Како да ја користам и управувам со апликацијата Family Hub?

Со еден допир на апликацијата Family Hub, можете да се поврзете и поефикасно да управувате со фрижидерот. Уживајте во удобен начин на живот со апликацијата Family Hub!

Упатствата прикажани подолу се достапни кога апликацијата SmartThings е инсталирана на вашиот мобилен телефон и е поврзана со вашиот фрижидер Family Hub.

Истражете ги виџетите и апликациите

Family Hub ќе ви го олесни гледањето на моменталниот статус на внатрешноста на вашиот апарат, и контролата на температурата, дозерот, мразот и многу повеќе.

Дознајте како да го поставите вашиот Family Hub, да ги промените поставките и да ги искористите неверојатните функции.

Функција Fridge Manager

Со Fridge Manager можете да управувате со тековните поставки за фрижидерот и комората за замрзнување. Виџетот ги прикажува температурите, активните специјални функции, поставките на фрижидерот и друго.

  • На виџетот Fridge Manager, се прикажуваат моменталните температури на фрижидерот и комората за замрзнување, како и активните специјални функции.
  • Виџетот Fridge Manager ќе го прикаже и моменталниот статус на филтерот, како и последниот датум на инсталирање. Кога ќе го допрете копчето „Купи филтер“ (Buy Filter), ќе се прикаже страницата за купување филтер.
Fridge Manager.
Управување на Fridge Manager.

[1] Надворешни услови: Ги прикажува надворешната (амбиентална) температура и влажност.

[2] Внатрешна температура

  • Променете ја поставената температура во фрижидерот, комората за замрзнување и FlexZone-та.
  • Откако ќе ја промените температурата или функцијата, кликнете на копчето за зачувување.

[3] Посебни карактеристики: Погледнете кратко објаснување за некои од посебните карактеристики на фрижидерот.

[4] Поставки за фрижидер

  • Го вклучува и исклучува апаратот за мраз.
  • Допрете и повлечете го копчето за да го вклучите или исклучите.
  • Променете многу од поставките на фрижидерот, вклучувајќи ги поставките за правење мраз, алармот на вратата и температурните единици (°F или °C). 

Главни функции

 

Major Functions

Функции

Карактеристики

Апарат за мраз

Го вклучува и исклучува апаратот за мраз. За да ја користите оваа функција, допрете и повлечете го копчето за да го вклучите или исклучите.

Имајте предвид дека ако садот за мраз е полн со мраз, фрижидерот нема да почне да прави мраз кога ќе го повлечете копчето на Вклучено. Наместо тоа, ќе го прикаже индикаторот за Исклучување на мразот на главниот екран.

Заклучување на апаратот за дозирање

Ги вклучува и исклучува дозерите за мраз и вода. Допрете и повлечете го копчето за да ги вклучите или исклучите.

Аларм за врата

Алармот на вратата се огласува ако ја оставите вратата отворена. Допрете и повлечете го копчето за да го вклучите или исклучите.

Температура Единица

Променете ја температурната скала помеѓу Целзиусова и Фаренхајтова. Допрете °F или °C за да ја смените скалата.

Филтер за вода

Обезбедува упатство за замена на филтерот за вода и ви овозможува да го ресетирате индикаторот за замена на филтерот за вода. За да ја користите оваа функција, допрете за да се отвори.

Самопроверка

Самопроверката е функција за самодијагностика.

Одговор на барање

Работи со управувачот за заштеда на енергија Smart Grid. Допрете за да се отвори. Допрете и повлечете го копчето за да го вклучите или исклучите. Погледнете го делот Smart Grid во ова упатство за повеќе информации.

Исклучување на ладењето

Режимот за Исклучување на ладењето (исто така наречен режим на продавница) е дизајниран за употреба од трговците на мало кога ги презентираат фрижидерите во продавница.

Забелешка: Ако е вклучено Исклучување на ладењето (Cooling Off), сите контроли за ладење ќе се исклучат на Fridge Manager. Допрете и повлечете го копчето за да го вклучите или исклучите.

Поглед внатре

Со функцијата Поглед внатре, можете да ја проверите внатрешноста на фрижидерот преку фотографија врз основа на времето.

Внатрешната камера фотографира автоматски кога вратите се затворени. (Може да потрае до 1 минута во зависност од температурата или влажноста на околината.)

Забелешка: Ако вратите се отворат повторно пред да се направат фотографиите, камерата не фотографира, а времето се брои по затворањето на вратите.

Главни функции

 

Major Functions

Функции

Карактеристики

Копирај и зачувај слика 

Сликата можете да ја исечете со допирање на екранот и да ја зачувате во списокот со храна.

Зачувување на списокот

Можете да додадете храна со допирање на „Список на храна“.

Испраќање на список за купување

Сликата можете да ја исечете и да ја испратите во Списокот за купување или во зачуваниот список за храна од Списокот за купување.

Испраќање белешка

Можете да ја исечете сликата и да испратите Белешка и да ја означите со ознака на екранот.

Променете и избришете

Можете да го промените датумот на истекување, името на списокот со храна и да ги избришете.

Синхронизација со мобилен телефон

Можете да испратите фотографија, список со храна на мобилниот телефон и да го проверите списокот со храна на мобилниот телефон.

Екран на Поглед внатре.

Список за купување

Можете да креирате и избришете списоци за купување. Можете исто така да испраќате списоци за купување во кошничката за купување. 

Список за купување.

Главни функции

 

Major Functions

Функции

Карактеристики

Креирајте/избришете ги списоците за купување

- За да креирате нов список за купување, допрете го копчето (+) на навигационата лентата.

- За да избришете список за купување, допрете го копчето Повеќе и изберете го списокот што сакате да го избришете.

Бришење/Преместување Списоци за купување, Испрати во кошничка за купување

Избришете ги и преместете ги списоците за купување на другата листа со допирање на копчето Повеќе на лентата за навигација.

Испраќање на списоци за купување до Поглед внатре

Испратете ги списоците за купување до Поглед внатре со допирање на иконата Поглед внатре.

Благодариме за повратните информации

Code to Open Chat Window