Информации за гаранцијата за Samsung производите

За да бидеш безгрижен, ти овозможуваме гаранција од производителот за сите наши производи.
Ако сакаш да поднесеш барање за рекламација, обрати ни се и ние ќе ти дадеме насоки како да го направиш тоа.
Во продолжение ќе најдеш преглед на сѐ што покрива твојата гаранција, врска за регистрирање на твоите производи и твоите тековно регистрирани производи.
Ти препорачуваме да го регистрираш својот производ кај нас за да можеме да ти овозможиме помош на најбрз и најефикасен начин.

Информации за Гаранцијата

Ја продолжуваме Вашата гаранција

Во овој предизвикувачки период, веруваме дека е важно да останеме заедно дури и кога треба да останеме одвоени. Затоа, како дел од нашите постојани напори за поддршка на нашите клиенти и заедници, сакаме да Ви дадеме една работа помалку за која треба да се грижите. 

                                               
За да обезбедиме поголема сигурност на нашите клиенти, решивме да ја продолжиме гаранцијата на кој било производ на Samsung чија гаранција истекува помеѓу 15 март и 15 јуни до 15 јули 2020 година.

 

Не мора ништо да правите. Само седнете и опуштете се а ние ќе се грижиме за Вашите производи.

Што опфаќа твојата гаранција

ПОДАТОЦИ ЗА УСЛУГИТЕ НА ГАРАНЦИЈА И ПОСТАПКИ

Општи одредби

Општи одредби

 

Samsung дава гаранциски услуги за сите видови производи. Подолу се наоѓа описот на понудените гаранциски услуги за различни групи производи:

 

Производите на Samsung имаат гаранција што важи за наведениот период. Некои производи на Samsung имаат различни гарантни рокови поради природата на дизајнот, производството или очекуваниот век на траење, а гаранцијата стапува во сила од датумот на купување на првиот корисник.

 

1. Гаранцијата е важечка само ако се приложени гаранциската картичка (документ за сообразност) и оригиналната сметка како доказ за купување или потврда на која се видливи датумот на купување, името на продавачот, бројот на моделот и серискиот број на производот. Samsung го задржува правото за одбивање на гаранцијата ако недостигаат такви информации или ако тие се изменети по првичното купување на производот од продавачот.

 

2. Обврските на Samsung се ограничени на поправка на дефект или замена на оштетен дел или пак, замена на самиот производ.

 

3. Поправката мора да ја изврши овластениот сервисен центар на Samsung. Гаранцијата нема да биде валидна дури и ако неовластен сервисен центар се обидел да го отстрани дефектот. Samsung нема да биде должен да надомести трошоци за оштета, да ги исполни барањата и да надомести штета што настанала од неовластена поправка на производот.

 

4. Гаранцијата не се применува на други случаи, освен оштетување во материјалот, дизајнот и изработката.

 

5. Оваа гаранција не влијае врз уставното право на купувачот ниту врз неговите права поврзани со договорот со продавачот за купување/продажба.

 

6. Оваа гаранција не е пренослива. Гаранцијата му припаѓа исклучително на купувачот и ниту Samsung ниту неговите сервисни центри наведени во гарантниот лист нема да бидат одговорни за ненамерна или значајна штета или прекршување на гаранцијата за овој производ.

 

7. ОДРЕКУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ: Samsung нема да биде одговорен за губење на кои било зачувани податоци во производот што бил поправен или заменет.

 

Горенаведената постапка се однесува на гаранцијата, а корисникот ќе биде одговорен за кои било трошоци што настануваат како резултат на неважечка гаранција. Samsung го задржува правото за донесување конечна одлука за утврдување на проблемот и изборот на соодветен сервисен партнер. Заменетите делови претпоставуваат остаток од гаранцијата од оригиналниот производ и со замената преминуваат во сопственост на Samsung. Прочитај ја твојата изјава за ограничената гаранција од Samsung за да ги дознаеш целосно гарантните услови, со оглед на тоа дека за одредени модели важат поинакви услови. Некои ограничувања и рестрикции што се применуваат и наведени програми подлежат на промени без претходна најава.

 

Гаранцијата не го опфаќа следново

 

Повремени проверки, одржување, поправка и замена на делови по искористување.

 

Злоупотреба или погрешна примена, вклучително, но не ограничено на користење на производот, освен за правилни цели или оние што не се во согласност со упатствата за одржување и користење од компанијата Samsung. Оштетувања настанати со користење на производот со дополнителен прибор што не е одобрен Samsung. Дефект на производот настанат поради неправилно поставување или користење што не е во согласност со упатствата и со техничките и безбедносните стандарди наведени во упатството за употреба.

 

Незгоди, виша сила, удари од гром, поплава, пожар, јавни собири, неисправна вентилација, флуктуација на напон или сѐ друго што не е во надлежност на Samsung.

 

Неовластени модификации на производот, со цел задоволување на локалните или на меѓународните технички стандарди во земјите во кои производите на Samsung не се оригинално дизајнирани.

 

Оштетување на батеријата предизвикано од претерано полнење или дефект при користење што не е во согласност со посебните упатства што се наведени во упатството за корисници. Ако серискиот број на производот е изменет, избришан, отстранет или нечитлив.

 

Батериите се полнат со помош на полнач и тоа само оној што е одобрен од Samsung.

 

Ако ќелиите или спојниците на батериите се скршени или покажуваат докази за неовластена интервенција.

Не го пронајде тоа штого бараш? Тука сме да ти помогнеме.

Јавете се на

+389 2 320 7777Општа поддршка

Понеделник - Петок: 09 до 18h

* За сите барања поврзани со печатачот посетете HP website .

Поддршка лице в лице

Локации на сервисот

Дознај повеќе за тоа како може да добиеш помош лице в лице.

Контактирај нѐ