Карактеристиките, спецификациите и визуелните елементи на производот се предмет на промени.