Како да го решите проблемот за поврзување на телефонот или таблетот со Bluetooth

Еве два чекора за решавање проблеми за да проверите што го предизвикува застојот и поврзете со повторно за брзо време.

Забелешка:

  • Сликите на екранот и ставките од менито се разликуваат зависно од моделот и верзијата на софтверот.

Уверете се дека е овозможен Bluetooth на телефонот или таблетот и видете ако може да пребарувате или да го најдете уредот што сакате да го спарите. Еве како:

Отворете го панелот за брзи поставки за да проверите дали има врска со Bluetooth

Поминете со прстот надолу на екранот од телефонот или таблетот и проверете дали е вклучена иконата за Bluetooth

Пребарајте и изберете го уредот со којшто сакате да извршите спарување

Изберете поставки за поврзување Изберете поставки за поврзување

➊ Одете на „Settings“ (Поставyвања) и изберете „Connections“ (Конекции)

проверете дали е овозможен Bluetooth проверете дали е овозможен Bluetooth

➋ проверете дали е вклучен Bluetooth и изберете Menu (Мени)

одберете од достапните уреди за спарување одберете од достапните уреди за спарување

➌ Одберете го уредот со којшто сакате да извршите спарување од листата „Available devices“ (Достапни уреди)

Забелешка:

  • Вашиот Bluetooth уред може да не се поврзе со телефонот или таблетот ако е веќе поврзан со друг уред. Ако претходно сте го спариле Bluetooth уредот со друг уред што е во опсег, исклучете го од тој уред пред да го спарувате со нов уред.

СОВЕТИ

Кога е вклучен Bluetooth, но постојано се исклучува и повторно се вклучува, направете вака:

Одете на „Settings“ (Поставyвања) и изберете „General management“ (Општо управување). Допрете на „Reset“ (Ресетирање). Потоа, обидете се повторно по ресетирањето на мрежните поставки.

Ресетирање Ресетирање

За да ја стабилизирате конекцијата помеѓу телефонот или таблетот и Bluetooth уредот, проверете дали може да поминете со прстот или кликнете за да го видите секој чекор.

Забелешка:

  • Bluetooth конекцијата може да биде попречена од нагло движење или од растојание помеѓу уредите поголемо од 33 стапки (10 метри).
  • Лепењето металик лепенки близу антената или користење металик навлаки за заштита може да предизвика проблеми при спарување. Ако сте во гужва, и тоа може да биде една од причините за пречки на конекцијата со Wi-Fi и протокот преку Bluetooth (2,4 GHz).
  • Потврдувањето на Bluetooth конекцијата може да се разликува од уредот за спарување. Проверете во прирачникот за уредот за да дознаете како правилно да го ставите во режим на спарување.
    (На пр. Мали слушалки: Вратете ги малите слушалки во футролата и затворете го капакот. Потоа, повторно отворете го.
    Слушалки: Притискајте на копчето Power (Енергија) или Call (Повикај) 7 до 8 секунди. ЛЕД-ламбичката ќе трепка и ќе свети со сина боја за да покаже дека е воспоставена конекцијата.)

Благодариме за повратните информации