Kako da postignete idealnu temperaturu u svom frižideru i zamrzivaču?

Veoma je važno da i u frižideru i u zamrzivaču bude idealna temperatura. Ovde možete pronaći nekoliko korisnih saveta kako da podesite pravu temperaturu.

1. Proverite da li je uređaj na režimu rada „odmora“ – „vacation mode“.

Režim rada „vacation mode“ je stvoren da bi se smanjila potrošnja energije u slučaju dužeg odsustva.
 

Kada je ovaj režim uključen, temperatura u frižideru automatski se podešava na 15 °C, dok zamrzivač radi kao i obično, čime se štedi energija, a hrana ostaje zamrznuta.
 

Proverite da li je uključen režim rada „vacation mode“, a ako jeste, isključite ga. U uputstvu za rad možete pronaći upravo one instrukcije koje se odnose na vaš model. 

2. Proverite da li ima dovoljno prostora iza i oko uređaja.

Položaj frižidera/zamrzivača veoma je važan.
 

Proverite razmak između zida i frižidera/zamrzivača. Taj razmak obezbeđuje najbolje uslove hlađenja. Naš savet:
 

Najmanji razmak između zadnje strane frižidera i zida treba da iznosi 5 cm i da bude najmanje 10 cm slobodnog prostora iznad frižidera.

Razmak između zida i frižidera

3. Proverite da li na zadnjem delu frižidera ima previše prašine ili prljavštine.

Problemi s temperaturom mogu takođe biti izazvani održavanjem frižidera; zato je veoma važno da frižider redovno čistite.
 

Očistite zadnju stranu frižidera jer nakupljena prašina i prljavština na izloženim delovima ili kablovima može uticati na pravilan rad.
 

Usisajte zadnju stranu uređaja jednom ili dva puta godišnje.

Napomena: Ne uklanjajte zadnji poklopac prikazan na slici ispod jer to može biti opasno.

Zadnji poklopac

4. Proverite da li je frižider prepunjen jer to može izazvati probleme s funkcijom „No Frost“.

Previše hrane u frižideru/zamrzivaču takođe može negativno uticati na temperaturu.
 

Prepunjenost frižidera/zamrzivača može sprečavati ispravno zatvaranje vrata ili lošu cirkulaciju hladnog vazduha. To može uticati na efikasnost hlađenja. Ispunite frižider/zamrzivač do, otprilike, 60 ili 70 % njegovog kapaciteta i pazite da hrana ne blokira rashladne ventilatore frižidera.

Pun frižider

Kliknite na dugme "POŠALJI" da biste poslali povratnu informaciju. Hvala Vam na učešću.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama