Што треба да направам кога мојот POWERbot го прикажува кодот CO2?

Кога информативниот код е прикажан со аларм за грешка, исклучете го прекинувачот за итни случаи и проверете ги следниве упатства. Ако не можете да го избришете кодот од вашиот апарат, ве молиме контактирајте го сервисниот центар на Samsung за дополнителна поддршка. 

Кога се прикажува кодот CO2

  • Ако POWERbot-от запре за време на работата без посебна причина, се навалува или се движи цик-цак, тоа може да е поради предмети што го блокираат левото тркало.
  • Исклучете го прекинувачот за итни случаи и отстранете ја туѓата материја од погонското тркало. 
Се прикажува c02 кодот .

Забелешка:

  • Може да има различен код во зависност од моделот.
  • Ако не можете да го избришете информативниот код од вашиот POWERbot, ве молиме контактирајте го сервисниот центар на Samsung за дополнителна поддршка.

Чекор 1 Исклучете го прекинувачот за напојување што се наоѓа на дното пред да го исчистите роботот.

Исклучување на прекинувачот за напојување.

Чекор 2 Ставете мека крпа на подот и ставете го POWERbot-от наопаку на крпата. 

Поставување на POWERbot-от наопаку.

Чекор 3 Користете тапа прачка или пинцета за да ги отстраните сите туѓи материи.

Отстранување на сите туѓи материи.

Забелешка: Актуелната слика и деловите може да се разликуваат во зависност од моделот што го имате.

Кога туѓата материја е зафатена во десното погонско тркало, ќе се прикаже информативниот код CO3. 

  • Проблем со десното погонско тркало: CO3 код
  • Проблем со левото погонско тркало: CO2 код

Решенија

Исклучете го прекинувачот за итни случаи и отстранете ја туѓата материја од погонското тркало. 

Благодариме за повратните информации

Code to Open Chat Window