Šta treba da preduzmem ako temperatura mog klima uređaja nije dovoljno niska?

Klima uređaj kompanije Samsung osmišljen je za izvanrednu efektivnost. Režim brzog hlađenja obezbeđuje brzu promenu temperature vazduha tako da temperatura prostorije može brzo da opadne u skladu sa izabranim podešavanjem. Ako primetite da temperatura klima uređaja nije ispravna čak iako ste obavili pravilno podešavanje, preporučuje se da proverite sledeće uslove okruženja.

Obavite podešavanje temperature

 • Kada osetite da temperatura klima uređaja nije dovoljno niska, proverite da li je izabrana temperatura podešena na nisku vrednost.
 • Pritisnite + ili - na dugmetu za temperaturu da promenite temperaturu klima uređaja.
 • Prostorija treba dobro da se zaštiti od toplote zatvaranjem svih vrata i prozora; u suprotnom može da izazove loš učinak hlađenja.

Uklonite prepreke oko klima uređaja

Ako su prepreke postavljene ispred unutrašnje jedinice ili spoljašnje jedinice, mogu uzrokovati nefunkcionalnost klima uređaja. (Proizvod ne može da uvlači dovoljno vazduha.)

proverite da li ima prepreka oko klima uređaja

Uzmite u obzir kapacitet prostora

Ako je veličina prostorije veća od kapaciteta klima uređaja, biće potrebno više vremena za pad temperature. Zato se preporučuje da koristite klima uređaj koji odgovara prostoru vašeg doma. Ako koristite klima uređaj koji nema dovoljan kapacitet u poređenju sa prostorom kuće, kuća možda neće moći da se ohladi, a to dovodi do većih računa.

Proverite filter vazduha

Kada unutrašnji filter vazduha ima previše prašine, vaš klima uređaj ne može da uvlači dovoljnu količinu vazduha. To može da bude uzrok problema sa temperaturom. Preporučujemo vam da čistite filter na svake 2 nedelje ili kada se ekranska oznaka CF pojavi na ekranu unutrašnje jedinice. (Ekranska oznaka CF predstavlja podsetnik za čišćenje filtera)

Proverite model klima uređaja u nastavku i pratite smernice za čišćenje filtera vazduha. Na taj način ćete obezbediti hladan i svež vazduh. 

Napomena:

 • Pronađite korisnički priručnik za detalje o načinima odvajanja i sklapanja filtera. (Može se razlikovati kod različitih modela.)
 • Vremenski okviri za čišćenje mogu se razlikovati u zavisnosti od uslova korišćenja i sredine. 

1. korak Kliznim pokretom skinite filter sa jedinice.

kliznim pokretom skinite filter sa jedinice

2. korak Koristite mekanu četku ili usisivač da uklonite prašinu i nečistoće sa filtera.

uklonite prašinu sa filtera četkom

3. korak Ako filter ima dosta prašine, natopite filter na oko 30 minuta u sapunjavu vodu i zatim ga isperite.

čišćenje filtera vodom

4. korak Nakon što isperete filter, osušite ga na mestu sa dobrom ventilacijom.

osušite filter

5. korak Ponovo postavite filter.

ponovo postavite filter

Napomena:

 • Nemojte da ribate filter vazduha četkom sa tvrdim čekinjama ili drugim grubim alatom za čišćenje.
 • Ako se filter vazduha ne osuši u potpunosti ili se suši u skučenom (ili vlažnom) prostoru, može se javiti neprijatan miris.
 • Nemojte da izlažete filter vazduha direktnoj sunčevoj svetlosti kada ga sušite.

Ako je vaš klima uređaj tipa koji stoji na podu, sa inverterom, pogledajte korake koji su navedeni u nastavku. Model sa inverterom koji stoji na podu ima dve vrste filtera.

 • Full HD filter: Filtrira velike čestice prašine ulaznog vazduha.
 • Zero filter: Zadržava sitne čestice prašine koje se nalaze u vazduhu. Može da se pere i da se koristi polutrajno.

Čišćenje Full HD filtera

1. korak Izvucite Full HD filter u skladu sa smerom strelica koje su prikazane na slici u nastavku.

izvucite hd filter

2. korak Uklonite prašinu usisivačem ili pod mlazom vode. 

uklonite prašinu

3. korak Potpuno osušite filter na mestu zaklonjenom od sunca.

osušite hd filter

4. korak Gurnite Full HD filter do kraja u smeru strelice tako da može potpuno da se fiksira.

full hd filter u jedinici

Napomena: 

 • Čistite Full HD filter na svake 2 nedelje.
 • Vremenski okviri za čišćenje mogu se razlikovati u zavisnosti od uslova korišćenja i sredine.

Čišćenje Zero filtera

Budite pažljivi sa oštrom zadnjom površinom Zero filtera. Možete da povredite ruke.

1. korak Izvadite donji Full HD filter. Uhvatite dršku Zero filtera i izvadite ga povlačenjem u smeru strelice prikazane na slici.

izvadite donji full hd filter i izvucite zero filter

2. korak Potopite filter u vodu i protresite ga gore-dole nekoliko puta.

potopite filter

3. korak Osušite filter u dobro provetrenom prostoru.

osušite filter

4. korak Gurnite Zero filter u smeru strelice i postarajte se da bude fiksiran u pravilnom položaju. Vratite donji Full HD filter.

gurnite zero filter i vratite donji full hd filter

Napomena:

 • Očistite Zero filter na svaka 3 meseca. (Na osnovu 8 sati upotrebe svakog dana.)
 • Vremenski okviri za čišćenje mogu se razlikovati u zavisnosti od uslova korišćenja i sredine.

Saveti za izvlačenje filtera vazduha tipa višenamenskog klima uređaja

 • Postarajte se da držite rešetku jednom rukom da sprečite da ispadne.
 • Kada u potpunosti uklanjate rešetku, otkačite sigurnosne kuke na obe strane rešetke. 
pritisnite dugme da otvorite rešetku
otkačite sigurnosne kuke na obe strane rešetke
u potpunosti skinite rešetku za čišćenje filtera

Napomena:

 • Stvaran dizajn klima uređaja može se razlikovati u zavisnosti od vrste modela koji imate (ili od regiona u kom se nalazite).
 • Pažljivo pročitajte upozorenja i važna bezbednosna uputstva u korisničkom priručniku.

Čišćenje filtera vazduha

1. korak Povucite filter vazduha udesno.

2. korak Uklonite svu prašinu sa filtera vazduha pomoću usisivača ili četke.

3. korak Očistite filter usisivačem ili mekanom četkom. Ako je prašina teška, isperite pod mlazom vode i osušite u prostoru sa dobrom ventilacijom.

4. korak Osušite očišćen filter vazduha u prostoru sa dobrom ventilacijom.

5. korak Ponovno sklopite filter vazduha. (Obavite sve korake postavljanja obrnutim redosledom.) Nakon toga resetujte filter vazduha.

Kako se resetuje filter

 • Kod unutrašnje jedinice sa žičanim daljinskim upravljačem pritiskom na dugme Resetovanje filtera.
 • Kod unutrašnje jedinice sa bežičnim daljinskim upravljačem pritiskom na dugme Opcije ili Resetovanje filtera, a zatim pritiskom na dugme PODEŠAVANJE.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama