избор на приватноста може да влијае на достапноста или квалитетот на услугата што е заснована на конкретните информации за гледање.

 


Услуги за рекламирање засновани на интересот


Услугите за рекламирање засновани на интересот („Услуги IBA“) се дизајнирани да обезбедат можност за добивање и преглед на корисни, интерактивни и рекламирања засновани на интересот за производите и услугите што ги нудат Samsung и трети страни на Вашиот Samsung Smart TV или низ различни платформи и уреди на Samsung и трети страни, вклучувајќи ги линеарните реклами на интернет, мобилните уреди и таблетите.


За да Ви го направат рекламирањето на Вашите уреди порелевантно, Услугите IBA ќе се засноваат на Вашата историја на гледање телевизија (вклучувајќи информации за мрежите, каналите, посетените интернет-страници, како и гледаните програми на Вашиот Smart TV и временскиот период што е поминат во нивното гледање), информациите за користење Samsung Smart TV и другите статистички податоци добиени од доверливи извори на податоци од трети страни. Може да користиме автоматско препознавање на содржината (ACR) и други технологии за снимање на Вашата историја на гледање телевизија.


Врз основа на информациите погоре, создаваме групи од сопственици на Samsung Smart TV што споделуваат слични интереси и ги користат овие групи за Услугите IBA. Информациите погоре се користат за одредување на групите на кои им е доделен Вашиот Samsung Smart TV и, на тој начин, кои реклами ги добиваат Вашите уреди.


Услугите IBA може да ги оневозможите во секое време со посетување на менито Поставувања на Вашиот Samsung Smart TV.


Имајте предвид дека изборот на приватноста во однос на Услугите IBA нема да влијае на тоа дали ќе добивате или не или ќе бидете услужени со други типови реклами и маркетинг што не се посебно засновани на историјата на гледање телевизија или информациите за користење Samsung Smart TV. Тие други типови реклами и маркетинг ќе се засноваат на други информации, како генерализирана локација и други проценети или изведени информации. Тие може да се помалку релевантни бидејќи не се засновани на Вашите интереси.


За подетални информации во врска со Услугите IBA, погледнете ја Напомената за приватност на Услугите IBA во долниот дел од овој Додаток.

 


PSID


Историјата на гледање Smart TV и информациите за користењето што се собираат со цел обезбедување реклами засновани на интересот ќе бидат поврзани со случаен, непостојан и идентификатор на уред што може да се ресетира што се нарекува ИД за персонализирана услуга или „PSID“.
Може да го ресетирате Вашиот PSID во секое време преку менито Поставувања на Вашиот Smart TV и, штом ќе се ресетира, историјата за гледање Smart TV и информациите за користење Smart TV во однос на рекламите засновани на интересот ќе се одделат од нивниот претходен PSID. Имајте предвид дека, доколку го ресетирате Вашиот PSID, квалитетот на приспособените реклами и рекламите засновани на интересот можеби нема да биде фино прилагоден.

 


Препознавање говор


Можете да го контролирате Вашиот Smart TV и да користите многу од неговите функции со говорни команди.
Доколку овозможите Препознавање говор, ќе може да имате интеракција со Вашиот Smart TV користејќи го својот глас. За да се обезбеди функцијата Препознавање говор, Вашите говорни команди ќе се пренесат (заедно со информациите за Вашиот уред, вклучувајќи ги и идентификаторите на уредот) до нас, а ние ќе ги претвориме Вашите говорни команди во текст за да се обезбедат функциите на Препознавање говор. Покрај тоа, Samsung може да собира говорни команди и придружни текстови за да можеме да ги оцениме и подобриме функциите. Samsung ќе ги собира Вашите говорни команди кога ќе направите посебно барање до Smart TV кликнувајќи на копчето за активирање на далечинскиот управувач или на екранот или изговарајќи збор за будење (на пр. „Здраво, Bixby“) и зборувајќи во микрофонот на далечинскиот управувач или Smart TV.
Доколку не го овозможите Препознавањето говор, нема да може да ги користите функциите на препознавање говор.
Можете да го оневозможите собирањето податоци од Препознавањето говор во секое време со посета на менито Поставувања. Меѓутоа, ова ќе спречи да ги користите функциите на Препознавање говор.


За подетални информации во врска со Препознавањето говор, погледнете ја Напомената за приватност на Препознавањето говор во долниот дел од овој Додаток.

