Alternative Text

Price without VAT:

Price with discount:

Price before:

Alternative Text

Price without VAT:

Price with discount:

Price before:

Додадете уште еден производ од списокот

Alternative Text

Price without VAT:

Price with discount:

Price before:

Додадете уште еден производ од списокот

Неспоредлив тип на производ

* Базирано на спецификациите за Galaxy Tab S7+. Може да не важи за сите модели.

Карактеристиките, спецификациите и визуелните елементи на производот се предмет на промени.