Пристапност на мобилни Galaxy

Се прикажува менито „Пристапност“. Ова вклучува опции за „Екрански читач“, „Подобрувања на видливоста“, „Подобрувања за слушање“, „Интеракција и подвижност“. Се прикажува менито „Пристапност“. Ова вклучува опции за „Екрански читач“, „Подобрувања на видливоста“, „Подобрувања за слушање“, „Интеракција и подвижност“.

Екрански читач

Voice Assistant /
Voice Assistant Упатство

Кога Voice Assistant е вклучена, телефонот овозможува говорни коментари за да им помага на корисниците со пречки во видот. Во видео-упатството можете да дознаете повеќе за разните достапни одлики и да ги пробате.

Се прикажува менито „Истражување на екранот“. Означено е со син квадрат во иконата на Галерија. Текстот на описот гласи: На тековниот екран има апликации. Допрете со 1 прст за да изберете една апликација. Името на избраната апликација ќе се прочита наглас. Движете го прстот преку ставките во центарот на екранот. Откако ќе ги разгледате ставките, упатството ќе продолжи. Се прикажува менито „Истражување на екранот“. Означено е со син квадрат во иконата на Галерија. Текстот на описот гласи: На тековниот екран има апликации. Допрете со 1 прст за да изберете една апликација. Името на избраната апликација ќе се прочита наглас. Движете го прстот преку ставките во центарот на екранот. Откако ќе ги разгледате ставките, упатството ќе продолжи.

Темен екран со Брзо мени

За приватност, можете да го поставите телефонот да работи нормално со исклучен екран.

Со Брзото мени можете да поставите функции со темен екран. Кога Voice Assistant е вклучена, телефонот овозможува говорни коментари за да им помага на слепите корисници и на корисниците со слаб вид. Кога Брзо пишување е вклучена, можете да ја користите тастатурата Samsung и нумеричката тастатура со еден допир на копчињата. Со Брзото мени можете да поставите функции со темен екран. Кога Voice Assistant е вклучена, телефонот овозможува говорни коментари за да им помага на слепите корисници и на корисниците со слаб вид. Кога Брзо пишување е вклучена, можете да ја користите тастатурата Samsung и нумеричката тастатура со еден допир на копчињата.

Брзо пишување

Кога ќе ја допирате тастатурата Samsung, вашиот телефон ќе може да го чита наглас копчето што се наоѓа под вашиот прст. Едноставно отпуштете го прстот од екранот за да го изберете знакот што го сакате.

Кога ќе впишете „Среќен род“, зборот „роденден“ ќе се појави автоматски. Кога ќе впишете „Среќен род“, зборот „роденден“ ќе се појави автоматски.

Подобрувања на видливоста

Тема со голем контраст

Употребете тема со светла содржина на темна заднина за полесно читање и поголема видливост. Ова помага да се намали замореноста на очите кога го користите телефонот во темна средина или долго време. Постојат разни теми со голем контраст достапни на Galaxy.

Се прикажува менито „Екран“. Адаптибилната осветленост е „вклучена“. Се прикажува менито „Екран“. Адаптибилната осветленост е „вклучена“.

Фонтови со голем контраст

Приспособете ја бојата и контурите на фонтовите за да се зголеми контрастот меѓу текстот и заднината.

Се прикажува менито „Подобрувања на видливоста“. Фонтови со голем контраст е „вклучена“. Описот на текстот гласи: Приспособете ја бојата и контурите на фонтовите за да направиме да се истакнуваат. Се прикажува менито „Подобрувања на видливоста“. Фонтови со голем контраст е „вклучена“. Описот на текстот гласи: Приспособете ја бојата и контурите на фонтовите за да направиме да се истакнуваат.

Тастат. со голем контраст

Разните опции за тастат. со голем контраст ја зголемуваат големината на тастатурата Samsung и ја менуваат бојата на копчињата за да го зголемат контрастот меѓу текстот и заднината.