 


Трети страни


Имајте предвид дека, кога гледате видео или им пристапувате на апликации или содржина што се обезбедени од трета страна, тој оператор може да собира или прима информации за Вашиот Smart TV (на пр. неговата IP-адреса и идентификаторите на уредот), бараната трансакција (на пример, Вашето барање за купување или изнајмување на видеото) и Вашето користење на апликацијата или услугата. Samsung не е одговорен за овие практики со приватноста или безбедноста на операторите. Треба да бидете претпазливи и да ги прегледате изјавите за приватноста кои се применуваат на интернет-страниците и услугите од трети страни што ги користите.

 


Функции што се специфични за земјата


Имајте предвид дека една или повеќе од функциите опишани во ова Дополнување за Smart TV може да не Ви бидат на располагање во зависност од тоа каде живеете.

НАПОМЕНА ЗА ПРИВАТНОСТ ЗА УСЛУГАТА ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ ГОВОР

Датум на стапување на сила: 30 Aприл 2019 година


Samsung Electronics и нејзините придружни компании го почитуваат Вашиот интерес во врска со приватноста. Оваа Напомена за приватност се однесува на личните информации што ги собираме преку услугата за Препознавање говор („Говорна услуга“).


Говорната услуга е услуга што обезбедува можности за корисниците да наоѓаат и гледаат содржина и да управуваат со нивниот свет низ производите на Samsung користејќи го само својот глас. Нејзините функции го вклучуваат природното јазично обработување во пребарувањето содржини и нивната контрола на Samsung Smart TV; интернет, време и други услуги што корисниците ги очекуваат од нивните Samsung Smart TV.


Во зависност од јазикот што го избирате, може да ја користите и да уживате во подобрената функција за препознавање говор, Bixby. Кога Bixby е активирана, тоа може да го потврдите со иконите, натписите или другите ознаки на екранот на Вашиот Samsung Smart TV.


Оваа Напомена за приватност обезбедува дополнителни, посебни информации за тоа како Вашите лични информации се користат во врска со Говорната услуга и треба да се прочита заедно со Полисата за приватност на Samsung, којашто исто така важи за Вашето добивање на Говорната услуга и може да се најде на https://account.samsung.com/membership/pp.


Во оваа Напомена за приватност, ги опишуваме типовите информации собрани преку Говорната услуга, како можеме да ги користиме информациите и кои избори Ви се достапни во врска со нашето користење на информациите. Samsung е контролорот на податоци за обработка на личните информации.

 


КОИ ИНФОРМАЦИИ ГИ СОБИРАМЕ?


Преку Говорната услуга, може да добиваме информации за Вас на различни начини. Типовите лични информации што ги добиваме вклучуваат:


Информации за Samsung account (изборно). Кога ќе се најавите на Samsung account на Вашиот Smart TV, може да собираме информации поврзани со Вашиот Samsung account што го користите за да ѝ пристапите на Говорната услуга, како што се вашето име, адреса на е-пошта и ИД на Samsung account.


Интеракции со Говорната услуга. Може да ги собираме информациите што ги разменувате со Говорната услуга преку интеракциите со Услугите, вклучувајќи ги и снимките на Вашите говорни команди (како што се прашања, барања и инструкции), сликите и други внесувања, како и информациите што ги добивате од Услугите (како што се одговори и содржини). Исто така, може да добиеме други информации поврзани со Вашето користење на Говорната услуга, вклучувајќи ги и информациите (како што се информации поврзани со апликациите што ги користите, интернет-страниците што ги посетувате и слики, музика, записи од календарот, обележувачи и содржина и податоци од други апликации, интернет-страници и услуги на Samsung и трети страни) што ги добиваме од апликации и услуги на Samsung и трети страни на кои им пристапува или ги користи Говорната услуга за да ви ги обезбеди Услугите (како што се пренесување музика и време).


Податоци за геолокација. Може да ја добиеме геолокацијата на Вашиот уред и други информации поврзани со Вашата локација преку информациите за поштенскиот број што се складирани на телевизорот, а кои може да се добијат преку Вашата IP-адреса или преку Вашиот внес за одредени цели, како на пример за да Ви ги обезбедиме Услугите.


Информации за уредот и апликацијата. Може да собираме информации преку автоматски средства за Вашите уреди на кои е овозможена Говорната услуга, како што се моделите на уредите, верзиите на оперативниот систем, конфигурациите и поставувањата на уредите, IP-адресите и идентификаторите на уредите и други уникатни идентификатори. Освен тоа, може да добиеме информации за тоа како, кога и колку долго ги користите уредите на кои е овозможена Говорната услуга, вклучувајќи го и користењето на Говорната услуга и апликациите и услугите на Samsung и трети страни на уредите (како што е листа на апликации на уредите, музика што се репродуцира на уредите, интернет-страниците што ги посетувате и пребарувањата што ги правите).

