Како да слушате музика на слушалките Galaxy Buds+

Квалитетот на звукот може да биде слаб поради одредени поставки, пречки за Bluetooth врската па дури и поради начинот на кој ги користите слушалките. Пред да се обратите до Samsung поддршката за Galaxy Watch Active2, разгледајте ги следниве предлози за да го решите овој проблем.
 

Пред да ги испробате следниве препораки за да го решите овој проблем, проверете дали софтверот на вашиот часовник и потребните апликации се ажурирани. Повеќе информации за тоа  Како да ажурирате софтвер и апликации на часовникот Samsung Galaxy Watch Active2 побарајте во Samsung поддршката.

Прилагодување на поставките за звук или јачина на звук на часовникот

Прво проверете ги поставките за звук.
 

Чекор 1. Притиснете го копчето за Вклучување на почетниот екран на часовникот.

Чекор 2. Пронајдете и допрете Поставки > Звуци и вибрации > Јачина на звук.

Чекор 3. Пронајдете и допрете Медиуми и потоа допрете + за да ја зголемите јачината на звукот.
 

Ако вашиот часовник има само можност да вибрира, можете да ја зголемите јачината на звукот во апликацијата што ја користите за испраќање звук до слушалките.

Забелешка: ако за време на разговорот слушнете бучава, прилагодете ја јачината на звукот или преместете се на друго место.

Опција 1. Рестартирајте ги уредите, но проверете дали се наполнети

Рестартирањето на часовникот и слушалките може да го решат проблемот со лош квалитет на звук.
 

  • Ако Вашиот часовник е поврзан со телефонот, рестартирајте го телефонот.
  • Кога се уредите рестартирани, проверете дали треба да се надополнат.

Белешка: ако нивото на полнење не е критично ниско, звукот може да биде испрекинат или може да се појават необични звуци.

Опција 2. Поместете ги уредите поблиску

За подобар квалитет на звукот, обидете се да ги приближите уредите.
 

  • Часовникот и слушалките мора да бидат во домет на Bluetooth врската (10 m).
    Дометот може да се разликува во зависност од околината во која се користат уредите и во зависност од тоа дали има пречки меѓу уредите, како што се метал, ѕидови или електрична опрема.
  • Проверете да не се поврзани други Bluetooth уреди истовремено.


Këshilla të tjera për të përmirësuar cilësinë e zërit:
  • Shërbimet e rrjetit pa kabëll mund të çaktivizohen për shkak të problemeve me rrjetin e ofruesit të shërbimit. Sigurohuni që t'i mbani pajisjet larg valëve elektromagnetike.
  • Vini re që distanca mund të ndryshojë në varësi të mjedisit në të cilin përdoren pajisjet.
Опција 3. Обидете се да спарите други слушалки

Може да се обидете да спарите некои други слушалки за да ја проверите функционалноста на слушалките.
 

Чекор 1. Притиснете го копчето за Вклучување.

Чекор 2. Пронајдете и допрете Поставки > Врски > Bluetooth.

Чекор 3. Допрете Bluetooth звук.

Чекор 4. Допрете ја иконата Поставки до поврзаните слушалки.

Чекор 5. Допрете Поништи спарување за да ги исклучите слушалките.

Чекор 6. Допрете Скенирај, и потоа допрете ги другите слушалки што сакате да ги спарите.
 

  • Ако другите слушалки работат правилно, а квалитетот на звукот на првите слушалки е сè уште слаб, контактирајте го производителот на слушалки за дополнителни совети.
  • Ако се појават истите проблеми со другите слушалки, ресетирајте го часовникот.
Опција 4. Повторно поставување на часовникот

Ако сте ги испробале сите горенаведени совети и проблемот сѐ уште е присутен, можете да се обидете да го рестартирате часовникот за да се подобри квалитетот на звукот.
 

Чекор 1. Одете во Поставки > Општо> Ресетирај.

Чекор 2. Допрете Резервна копија на податоци на дното на екранот за да избегнете губење на податоци.

Чекор 3. Допрете Ресетирање.
 

Кога ресетирањето е завршено, прилагодете ги поставките на часовникот и повторно поврзете ги на оригиналните слушалки. Повеќе информации за тоа како да спарите Bluetooth слушалки и Samsung Galaxy Watch Active2 часовник, побарајте во Samsung поддршка. 

Забелешка: пред враќање на фабрички поставки, не заборавајте да направите резервна копија од сите важни податоци зачувани во часовникот Galaxy Watch Active2.

Забелешка: Снимките на екранот на уредот и менито може да се разликуваат во зависност од моделот на уредот и верзијата на софтверот.

Благодариме за повратните информации