Анимиран изглед на тастатурата. Тастат. со голем контраст се менува на секој допирање. Покажува жолта тастатура со црн текст, црна со бел текст, црна со жолт текст до сина тастатура со бел текст. Анимиран изглед на тастатурата. Тастат. со голем контраст се менува на секој допирање. Покажува жолта тастатура со црн текст, црна со бел текст, црна со жолт текст до сина тастатура со бел текст.

Прикажи облици на копче

Покажува копчиња со боите за да направи да се истакнуваат.

Копчињата „Откажи“ и „Зачувај“ се нагласени со црна боја за да му овозможат на корисникот да се фокусира на нив. Копчињата „Откажи“ и „Зачувај“ се нагласени со црна боја за да му овозможат на корисникот да се фокусира на нив.

Негативни бои

Заменете ги боите на екранот за подобра видливост.

Негативни бои е „вклучена“. Негативни бои е „вклучена“.

Прилагодување бои

Приспособете ги боите што се прикажуваат на екранот ако имате тешкотии да ги распознавате боите. Тогаш, телефонот ќе се приспособи повторно за да ги направи боите попрепознатливи.

Се прикажува менито „Прилагодување бои“. Прилагодување бои е „вклучена“ и избрана е Сивата палета. Описот на текстот гласи: Приспособете ги поставувањата на екранот ако имате тешкотии да гледате одредени бои. Се прикажува менито „Прилагодување бои“. Прилагодување бои е „вклучена“ и избрана е Сивата палета. Описот на текстот гласи: Приспособете ги поставувањата на екранот ако имате тешкотии да гледате одредени бои.

Леќи за боја

На некои луѓе читањето на бел екран им е тешко или им смета, па им предизвикува тешкотии да се сконцентрираат на некој напис или порака. Ако имате ваков проблем, Леќите за боја може да помогнат. Менувањето на бојата на екранот покажа дека ја подобрува брзината на читање и удобноста.

* Оваа одлика може да не се поддржува во зависност од спецификацијата на моделот.

Се прикажува менито „Леќи за боја“. Леќи за боја е „вклучена“ со 20% проѕирност и со избрана сина боја. Текстот на описот гласи: Додадете филтер за боја на целиот екран. Ова може да помогне за полесно читање на текст. Се прикажува менито „Леќи за боја“. Леќи за боја е „вклучена“ со 20% проѕирност и со избрана сина боја. Текстот на описот гласи: Додадете филтер за боја на целиот екран. Ова може да помогне за полесно читање на текст.

* Оваа одлика може да не се поддржува во зависност од спецификацијата на моделот.

Прозорец на лупа

Користете ја Прозорец на лупа за да зголемувате содржина што е тешко да читате во одделен, подвижен прозорец.

Прозорецот на лупа се користи за прегледување на Лондон и Берлин на мапа на светот. Прозорецот на лупа се користи за прегледување на Лондон и Берлин на мапа на светот.

Големина и стил на фонтот

Изменете ја големината и стило на фонтот.

Се прикажуваат опциите за големината на фонтот, стилот на фонт и задебелениот фонт. Се прикажуваат опциите за големината на фонтот, стилот на фонт и задебелениот фонт.

Зумирање на екран

Сменете го зумирањето на екран. Тоа ќе ја приспособи големината на ставките на екранот.

Лизгачот на Зумирањето на екран е поставен на средно. Текстот на описот гласи: Можете да поставите ставките на екранот да се прикажуваат помали или поголеми. Лизгачот на Зумирањето на екран е поставен на средно. Текстот на описот гласи: Можете да поставите ставките на екранот да се прикажуваат помали или поголеми.

Виџет на лупа

Виџетот на лупа вклучува одлики како, на пример, дигитален зум, опции за боја и доловување со камерата.

Сликата од виџетот на лупа се употребува на мобилен телефон за да се примени дигитално зумирање. Сликата од виџетот на лупа се употребува на мобилен телефон за да се примени дигитално зумирање.

Отстрани ги анимациите

Намалете го заморот на очите со отстранување на ефектите со анимации што се појавуваат при менување на страниците.

Се прикажува менито „Засилувања на гледањето“. „Вклучено“ е Отстрани анимации. Описниот текст гласи: Отстранете одредени ефекти на екранот доколку сте чувствителни на анимација или движење на екранот. Се прикажува менито „Засилувања на гледањето“. „Вклучено“ е Отстрани анимации. Описниот текст гласи: Отстранете одредени ефекти на екранот доколку сте чувствителни на анимација или движење на екранот.

Зголемување

Допрете го екранот трипати или допрете на копчето Пристапност во долниот десен агол за да ја зголемите содржината на екранот.

Се прикажува и се „вклучува“ менито „Троен допир на екранот за зголемување“. Описниот текст гласи: За зумирање, брзо допрете го екранот 3 пати. Поминете со 2 или повеќе прсти за да лизгате. Се прикажува и се „вклучува“ менито „Троен допир на екранот за зголемување“. Описниот текст гласи: За зумирање, брзо допрете го екранот 3 пати. Поминете со 2 или повеќе прсти за да лизгате.

Подобрувања за слушање

Детектори за звук

Детекторите за звук овозможуваат уредот да детектира звук на бебе што плаче или ѕвонче на врата. Известувањето ќе се даде преку визуелни сигнали и вибрации.

Сликата на мобилниот телефон со Детекторите за звук се користат за известување ако бебето плаче. Сликата на мобилниот телефон со Детекторите за звук се користат за известување ако бебето плаче.

Исклучете ги сите звуци

Исклучете ги сите звуци ги исклучува сите звуци на уредот.

Се прикажува менито „Подобрувања за слушање“. Исклучете ги сите звуци е „вклучена“. Описот на текстот гласи: Исклучете ги сите звуци на вашиот телефон, вклучувајќи ги повиците, предупредувањата и медиумите. Се прикажува менито „Подобрувања за слушање“. Исклучете ги сите звуци е „вклучена“. Описот на текстот гласи: Исклучете ги сите звуци на вашиот телефон, вклучувајќи ги повиците, предупредувањата и медиумите.

Поддршка за слушни апарати

Засилете го квалитетот на звукот за да функционира подобро со апаратчиња за слушање.
Медиумите со постојан тек и функцијата за насочување аудиоповик со поврзувањето Bluetooth Low Energy (BLE) ќе бидат поддржани од Android 10.

* Оваа функција може да не е поддржана во зависност од спецификациите на моделот.

Се прикажува менито „Поддршка за апарaтче за слушање“. „Вклучено“ е Компатибилност со апаратче за слушање. Описниот текст гласи: Засилете го звукот на вашиот телефон за апаратчиња за слушање. Се прикажува менито „Поддршка за апарaтче за слушање“. „Вклучено“ е Компатибилност со апаратче за слушање. Описниот текст гласи: Засилете го звукот на вашиот телефон за апаратчиња за слушање.

* Оваа функција може да не е поддржана во зависност од спецификациите на моделот.

Лев/десен баланс на звук

Приспособете го левиот/десниот баланс на звук за да одговара на вашите потреби.

Се прикажува менито „Подобрувања за слушање“. Лизгачот за лев/десен баланс на звук е поставен во центарот. Описот на текстот гласи: Приспособете го левиот/десниот баланс на звук (освен за повици) кога користите слушалки. Се прикажува менито „Подобрувања за слушање“. Лизгачот за лев/десен баланс на звук е поставен во центарот. Описот на текстот гласи: Приспособете го левиот/десниот баланс на звук (освен за повици) кога користите слушалки.

Моно аудио

Моно аудио го комбинира стерео звукот во еден сигнал што се емитува преку звучниците на слушалките. Користете ја оваа опција ако имате проблеми со слухот или ако една мала ушна слушалка е попрактична.

Моно аудио е „вклучена“. Описот на текстот гласи: Префрлете го звукот на стерео на моно ако слушате со едно уво. Моно аудио е „вклучена“. Описот на текстот гласи: Префрлете го звукот на стерео на моно ако слушате со едно уво.

Транскрипција во живо

Водете разговори лесно, со Транскрипција во живо на Android.
Функцијата ќе го открие јазикот што се зборува од преку 70 јазици и дијалекти. Поддршката со објаснување се прилагодува во текот на разговорот.

* Овозможено од технологијата за препознавање говор на Google.
* Разговорите остануваат само на вашиот телефон, не се зачувуваат на други сервери.

Прикажува како разговори во живо се претвораат во текст на екранот на мобилниот телефон. Прикажува како разговори во живо се претвораат во текст на екранот на мобилниот телефон.

* Овозможено од технологијата за препознавање говор на Google.
* Разговорите остануваат само на вашиот телефон, не се зачувуваат на други сервери.

Објаснување во живо

Со еден допир, Објаснување во живо на Android автоматски ќе го објаснува секој медиум на вашиот телефон. Секое видео, подкаст и аудио порака, во секоја апликација - дури и работите што ги снимате.

* Денеска, Објаснување во живо го поддржува англискиот јазик, но има планови за поддршка на повеќе јазици во блиска иднина.
* Оваа функција може да не е поддржана во зависност од спецификациите на моделот.

Титловите се даваат во реално време во видеото, жена држи крофна. Титловите се даваат во реално време во видеото, жена држи крофна.

* Денеска, Објаснување во живо го поддржува англискиот јазик, но има планови за поддршка на повеќе јазици во блиска иднина.
* Оваа функција може да не е поддржана во зависност од спецификациите на моделот.

Засили го околниот звук

Слушајте ги вашите разговори појасно со намалување на бучавата околу вас.

* Оваа функција може да не е поддржана во зависност од спецификациите на моделот.

Се прикажува менито „Засилувања на слушањето“. „Вклучено“ е  Засили го околниот звук . Се прикажува менито „Засилувања на слушањето“. „Вклучено“ е  Засили го околниот звук .

* Оваа функција може да не е поддржана во зависност од спецификациите на моделот.

Интеракција и подвижност

Универзален прекинувач

Контролирајте го екранот на допир со поврзување на надворешното копче, со допирање на екранот или со користење на движење со главата или гестови со лицето.

Се прикажува менито „Интеракција и подвижност“. Универзален прекинувач е „вклучена“. Приспособените икони се прикажуваат со текстот: Контролирајте го вашиот телефон со приспособени прекинувачи Се прикажува менито „Интеракција и подвижност“. Универзален прекинувач е „вклучена“. Приспособените икони се прикажуваат со текстот: Контролирајте го вашиот телефон со приспособени прекинувачи

Мени за помошник

Покажете ја иконата на помошната кратенка за пристапување со апликации, одлики и поставувања. Можете лесно да го контролирате телефонот со допирање на помошните менија во иконата.

Мени за помошник е „вклучена“. Се прикажуваат иконите на Мени за помошник. Мени за помошник е „вклучена“. Се прикажуваат иконите на Мени за помошник.

Контрола на интеракција

Вклучете го режимот за контрола на интеракција за да ја ограничите чувствителноста на вашиот телефон додека користите апликации.

Се прикажува менито „Постави блокирана област“. Контрола на интеракција е „вклучена“. Се прикажува менито „Постави блокирана област“. Контрола на интеракција е „вклучена“.

Поставки за допир

За некои луѓе, интеракцијата со допир е тешка поради треперењето на рацете. Функциите на поставките за допир дадени подолу може да помогнат за намалување на грешките и за персонализација на вашите интеракции.

- Доцнење на допирот и задржувањето: Прилагодете ја должината на интеракцијата што треба да се препознае како интеракција со задржување.

- Времетраење на допирот: За да ги намалите ненамерните допири, прилагодете ја должината на периодот на интеракција.

- Занемари ги повеќекратните допири: Поставете времетраење за занемарување на повеќекратните допири по првиот допир.

Се прикажува менито „Интеракција и вештина“. Менито на „Поставки за допир“ ги вклучува „Доцнење на допирот и задржувањето“, „Времетраење на допирот и „Занемари ги повеќекратните допири“. Се прикажува менито „Интеракција и вештина“. Менито на „Поставки за допир“ ги вклучува „Доцнење на допирот и задржувањето“, „Времетраење на допирот и „Занемари ги повеќекратните допири“.

Физичка тастатура

Персонализирајте ги вашите интеракции со физичката тастатура за поддршка на треперењето на рацете, притискањето комбинации на копчиња и повеќе.

- Лепливи копчиња: Притискајте едно по друго копче за комбинација на копчиња.

-Бавни копчиња: За да ја намалите ненамерната интеракција, прилагодете ја должината на притискање на копчињата што треба да се препознае како влезна команда.

- Скокливи копчиња: Со поставување време на чекање за второ притискање од истото копче, би се избегнале повеќекратни влезни команди од истото копче.

Се прикажува менито „Глувче и физичка тастатура“. Наведени се менијата на „Кликни по запирање на покажувачот“, „Лепливи копчиња“, „Бавни копчиња“ и „Скокливи копчиња“. „Кликни по запирање на покажувачот“ автоматски ќе кликне ако покажувачот не се мрда. Се прикажува менито „Глувче и физичка тастатура“. Наведени се менијата на „Кликни по запирање на покажувачот“, „Лепливи копчиња“, „Бавни копчиња“ и „Скокливи копчиња“. „Кликни по запирање на покажувачот“ автоматски ќе кликне ако покажувачот не се мрда.

Одговарање и завршување повици

Можете да го користите Копчето за зголемување јачина на тон за да одговорите на повици и Копчето за вклучување/исклучување за да ги прекинете.

Се прикажува менито „Одговарање и завршување повици“. Четири опции—Читање на името на повикувачот наглас, Притиснете на копчето за Зголемување на звукот за да одговорите, Автоматски одговор и Притиснете на Копчето за вклучување за да прекинете—се „вклучени“. Се прикажува менито „Одговарање и завршување повици“. Четири опции—Читање на името на повикувачот наглас, Притиснете на копчето за Зголемување на звукот за да одговорите, Автоматски одговор и Притиснете на Копчето за вклучување за да прекинете—се „вклучени“.

Вклучен е лесен екран

Вклучете го екранот со движење на раката на сензорот во горниот дел на телефонот. Можете да го вклучите екранот без да притискате на ниедно копче.

* Оваа одлика може да не се поддржува на некои модели пуштени во продажба во 2019 година или подоцна, во зависност од спецификацијата на моделот.

Се прикажува менито „Вклучен е лесен екран“. Вклучен е лесен екран е „вклучена“. Ова мени покажува симулирана слика на мобилен телефон со десната рака на корисникот ставена над него. Се прикажува менито „Вклучен е лесен екран“. Вклучен е лесен екран е „вклучена“. Ова мени покажува симулирана слика на мобилен телефон со десната рака на корисникот ставена над него.

* Оваа одлика може да не се поддржува на некои модели пуштени во продажба во 2019 година или подоцна, во зависност од спецификацијата на моделот.

Единечно допирање за поминување

Кога ќе се огласи аларм или кога имате дојдовен повик, допрете го копчето за да го прекинете алармот или да одговорите на повикот наместо да го влечете копчето.

* Оваа одлика може да не се поддржува на некои модели пуштени во продажба во 2019 година или подоцна, во зависност од спецификацијата на моделот.

Се прикажува менито „Интеракција и подвижност“. Единечно допирање за поминување е „вклучена“. Се прикажува менито „Интеракција и подвижност“. Единечно допирање за поминување е „вклучена“.

* Оваа одлика може да не се поддржува на некои модели пуштени во продажба во 2019 година или подоцна, во зависност од спецификацијата на моделот.

Заклучување со насока

Ако имате тешкотии при користењето на заклучување со шаблони, можете едноставно да го отклучите телефонот со комбинацијата за заклучување со насока што ја поставивте.

* Оваа одлика може да не се поддржува кај нови модели од 2019 година.

Една слика од мобилен телефон прикажува на екранот десна стрелка што ја преставува функцијата за заклучување со насока. Една слика од мобилен телефон прикажува на екранот десна стрелка што ја преставува функцијата за заклучување со насока.

* Оваа одлика може да не се поддржува кај нови модели од 2019 година.

Напредни поставувања

Странични копчиња и копчиња за зголемување на гласноста

Брзо притиснете ги страничното копче и копчето за зголемување на гласноста истовремено за да ги вклучите и исклучите функциите за пристапност.

Слика од скок-менито за директен пристап. Во списокот тоа покажува „Пристапност“, „Voice Assistant“, „Универзален прекинувач“ и „Прозорец на лупа“. Слика од скок-менито за директен пристап. Во списокот тоа покажува „Пристапност“, „Voice Assistant“, „Универзален прекинувач“ и „Прозорец на лупа“.

Брзо известување

Брзо известување го прави светлото на камерата или екранот да трепка кога добивате известувања или кога се огласува аларм.

Се прикажува менито „Брзо известување“. Блицот на камерата и екранскиот блиц се „вклучени“. Описот на текстот гласи: Блицот на камерата и екранскиот блиц трепкаат кога добивате известувања или кога се огласува аларм. Се прикажува менито „Брзо известување“. Блицот на камерата и екранскиот блиц се „вклучени“. Описот на текстот гласи: Блицот на камерата и екранскиот блиц трепкаат кога добивате известувања или кога се огласува аларм.

Потсетници за известување

Поставете уредот да ве предупредува за известувања што не сте ги провериле во претходно одредените временски интервали.

Се прикажува менито „Потсетници за известување“. Потсетниците за известување се „вклучени“. Текстот на описот гласи: Добивајте периодични потсетници за известувања од избрани апликации и услуги. Исчистете ги известувањата за да ги прекинете потсетниците. Се прикажува менито „Потсетници за известување“. Потсетниците за известување се „вклучени“. Текстот на описот гласи: Добивајте периодични потсетници за известувања од избрани апликации и услуги. Исчистете ги известувањата за да ги прекинете потсетниците.

Говорна етикета

Можете да користите NFC-ознаки за да разликувате предмети или слични облици кога им додавате ознаки. Можете да снимите и да назначите говорна снимка на NFC-ознака. Говорната снимка се репродуцира кога ќе го поставите телефонот во близина на NFC-ознаката.

Сликата од мобилен телефон што репродуцира говорна снимка. Сликата од мобилен телефон што репродуцира говорна снимка.

Bixby Vision за пристапност

Може да ги користите различните функции за пристапност на Bixby Vision, како што се Прочитај текст на глас, Опиши сцени, Откриј бои и повеќе.

Се прикажува и се „вклучува“ менито  „Bixby Vision за пристапност“. Опишувачот на сцена снима сцена за да го слушне нејзиниот аудиоопис. Брзиот читач ја насочува вашата камера кон предмети во близина за да слушне што се и да чита текст за нив. Се прикажува и се „вклучува“ менито  „Bixby Vision за пристапност“. Опишувачот на сцена снима сцена за да го слушне нејзиниот аудиоопис. Брзиот читач ја насочува вашата камера кон предмети во близина за да слушне што се и да чита текст за нив.

Ресетирање на Поставувањата за Пристапност

Ресетирајте ги поставувањата за пристапност на фабричките вредности, одделно од останатите поставувања.

Се прикажува менито за „Ресетирање на поставувањата за пристапност“. Копчето за ресетирање на поставување е придружено од текстот за опис: Вашите поставувања за пристапност ќе се ресетираат на нивните стандардни поставувања. Поврзаните поставувања, како тастатурата и големината на фонт нема да се ресетираат. Поставувањата за пристапност во преземените апликации нема да се изменат. Вашите лични податоци нема да се изменат. Се прикажува менито за „Ресетирање на поставувањата за пристапност“. Копчето за ресетирање на поставување е придружено од текстот за опис: Вашите поставувања за пристапност ќе се ресетираат на нивните стандардни поставувања. Поврзаните поставувања, како тастатурата и големината на фонт нема да се ресетираат. Поставувањата за пристапност во преземените апликации нема да се изменат. Вашите лични податоци нема да се изменат.

* Сликите на уредот и екранот симулирани за илустративни цели.