Диверзитет и инклузија

Диверзитет и инклузија

Поттикнување на
различната култура за
создавање подобра иднина

Поттикнување на различната култура за создавање подобра иднина

Бидете свои, изградете подобро утре

Во Samsung веруваме дека иновацијата и порастот се водени од инклузивна култура и разнолична работна сила.
Имаме за цел да создадеме глобален тим каде што секој припаѓа и има еднакви можности, инспирирајќи ги нашите таленти да бидат онакви какви што се.
Заедно градиме подобро утре за нашите клиенти, партнери и заедници.

Луѓето во Samsung

Бидејќи нашите вработени носат различни искуства и перспективи во Samsung, тие ни овозможуваат да изградиме подобро утре.

Групи за ресурси за вработените (ERG)

Сметаме дека поттикнување на диверзитетот е од суштинско значење за континуирана иновација. Сега се воспоставуваат групи за мрежно поврзување за диверзитет за да можат вработените да се поврзат во интерес на поттикнување на професионалниот развој и создавање инклузивна култура.

* Во Samsung, постојат различни ERG како што се оние за пол, LGBTQ+, раса, родители кои работат, ветерани итн. во различни региони.

На левата страна, колаж од фотографии на жени вработени во Samsung кои ја дигаат едната рака гестикулирајќи солидарност. На десната страна, групна фотографија на групата Жените во технологијата во Samsung (WITS). Под фотографиите се прикажани логоата на различни организации, вклучувајќи ги Водачи од следната генерација, Група за почитување на војската, Алијанса за еднаквост, Галаксија на црни професионалци, Жените во Samsung Electronics, Заедница на ветерани, Вработени родители, Жени плус, Жените во технологијата во Samsung и Водачи на утрешнината на Samsung. На левата страна, колаж од фотографии на жени вработени во Samsung кои ја дигаат едната рака гестикулирајќи солидарност. На десната страна, групна фотографија на групата Жените во технологијата во Samsung (WITS). Под фотографиите се прикажани логоата на различни организации, вклучувајќи ги Водачи од следната генерација, Група за почитување на војската, Алијанса за еднаквост, Галаксија на црни професионалци, Жените во Samsung Electronics, Заедница на ветерани, Вработени родители, Жени плус, Жените во технологијата во Samsung и Водачи на утрешнината на Samsung.

Други иницијативи

Водиме различни програми за диверзитет и инклузија за да поттикнеме инклузивна култура на работното место.

Учење и развој

Ние ги поттикнуваме нашите луѓе да бидат двигатели на промена и во Samsung и во рамките на поширокото општество.

Во Samsung, на нашите луѓе им даваме можности за раст и развој за да станат најдобрите и најинклузивни водачи. Тоа вклучува градење на свест за проширување на видиците, менување на начинот на размислување за да се засили објективноста и практикување инклузивност за да се ослободи иновативноста.

 • Сменете го
  размислувањето

  Препознавање на
  вредноста
  на диверзитетот
  во тимот

 • Изградете свесност

  Увидување на
  важноста на
  диверзитетот
  и инклузијата од
  деловна перспектива

 • Практикување
  инклузија

  Развивање разнолични
  и инклузивни
  односи за водење
  на промените

Ниво на лидер Персонално ниво Ниво на тим
Водич за лидерите
на тим да култивираат
инклузивна
култура
преку диверзитет
Учење за
себеси и за
другите
Развивање
различни
и
инклузивни врски

Жените во Samsung

Се залагаме за негување на следната генерација жени-лидери, поддржувајќи ги талентите кај жените кои се извонредни во своето поле.

Глобално жени

2010

2015

2020

Вкупно (%)※ excl. operators

20.3

25.0

28.6

Работна функција

Tехнологија
(%)

14.2

16.6

18.0

Продажба и маркетинг
(%)

27.5

28.9

31.5

Лидерство

Извршни директори
(%)

1.4

4.5

6.6

Менаџери
(%)

8.3

12.4

15.3

Жени по работна улога (%)

Overall; 39.0% in 2010, 45.6% in 2015, 37.3% in 2020. Job function. Tech; 14% in 2010, 17% in 2015, 18% in 2020. Sales and Marketing; 28% in 2010, 29% in 2015, 32% in 2020. Overall; 39.0% in 2010, 45.6% in 2015, 37.3% in 2020. Job function. Tech; 14% in 2010, 17% in 2015, 18% in 2020. Sales and Marketing; 28% in 2010, 29% in 2015, 32% in 2020.

Tехнологија(%)

Shitjet dhe marketingu(%)

Женско лидерство (%)

Leadership. Executives; 1.4% in 2010, 4.5% in 2015, 6.6% in 2020. Managers; 8.3% in 2010, 12.4% in 2015, 15.3% in 2020. Leadership. Executives; 1.4% in 2010, 4.5% in 2015, 6.6% in 2020. Managers; 8.3% in 2010, 12.4% in 2015, 15.3% in 2020.

Извршни директори(%)

Менаџери(%)

Надворешно признавање и награди

Нашите напори во диверзитетот веќе започнаа.