Како да ги поврзете PlayStation 4 и 5 со вашиот паметен телевизор

Телевизорот Самсунг ќе ви овозможи максимално уживањето со PlayStation 4 и 5. Може да имате повозбудливо искуство со соодветните поставки кои ги подобруваат квалитетот на сликата, бојата и звукот на вашиот Samsung телевизор и вашите нови игри. Следете ги чекорите подолу за да ги поврзете и поставите вашите PlayStation и Samsung TV.

Поврзете PlayStation со вашиот Samsung TV

Откако вашата конзола за игри ќе се поврзе со телевизорот, Game Mode и Input Signal Plus ќе се вклучат со автоматско откривање.

Чекор 1 Вметнете го едниот крај од HDMI кабелот во приклучокот HDMI OUT на задната страна на PlayStation, а потоа вметнете го другиот крај во било кој приклучок HDMI IN на телевизорот Samsung. Можете да ги доживеете најдобрите перформанси на игри од 4K 120 Hz кога кабелот за HDMI е поврзан на приклучокот HDMI IN 4 со икона за Игра. 

Поврзување на playstation  1.

Забелешка: Поддршката за 4K 120 Hz може да варира во зависност од моделот.

Чекор 2 Вметнете го кабелот за напојување во AC IN конекторот на задната страна на PlayStation, а потоа вметнете го приклучокот за струја во штекер.

Поврзување на playstation  2.

Чекор 3 Вклучете ги телевизорот и PlayStation. Притиснете го копчето Дома (Home) на далечинскиот управувач на вашиот телевизор, а потоа изберете ја вашата PlayStation (играчка конзола) во менито Извор.

Поврзување на playstation  3.

Забелешка: Некои модели може да имаат различни начини на поврзување помеѓу конзолата за игри и ТВ.

Вклучување на HDR поставките на PlayStation

PlayStation поддржува HDR видео за уште подобро искуство на играње и стриминг. За ова, следете ги чекорите подолу.

HDR поставки за playstation .

Чекор 1 На вашиот PlayStation, одете на Поставки.

Чекор 2 Изберете Звук (Sound) and Екран (Screen) и потоа изберете Поставки за видео излез (Video Output Settings).

Чекор 3 Поставете ги поставките HDR и Deep Color Output на Автоматски.

Чекор 4 Изберете Adjust HDR и следете ги упатствата на екранот.

Проверете дали се вклучени поставките за Влезен сигнал плус

Ако вашиот телевизор не ги активира автоматски поставките за Влезен сигнал плус кога е поврзан со конзолата за игри, можете рачно да ги вклучите со следниве чекори.

Чекор 1 Одете во Поставки на вашиот телевизор.

Поставки на влезен сигнал 1.

Чекор 2 Изберете Општо (General), а потоа изберете Управувач со надворешен уред (External Device Manager).

Поставки на влезен сигнал 2.

Чекор 3 Изберете Влезен сигнал плус.

Поставки на влезен сигнал 3.

Чекор 4 Изберете го HDMI приклучокот на којшто е поврзан вашиот PlayStation.

Поставки на влезен сигнал 4.

Забелешка: За моделите пред 2018 година, HDMI UHD Color значи поставка за Влезен сигнал плус.

Забелешка: Сликите од екранот и менито на уредот се само примерок на англиски јазик. Тие се достапни и на јазикот на вашата земја.

Благодариме за повратните информации