 


КАКО ГИ КОРИСТИМЕ ВАШИТЕ ИНФОРМАЦИИ?


Информациите што ги добиваме преку Говорната услуга може да ги користиме за:


• да Ви ги обезбедиме Услугите, како на пример да одговориме на Вашите барања, прашања и упатства направени преку Говорната услуга;
• да Ве идентификуваме и да ја потврдиме Вашата автентичност за да можете да ја користите Говорната услуга;
• да го подобриме и приспособиме Вашето искуство со Говорната услуга, како што е доставувањето содржини и одговори приспособени кон нашите корисници и начинот на кој тие комуницираат со Говорната услуга;
• со Ваша посебна согласност, да комуницираме со Вас за нашите производи и услуги, како и да Ви обезбедиме известувања, содржини, сигнали, понуди, промоции, маркетиншки информации, комуникации и реклами;
• да одговориме на Вашите барања и прашања;
• да работиме, да го оценуваме и подобруваме нашиот бизнис (вклучувајќи го и развојот на нови производи, унапредувањето и подобрувањето на нашите производи и услуги, управувањето со нашите комуникации, анализирањето на нашите производи, бази на клиенти и услуги, спроведувањето истражувања на пазарот, вршењето аналитика на податоци, како и вршењето сметководствени, ревизорски и други внатрешни функции);
• да Ви овозможиме да комуницирате со и да користите одредени апликации и услуги на трети страни;
• да се заштитиме од, да идентификуваме и спречиме измами и други криминални активности, побарувања и други одговорности; и
• да се усогласиме со и да ги спроведеме важечките законски барања, релевантните индустриски стандарди и нашите полиси, вклучувајќи ја и оваа Напомена за приватност, Полисата за приватност на Samsung account.


Преку Говорната услуга, можеме да собираме лични информации за Вашите онлајн активности на уреди на кои е овозможена Говорната услуга со текот на времето и преку апликации од трети страни, интернет-страници и други онлајн услуги. Може да користиме аналитички услуги од трети страни за нашите Услуги. Операторите што управуваат со овие аналитички услуги ни помагаат да го анализираме Вашето користење на Услугите и да ги подобриме Услугите. Информациите што ги добиваме можат да бидат обелоденети или директно собрани од овие оператори и други релевантни трети страни кои ги користат информациите, на пример, за да ја проценат употребата на Услугите, да помогнат да се обезбедат Услугите и да дијагностицираат технички проблеми.


Samsung ги обработува личните информации за целите опишани погоре. Правната основа на Samsung за обработка на лични информации вклучува обработка што е: неопходна за извршување на договорот помеѓу Вас и Samsung (на пример, да Ви ги обезбеди Услугите и да Ве идентификува и да ја потврди Вашата автентичност за да можете да користите одредени Услуги); неопходна за усогласување со законските барања (на пример, за усогласување со важечките сметководствени правила и за да се направат задолжителни обелоденувања за спроведување на законот); неопходна за легитимните интереси на Samsung (на пример, за управување на нашиот однос со Вас и за подобрување на Услугите); и врз основа на согласноста од нашите клиенти (на пример, да комуницираме со Вас за нашите производи и услуги и да Ви обезбедиме маркетиншки информации), којашто подоцна може да се повлече во кое било време преку контакт со нас, како што е наведено во делот КОНТАКТИРАЈТЕ СО НАС во Полисата за приватност на Samsung, без да влијае на законитоста на обработката врз основа на согласноста пред нејзиното повлекување.


Обврзани сте, како неопходност за склучување договор, да ни обезбедите лични информации за обработка како што е опишано погоре. Доколку не ни обезбедите лични информации, нема да може да Ви ги обезбедиме сите функции достапни преку Говорната услуга.

 


ВАШИ ИЗБОРИ


Говорната услуга може да ја оневозможите во секое време со посетување на менито Поставувања, меѓутоа ова може да Ве спречи да ја користите Говорната услуга.


Ние, исто така, Ви нудиме одредени избори во врска со личните информации што ги добиваме за Вас. За да ги ажурирате Вашите приоритети, да ги ограничите комуникациите што ги добивате од нас или да поднесете барање, контактирајте со нас како што е наведено во делот КОНТАКТИРАЈТЕ СО НАС во Полисата за приватност на Samsung.

