Zbog čega vam se veš-mašina zaustavila za vreme centrifugiranja (brzog ceđenja)?

Ovo se dešava kada mašina otkrije neravnotežu (disbalans) u bubnju i tako blokira bubanj. 

1 Proverite opterećenost vešom (pogledajte uputstvo za upotrebu).

Svaki ciklus pranja dozvoljava tačno određen broj kilograma veša, u zavisnosti od vrste tkanine, materijala i kapaciteta same mašine. 

2 Proverite raspodelu veša unutar bubnja.

  • Kôd greške EU: kada proizvod otkrije grešku u balansu. 
  • Na novijim modelima: nakon brisanja kôda mašina se zaustavlja za vreme ciklusa. 

Započnite ciklus pranja bez veša (ispiranje i centrifugiranje, ili samo centrifugiranje) kako biste proverili da li je u pitanju bila prevelika količina veša. 

Zahvaljujemo na povratnim informacijama