Зошто се загреваат страничните ѕидови на фрижидерот Samsung?

Фрижидерите создаваат топлина за време на процесот на создавање ладен воздух. За да се излади оваа топлина, инсталирани се цевки за дисипација на топлина на двата надворешни ѕида на фрижидерот, така што кога работи се создава топлина на страничните ѕидови.

Дополнително, за да се одржи студената температура во фрижидерот, топлината што се создава кога компресорот работи периодично се распрскува на предната страна и страните на фрижидерот и, според тоа, овој феномен не е дефект. 

Цевки за дисипација на топлина на страничните ѕидови.

Мерки на претпазливост за да се спречи прекумерно загревање на фрижидерот

  • Празнина помеѓу фрижидерот и ѕидот

 

- Ако вашиот фрижидер е потопол отколку што треба, можеби тоа е поради растојанието меѓу фрижидерот и неговата околина.

- Погрижете се да има минимално растојание од 5 см простор околу страните и задниот дел на уредот, и најмалку 2,5 см простор на горната страна.

Празнина помеѓу фрижидерот и ѕидот од 5 см.
  • Проверете го опкружувањето на фрижидерот

 

- Избегнувајте директна сончева светлина на фрижидерот.

- Не ставајте апарати за греење во близина на фрижидерот.

- Не покривајте го горниот дел од фрижидерот.

Избегнувајте директна сончева светлина и апарати за греење во близина на фрижидерот.
  • Чистење на задниот дел од фрижидерот

 

- Ви препорачуваме периодично да го чистите задниот дел од фрижидерот.

- Исклучете го приклучокот за струја од ѕидниот штекер кога го чистите задниот дел од фрижидерот.

Чистење на задниот дел од фрижидерот.
  • Поставете ја соодветната температура на фрижидерот

 

- Кога температурата на околината е висока, не поставувајте ја температурата на фрижидерот премногу ниска. Општо, се препорачува да се прилагоди температурата на ладење на 7℃ во лето.

 

  • Правилно полнење со храна

 

- Не ставајте премногу храна. Во принцип, подобро е да не надминувате 80%.

 

  • Не отворајте ја вратата за долго време или често

Забелешка: 

  • Посебно, многу топлина може да се генерира за време на жешко лето или почетната инсталација и работа на апаратот, но не е дефект ако ладен воздух правилно циркулира во фрижидерот. 
  • Повремено, страната на фрижидерот може да биде пожешка од вообичаено веднаш по одреден период на неактивност или по купувањето, но тоа се случува во процесот на циркулирање на гасот и постепено се менува на нормално ниво како што температурата постепено се лади. 
  • Ако страната на фрижидерот е многу топла и по проверката на горенаведеното, ве молиме контактирајте со овластен сервисен центар на Samsung.

Благодариме за повратните информации

Code to Open Chat Window