 


АЖУРИРАЊА НА НАШАТА НАПОМЕНА ЗА ПРИВАТНОСТ


Оваа Напомена за приватност може да се ажурира периодично за да ги одрази промените во нашите практики за личните информации во однос на Услугите или промените во важечкиот закон. Ќе објавиме известување на нашата интернет-страница и/или Вашиот уред за да Ве известиме за какви било значајни промени во Напомената за приватност и ќе наведеме во горниот дел на известувањето кога е последното ажурирање.

НАПОМЕНА ЗА ПРИВАТНОСТ НА УСЛУГИТЕ ЗА РЕКЛАМИРАЊЕ ЗАСНОВАНИ НА ИНТЕРЕСОТ

Датум на стапување на сила: 30 Aприл 2019 година


Samsung Electronics и нејзините придружни компании го почитуваат Вашиот интерес во врска со приватноста. Оваа Напомена за приватност се однесува на личните информации што ги собираме преку Услугите за рекламирање засновани на интересот („Услуги IBA“).


Оваа Напомена за приватност обезбедува дополнителни, посебни информации за тоа како Вашите лични информации се користат во врска со Услугите IBA и треба да се прочита заедно со Полисата за приватност на Samsung, којашто исто така важи за Вашето добивање на Услугите IBA и може да се најде на https://account.samsung.com/membership/pp.


Во оваа Напомена за приватност, ги опишуваме типовите информации користени преку Рекламите засновани на интересот, како ги користиме информациите и изборите кои Ви се достапни во врска со нашето користење на информациите и остварувањето на Вашите права. Samsung е контролорот на податоци за обработка на личните информации.

 


ШТО СЕ УСЛУГИТЕ IBA?


Услугите IBA се дизајнирани да обезбедат можност за добивање и преглед на корисни, интерактивни и рекламирања засновани на интересот за производите и услугите што ги нудат Samsung и третите страни на Вашиот Samsung Smart TV или низ различни платформи или уреди на Samsung и трети страни, вклучувајќи ги линеарните реклами, на интернет, мобилните уреди и таблетите.


За да Ви го направат рекламирањето на Вашите уреди порелевантно, Услугите IBA ќе се засноваат на Вашата историја на гледање телевизија (вклучувајќи информации за мрежите, каналите, посетените интернет-страници, како и гледаните програми на Вашиот Smart TV и временскиот период што е поминат во нивното гледање), информациите за користење Samsung Smart TV и другите статистички податоци добиени од доверливи извори на податоци од трети страни. Може да користиме автоматско препознавање на содржината (ACR) и други технологии за снимање на Вашата историја на гледање телевизија.


Врз основа на информациите погоре, создаваме групи од сопственици на Samsung Smart TV што споделуваат слични интереси и ги користат овие групи за Услугите IBA. Информациите погоре се користат за одредување на групите на кои им е доделен Вашиот Samsung Smart TV и, на тој начин, кои реклами ги добиваат Вашите уреди.

 


PSID


Информациите во врска со користењето на уредот што се собрани за целите на обезбедување на Услугите IBA ќе бидат поврзани со случаен, непостојан и идентификатор на уред што може да се ресетира што се нарекува PSID. Може да го ресетирате Вашиот PSID како што е наведено во делот ВАШИ ИЗБОРИ од оваа Напомена за приватност.

 


КОИ ИНФОРМАЦИИ ГИ СОБИРАМЕ?


Преку Услугите IBA, добиваме информации за Вашите уреди на различни начини. Типовите информации што ги добиваме вклучуваат:
Информации за уредот. Собираме информации како што се модел на уредот, верзии на оперативниот систем, конфигурации и поставувања на уредот, IP-адреса, идентификатори на уредите и други идентификатори.
Информации за користење на уредот и дневникот. Ние собираме информации за тоа како, кога и колку долго ги користите уредите, вклучувајќи ги и интеракциите со Услугите IBA и апликациите и услугите на Samsung и трети страни на уредите (како што е листа на апликации на вашите уреди).
Информации за гледање. Ја собираме Вашата историја на гледање телевизија. Вашата историја на гледање телевизија вклучува информации за мрежите, каналите, посетените интернет-страници, како и гледаните програми на Вашиот Samsung Smart TV и временскиот период што е поминат во нивното гледање. Може да користиме ACR и други технологии за снимање на Вашата историја на гледање телевизија.
Статистички информации. Може да користиме статистички информации за Вас или Вашите уреди, како на пример генерализирана локација и проценета возрасна група. Овие статистички информации ги добиваме од комерцијално достапни извори (како што е дозволено со закон), како на пример нашите оператори од трета страна. Работиме само со оние оператори од трета страна коишто осигуруваат дека овие информации се добиени во согласност со важечкиот закон и може да ни се обезбедат за користење и откривање.


