Што да направите кога мобилниот уред има проблем со полнењето, вклучувањето или абнормален режим за подигање

Може да биде многу фрустрирачко кога телефонот не Ви се полни правилно или имате проблем со вклучувањето. Некогаш, по инсталирање на ажурирањето, ако телефонот се Рестартира постојано, но никогаш всушност не се подигнува, тогаш е заглавен во абнормален режим за подигање. Апликации од трети страни може да предизвикаат случајно или постојано Ресетирање на телефонот. Во такви случаи, следете ги чекорите во продолжение за да ги решите проблемите.

Пред да се обидете со препораките дадени во продолжение, задолжително проверете дали софтверот на уредот и поврзаните апликации се ажурирани до најновата верзија. За ажурирање на софтверот од мобилниот уред, постапете според следниве чекори:

Чекор 1. Одете на Settings (Поставки) > Software update (Ажурирање на софтверот).

Чекор 2. Допрете на Download and install (Преземи и инсталирај).

Чекор 3. Следете ги упатствата на екранот.

Што да направите кога не се полни телефонот

Најчестите причини за неуспешно полнење на телефонот се: 

  • Дефектен кабел, полнач, штекер или адаптер.
  • Нечистотија или остатоци во портата за полнење.
  • Апликации од трети страни го прекинуваат полнењето.
  • Потребно е ажурирање на софтверот .

Проверете го полначот

Првиот чекор е да проверите дали проблемот е поврзан со полначот или со кабелот за полнење. 

Чекор 1. Користете го полначот приложен со уредот.

Чекор 2. Проверете дали има оштетување. 

Чекор 3. Обидете се со нов кабел. 

Чекор 4. Обидете се со нов извор на напојување. 

Исчистете ја портата за полнење

Една од најчестите причини за проблеми при полнењето е затната порта за полнење со нечистотија, прашина или остатоци. Внатре во портата за полнење може да се насоберат нечистотии или влакненца и го спречуваат кабелот за полнење да функционира правилно со контактите за полнење во внатрешноста на портата. На овој начин, телефонот не ќе може да се полни правилно или воопшто нема да се полни. 

Чекор 1. Исклучете го уредот. 

Чекор 2. Светнете со насочена ламбичка во портата за полнење и погледнете внатре. Ако можете да видите прашина или нечистотија, особено ако ги прекрила металните контакти за полнење, тогаш портата за полнење треба да се исчисти. 

Чекор 3. Дувнете нежно во портата за полнење за да ги отстраните прашината и нечистотијата. 

Чекор 4. Ако и понатаму е затната портата за полнење, однесете ја на сервис за да ја исчистат. 

Забелешка: 

  • не ставајте никакви предмети во портата за полнење. Така ќе се оштети портата за полнење.
Проверете дали има вода или влага

Уредот нема да се полни ако детектира вода или влага во портата за полнење. Ова е безбедносна мерка за да се заштити уредот од оштетување и корозија. Ако уредот детектирал вода во портата за полнење, понекогаш на екранот може да се појави икона од капка вода над портата за полнење или на панелот за известувања. Ако видите икона со капка вода, изгаснете го телефонот додека не се исуши. 

Поголемиот дел од влагата ќе испари сама за неколку часа, но и Вие би можеле да дувате нежно во портата или да го оставите уредот на ладно и суво место. Ако сè уште не исчезнала иконата со капка вода, но вие сте сигурни дека портата за полнење е сува, исклучете го уредот и пак вклучете го. 

Ако остане иконата и по ова, избришете ја кеш-меморијата за УСБ:

Чекор 1. Одете на Settings (Поставки) > допрете Apps (Апликации)

Чекор 2. Допрете на иконата More options (Повеќе опции) (три вертикални точки) > допрете на Show system apps (Прикажи системски апликации)

Чекор 3. Лизгајте надолу, а потоа допрете на USB Settings (Поставки за УСБ).

Чекор 4. Допрете на Storage (Мемориски простор) > допрете на Clear data (Исчисти податоци) и Clear cache (Избриши кеш-меморија)

Подигнете го уредот повторно

За да проверите дали се работи за проблем поврзан со софтверот, престартувајте го уредот дури не се испразнил.

Чекор 1. Исклучете го уредот и почекајте 10 секунди.

Чекор 2. Приклучете го полначот приложен со уредот. 

