Šta treba da preduzmem kada moj frižider ne radi pravilno?

Ako vaš frižider ne radi pravilno, preporučuje se da najpre proverite napajanje. Ako nema problema sa napajanjem i ako i dalje imate problem sa frižiderom, pročitajte sledeće savete za otklanjanje problema.

Preporučuje se da se obratite centru korisničke službe ako se problem ne otkloni nakon što obavite sve što možete kod kuće.

Proverite prostor gde je postavljen frižider

Frižider treba da se postavi na mesto sa dovoljno prostora. Od zadnje strane do zida treba da bude najmanje 10 centimetara rastojanja i sa svake strane, a 5 centimetara od vrha do plafona. Frižider mora da se postavi na mesto gde može da oslobađa toplotu. Ako je frižider blokiran, pravilno funkcionisanje može da bude sprečeno.

frižider treba da se postavi na mesto gde ima dovoljno prostora

Proverite nivo frižidera

Otvorite vrata frižidera otprilike od 30 do 40 centimetara i zatim ih pustite. Trebalo bi da se vrata sama zatvore; međutim, ako se ne zatvore, morate da proverite zavrtnje za podešavanje stopica koje se nalaze u donjem delu prednje strane frižidera.

Takođe proverite da li je frižider iznivelisan. Ako nije pravilno podešen, može da spreči pravilan rad frižidera.

proverite nivo frižidera

Zadnja strana frižidera ne treba da bude blokirana

Preporučujemo da koristite usisivač za čišćenje zadnje strane frižidera jednom ili dva puta godišnje. Važno je da oblast kompresora nema prašine jer prašina sprečava razmenu toplote. Problemi koje može izazvati prisustvo prašine na zadnjoj strani frižidera, na primer, uključuju formiranje leda u prisustvu vlage u frižideru i/ili odeljku zamrzivača i povećana radna buka.

zadnja strana frižidera ne treba da bude blokirana

Nemojte da stavljate proizvode ispred otvora za cirkulaciju vazduha

Otvori za cirkulaciju vazduha sistema Bez zamrzavanja unutar frižidera i zamrzivača moraju neprestano da budu prohodni. Strogo se preporučuje da ne stavljate proizvode ispred ovih otvora jer se vlaga može pojaviti ispod fioke za povrće ili se led može formirati na zadnjem zidu.

nemojte da stavljate proizvode ispred otvora za cirkulaciju vazduha

Proverite režim prikaza

Ako frižider ne hladi, ali funkcija zamrzavanja radi pravilno, morate da proverite da li je podešena na Režim za odmor (ako je ova opcija dostupna za vaš model frižidera). Deaktivirajte režim za odmor na ekranu i pogledajte priručnik za dodatne informacije.

deaktivirajte režim za odmor

Napomena:

  • Stvaran dizajn kontrolne table može se razlikovati od vašeg modela.
  • Ova slika je samo primer za verziju na engleskom, a dostupna je na jeziku koji se koristi u vašoj zemlji.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama