Neo QLED

Напредокот никогаш не запира, само ги поместува границите

Се прикажува Neo QLED со динамична слика од сина боја на екранот. Се прикажува Neo QLED со динамична слика од сина боја на екранот.
Ерата на Neo QLED технологијата започнува денес

Откриј ги скриените детали и смелите контрасти

Погледни како Neo QLED го создава совршениот начин за доживување на светот

Револуционерен дизајн кој ги отстранува пречките

Погледни како Neo QLED е дизајниран за тебе

Редефинирање на иновациите во звукот

Откриј што го прави звукот на Neo QLED подобар од кога било досега

Прави повеќе неверојатни нешта
со Neo QLED

Откриј како Neo QLED може да го подобри твојот секојдневен живот

Додај повеќе иновации за да го дополниш телевизиското доживување

Neo QLED е уште подобар со правилните додатоци

Избери го својот Neo QLED

Спореди модели на Samsung QLED телевизори, Q60A, Q80A, QN90A и QN900A, на кои е покажан квалитетот на чиста слика на различни држачи за телевизори. Спореди модели на Samsung QLED телевизори, Q60A, Q80A, QN90A и QN900A, на кои е покажан квалитетот на чиста слика на различни држачи за телевизори.

* Сликите се симулирани и служат само за илустрација. Спецификациите за изгледот и дизајнот кои не влијаат на перформансот на производот подлежат на промени без известување.
* Погледнете ја страницата со детали за секој модел.