Карактеристиките, спецификациите и визуелните елементи од производот се предмет на промена.