Може да извршите софтверско ресетирање со помош на копчињата. Ако Вашиот уред нема копче Дома или одделно копче за Напојување, како на пример кај Note10, Fold, Z Flip или понов, истовремено притиснете на копчето за зголемување на гласноста и страничните копчиња. Кога ќе почне да вибрира уредот и ќе се појави логото на Samsung, отпуштете ги копчињата за да го ресетирате уредот. 

Што да направите кога телефонот не се вклучува

Обидете се со следниве чекори ако телефонот не се вклучува или не се напојува: 

Чекор 1. Проверете дали е доволно наполнета батеријата од телефонот. 

Ако батеријата е целосно истрошена, уредот нема да се вклучи. Наполнете ја батеријата целосно со помош на полначот приложен со уредот пред да го вклучите уредот.

Чекор 2. Проверете дали е оштетена портата за полнење на телефонот. 

Проверете го телефонот внимателно за да се уверите дека не се прегрева, не се подува или дека не е оштетен. Исто така, проверете ја портата за полнење на телефонот и отстранете ја сета прашина или нечистотија. 

Чекор 3. Проверете дали користите компатибилен полнач приложен со уредот или друг компатибилен полнач. 

Постои ризик од сериозно оштетување на телефонот ако полначот не е со иста волтажа, ампеража и со тип приклучок како што е полначот приложен со уредот. 

Како да го решите проблемот кога телефонот постојано се рестартира

Прво може да извршите ажурирање на софтверот, ресетирање на фабричките поставки или да го вклучите Безбедносниот режим за да утврдите дали некоја апликација го предизвикува проблемот.  

Опција 1. Преземете ги ажурирањата на софтверот мануелно. 

Одете до Settings (Поставки) > допрете на Software update (Ажурирање на софтверот) > допрете Check for updates (Проверете дали има ажурирања)

Опција 2. Употребете ја карактеристиката Безбедносен режим за да утврдите дали апликацијата го создава проблемот. 

Може целосно да го исклучите и пак да го вклучите телефонот со притискање и задржување на копчето Намали гласност за да влезе во Безбедносен режим. 

Опција 3. Може да извршите ресетирање до фабричките поставки ако се појави абнормален режим за подигање. 

    Чекор 1. Подигнете го во Android Recovery.

  • Ако уредот има одделен Bixby key: Притиснете истовремено на Bixby, Зголеми гласност и копчето Power (Напојување).
  • Ако уредот нема копче Дома или одделно копче за Напојување: Притиснете го копчето Volume up (Зголеми гласност) истовремено со копчето Side key (Странично копче).

    Чекор 2. Притиснете на копчињата Зголеми гласност и Намали гласност за да изберете Delete all user data (Избриши ги сите кориснички податоци) или Wipe data/Factory reset (Избриши податоци/Ресетирање на фабрички вредности), а потоа притиснете на копчето Power (Напојување).

    Чекор 3. Притиснете ги копчињата Зголеми гласност и Намали гласност за да го потврдите изборот, а потоа притиснете на копчето Power (Напојување).

    Чекор 4. Кога ќе заврши процесот на ресетирање до фабрички поставки, притиснете на копчето Power (Напојување) за да изберете Reboot device (Рестартирање на уредот)

    Чекор 5. Откако ќе извршите подигање на уредот, внесете ги податоците за сметката за да пристапите до уредот. 

Ако не се реши проблемот со овие чекори и телефонот или таблетот сè уште има проблеми, обратете се во центарот за поддршка заради сервисирање. 

Забелешка: 

  • Ресетирањето до фабрички поставки ќе ги избрише сите кориснички податоци. Ќе бидат потребни претходно синхронизираните податоци од сметката на Google за да се отклучи телефонот или таблетот.
  • Хардверското ресетирање до фабричките вредности ќе ги избрише сите информации на телефонот. Секоја информација од која што нема направено резервна копија на интернет или на СД-картичка ќе биде изгубена засекогаш. 

Забелешка: сликите од екранот на уредот и менито може да се разликуваат според давателот на безжичната услуга, моделот на уредот и верзијата на софтверот. 

Како да ја користите апликацијата Samsung Members

Ако забележувате тешкотии со мобилните телефони, таблетите или преносни уреди од Samsung, може да ни испратите прашање во апликацијата Samsung Members. Дознајте повеќе за испраќањето извештај за грешка.

Благодариме за повратните информации