Како да ги решите проблемите ако аудиото на слушалките со Bluetooth е нестабилно

Ако поврзете слушалки со Bluetooth, ќе може да слушате музика или да вршите повици. Ако аудиото е нестабилно дури се користат слушалки со Bluetooth, тоа може да биде поради дефектна конекција помеѓу уредот и слушалките, околната средина или Bluetooth кеш. Следете го водичот подолу за да ги решите проблемите со аудио кај слушалките со Bluetooth.

Пред да се обидете со препораките дадени во продолжение, задолжително проверете дали софтверот на уредот и поврзаните апликации се ажурирани до најновата верзија. За ажурирање на софтверот од мобилниот уред, постапете според следниве чекори:

Чекор 1. Одете на Settings (Поставки) > Software update (Ажурирање на софтверот).

Чекор 2. Допрете на Download and install (Преземи и инсталирај).

Чекор 3. Следете ги упатствата на екранот.

Прво, престартувајте ги уредот и слушалките со Bluetooth. Ако и понатаму се јавува проблемот, следете ги чекорите подолу за да ги решите проблемите со аудиото кај слушалките со Bluetooth.

Обидете се да го спарите одново уредот со слушалките со Bluetooth

Нестабилна конекција помеѓу уредот и слушалките може да предизвика проблем со аудиото. Следете го водичот подолу за да ги исклучите и да ги превклучите слушалките.

повторно спарување уред со bluetooth чекор 1 повторно спарување уред со bluetooth чекор 1

Чекор 1. Отворете Поставyвања и допрете на Конекции.

повторно спарување уред со bluetooth чекор 2 повторно спарување уред со bluetooth чекор 2

Чекор 2. Допрете на Bluetooth.

повторно спарување уред со bluetooth чекор 3 повторно спарување уред со bluetooth чекор 3

Чекор 3. Вклучете го Bluetooth и допрете на Поставки што се наоѓа веднаш до поврзаните слушалки со Bluetooth.

повторно спарување уред со bluetooth чекор 4 повторно спарување уред со bluetooth чекор 4

Чекор 4. Допрете на Прекини поврзу.

повторно спарување уред со bluetooth чекор 5 повторно спарување уред со bluetooth чекор 5

Чекор 5. Допрете на Назад.

повторно спарување уред со bluetooth чекор 6 повторно спарување уред со bluetooth чекор 6

Чекор 6. Вклучете го Bluetooth и овозможете режим на спарување на слушалките. Кога ќе се појават слушалките во Достапни уреди, допрете и поврзете ги слушалките со уредот.

Опкружувачката околина може да влијае врз конекцијата со Bluetooth. Нагло поместување или растојание меѓу уредите може, исто така, да ја попречи конекцијата. Конекцијата може да се прекине и ако сте во гужва, ако користите метални лепенки или заштитна фолија близу антената на уредот.

  • Чувајте ги и уредот Galaxy и слушалките со Bluetooth близу до вас, а уверете се дека нема ништо помеѓу нив.
  • Конекцијата може да биде нестабилна и ако уредот ви е в џеб или во ташна, па затоа чувајте го уредот блиску до слушалките.
  • Тргнете се настрана од гужви или од места со често користење безжична мрежа Wi-Fi.
  • Стојте настрана од неизолирани кабли, микробранови печки и безжични звучници или исклучете ги таквите украсни програми ако треба да бидете во нивна близина.
  • Кога вршите стриминг на музика преку интернет, статусот на конекцијата може да влијае врз квалитетот на звукот. Во овој случај, пробајте да преземате музика за слушање.

Забелешка:

  • Ако често се исклучува звучникот со Bluetooth, обратете се во најблискиот сервисен центар за да ви го проверат уредот како што треба.
  • Сликите од екраните на уредот и менијата може да се разликуваат зависно од моделот на уредот и верзијата на софтверот.

Како да ја користите апликацијата Samsung Members

Ако забележувате тешкотии со мобилните телефони, таблетите или преносни уреди од Samsung, може да ни испратите прашање во апликацијата Samsung Members. Дознајте повеќе за испраќањето извештај за грешка.

Благодариме за повратните информации

Code to Open Chat Window