Серверите на Samsung добиваат информации кога комуницирате со Услугите IBA, како што се информации за интеракциите со Услугите IBA, Вашата геолокација и уредите што ги користите за да ги добивате Услугите IBA.

 


КАКО ГИ КОРИСТИМЕ ВАШИТЕ ИНФОРМАЦИИ?


Информациите што ги добиваме преку Услугите IBA ги користиме за:


• да Ви ги обезбедиме Услугите IBA;
• да го подобриме и приспособиме Вашето искуство со Услугите IBA;
• со Ваша посебна согласност, да комуницираме со Вас преку е-пошта и push известување за производите и услугите што ги нудат Samsung и третите страни, а што се прилагодени на Вашите интереси;
• да одговориме на Вашите барања и прашања;
• да работиме, да го оценуваме и подобруваме нашиот бизнис (вклучувајќи го и развојот на нови производи, унапредувањето и подобрувањето на нашите производи и услуги, управувањето со нашите комуникации, анализирањето на нашите производи, бази на клиенти и услуги, спроведувањето истражувања на пазарот, вршењето аналитика на податоци, како и вршењето сметководствени, ревизорски и други внатрешни функции);
• да се заштитиме од, да идентификуваме и спречиме измами и други криминални активности, побарувања и други одговорности; и
• да се усогласиме со и да ги спроведеме важечките законски барања, релевантните индустриски стандарди и нашите полиси, вклучувајќи ја и оваа Напомена за приватност, Полисата за приватност на Samsung account.


Samsung ги обработува личните информации за целите опишани погоре. Правната основа на Samsung за обработка на лични информации вклучува обработка што е: неопходна за извршување на договорот помеѓу Вас и Samsung (на пример, да Ви ги обезбеди Услугите IBA и да Ве идентификува и да ја потврди Вашата автентичност); неопходна за усогласување со законските барања (на пример, за усогласување со важечките сметководствени правила и за да се направат задолжителни обелоденувања за спроведување на законот); неопходна за легитимните интереси на Samsung (на пример, за управување на нашиот однос со Вас и за подобрување на Услугите IBA); и врз основа на согласноста од нашите клиенти (на пример, да комуницираме со Вас за нашите производи и услуги и да Ви обезбедиме маркетиншки информации), којашто подоцна може да се повлече во кое било време со посетување на менито Поставувања, како што е наведено во делот ВАШИ ИЗБОРИ во оваа Напомена за приватност, без да влијае на законитоста на обработката врз основа на согласноста пред нејзиното повлекување.


Обврзани сте, како неопходност за добивање на Услугите IBA, да ни обезбедите лични информации за обработка како што е опишано погоре. Доколку не ни обезбедите лични информации, нема да може да Ви ги обезбедиме сите функции достапни преку Услугите IBA.

 


ВАШИ ИЗБОРИ


Може да го ресетирате Вашиот PSID во секое време преку менито за поставувања и, штом ќе се ресетира, историјата за гледање Smart TV и информациите за користење Smart TV ќе се одделат од нивниот претходен PSID. Имајте предвид дека, доколку го ресетирате Вашиот PSID, може да биде засегнат квалитетот на Услугите IBA.


Освен тоа, Услугите IBA може да ги оневозможите во секое време со посетување на менито Поставувања на Вашиот Samsung Smart TV.


Имајте предвид дека изборот на приватноста во однос на Услугите IBA нема да влијае на тоа дали ќе добивате или не или ќе бидете услужени со други типови реклами и маркетинг што не се посебно засновани на историјата на гледање телевизија или информациите за користење Samsung Smart TV. Тие други типови реклами и маркетинг ќе се засноваат на други информации, како генерализирана локација и други проценети или изведени информации. Тие може да се помалку релевантни бидејќи не се засновани на Вашите интереси.

 


АЖУРИРАЊА НА НАШАТА НАПОМЕНА ЗА ПРИВАТНОСТ


Оваа Напомена за приватност може да се ажурира периодично за да ги одрази промените во нашите практики за личните информации во однос на Услугите IBA или промените во важечкиот закон. Ќе објавиме известување на нашата интернет-страница и/или Вашиот уред за да Ве известиме за какви било значајни промени во Напомената за приватност и ќе наведеме во горниот дел на известувањето кога е последното ажурирање.