Koji su zvukovi frižidera i zamrzivača normalni?

U skladu sa novim zakonima o zaštiti životne sredine, svi proizvođači rashladnih proizvoda su imali obavezu da zamene stare rashladne fluide škodljive po životnu sredinu, poznate i kao “freoni”.
 

Trenutno korišćeni ekološki prihvatljivi rashladni fluid izobutan radi pod velikim pritiskom u rashladnom sistemu i stoga utiče na normalan zvuk koji rashladni proizvodi emituju. Pomoći ćemo vam prepoznati i razlikovati obične zvukove od neobičnih.
 

Pročitajte zvukove koji se smatraju „normalnim“ u nastavku:

Grgotanja, formiranja mehurića, žuborenja ili kapanja

Ovakvi zvukovi mogu se javiti više puta u toku dana dok sistem radi. Ovi zvukovi nastaju usled cirkulacije rashladnog fluida u sistemu. Rashladni fluid prelazi iz gasovitog u tečno stanje i obrnuto. Ovakav zvuk je uobičajen za nove proizvode.

Ilustracija Buka u frižideru “Protok vode”
Zvuk protoka vazduha

Proizvodi sa funkcijom protiv zamrzavanja sadrže i rashladne motore koji distribuiraju hladan vazduh unutar proizvoda, pa stoga ovi ventilatori emituju izvestan nivo buke. Neki modeli su takođe opremljeni rashladnim ventilatorom za kompresor. Ovo je uobičajena pojava kod ovog tipa proizvoda.

Ilustracija Buka u frižideru “Protok vazduha”
Krckanje/pucketanje

Proizvodi sa funkcijom protiv zamrzavanja takođe sadrže grejač za odmrzavanje sistema, pa možete da čujete krckanje ili pucketanje kada se on aktivira. Ovo se dešava usled širenja materijala i padanja delića leda koji se odmrzava. Ovo je uobičajena pojava kod ovog tipa proizvoda.

Ilustracija Buka u frižideru “Puckanje/krckanje”
Kliktanje

Kliktanje se čuje svaki put kada se kompresor pokrene ili isključi. Ovaj zvuk emituje uređaj za pokretanje, a on je potpuno uobičajen za modele za rashladnim kompresorom. Modeli opremljeni kompresorom sa inverterom nemaju startni relej.

Ilustracija Buka u frižideru “Kliktanje”
Vibracije

Frižider je opremljen cevima koje blago vibriraju kada rashladni fluid cirkuliše sistemom. Cevi uvek treba da su „slobodne“,a frižider treba da je uvek u uspravnom položaju. Police, kutije i drugi unutrašnji odeljci u frižideru takođe mogu blago da vibriraju dok je frižider uključen.

Pokušajte da otkrijete izvor zvuka:

1 Pomerite frižider unapred i uverite se da cevi ne dodiruju i da nisu u kontaktu sa zidom.
2 Da li se frižider oslanja na neki predmet?
3 Pokušajte da podesite stopice.
4 Rasporedite hranu na police.
5 Proverite da li staklene flaše ili tegle vibriraju na policama.
Ilustracija Buka u frižideru “Vibracije”
Kompresor „zuji“

Kompresor emituje zvuk jer je opremljen električnim motorom koji pokreće mehaničku pumpu.

Koliko često se kompresor aktivira zavisi od:

1 Podešene temperature.
2 Učestalosti otvaranja/zatvaranja vrata.
3 Ambijentalne temperature.
4 Ventilacije oko proizvoda, pogledajte uputstvo za upotrebu proizvoda.
5 Unošenja tople hrane u frižider i količine hrane u frižideru.
Ilustracija Buka u frižideru “Kompresor zuji”

Ako je jedan od naših tehničara već proverio hladnjak u vezi sa bukom i nije mogao da indentifikuje bilo kakav kvar, možete biti sigurni da je vaš proizvod u dobrom stanju.

Obratite pažnju: Ako proizvod nema nikakvih tehničkih problema, morat ćete platiti troškove dogovorene s pružateljem usluga za posjetu. 

Zahvaljujemo na povratnim informacijama