Еколошки свесни работни локации

Еколошки свесни работни локации

Нашите eколошки
cвесни работни
локации коегзистираат
со природата

Нашите eколошки cвесни работни локации коегзистираат со природата

Сите работни локации на Samsung Electronics имаат добиено сертификат за систем за управување со животната средина и, на тој начин, практикуваат „Еко-управување“. Но, нашите настојувања за животната средина не запираат на границите на работната локација. Во рамките на сите наши работни локации, ги идентификуваме еколошките проблеми и наоѓаме решенија. Со утврдување на коренот на проблемот и со преземање превентивна акција во целиот систем на работната локација, гарантираме дека овие решенија не се само привремени или „малку задоцнети“. Надвор од работните локации, во меѓувреме, со ентузијазам сме вклучени во работата за зачувување на биолошката разновидност со локалните заедници за зачувување на екосистемот.

Практикуваме одржливо управување со животната средина на сите работни локации

За да практикува „Еко-управување“, Samsung Electronics управува со работните локации врз основа на меѓународните Стандарди за управување со животната средина.

Педантно уредена работна локација на Samsung со дрвја, цвеќиња, грмушки и тревници, наспроти сино небо. Педантно уредена работна локација на Samsung со дрвја, цвеќиња, грмушки и тревници, наспроти сино небо.

Клучни показатели на перформансите за еколошки cвесните работни локации

Стапка на сертификација со системот за управување со животната средина

Постигнавме

100%

до 2019
година

* 36 глобални производствени локации со сертификати ISO 14001

Континуирано се стремиме кон намалување на емисиите на стакленички гасови

За да практикува „Еко-управување“, Samsung Electronics управува со работните локации врз основа на меѓународните Стандарди за управување со животната средина. Сите наши работни локации низ светот го имаат сертификатот за управување со животната средина на Меѓународната организација за стандардизација, ISO 14001, и нејзиниот сертификат за управување со енергијата, ISO 50001. Компаниите кои се надеваат да ги добијат овие сертификати мора да имаат еколошки свесни принципи на управување со работата, а да не ги спомнуваме еколошките цели и акциските планови.

Компаниите мора да поминат прецизна процена на различни способности за извршување, како што се способноста за доделување ресурси за спроведување детален акциски план и способноста за ефикасно извршување релевантни задачи. Освен тоа, за да ги задржат сертификатите, компаниите мора да поминат надзорна ревизија секоја година и ревизија за повторна сертификација на секои 3 години. Сите производствени локации на Samsung Electronics успешно ги поминаа сите овие строги процеси на сертификација, но наместо да се задоволиме со состојбата статус кво, воспоставивме стандарди кои се дури и построги од овие меѓународни барања за сертификација и соодветно управуваме со нашите работни локации. Освен тоа, Глобалниот центар за животна средина, здравје и безбедност и Глобалниот центар за задоволство на потрошувачите директно ги води главниот извршен директор за да се овозможи систематска и органска работа на организацијата.

Статусот на акумулираното намалување на
флуоринираниот гас на локациите на
Samsung во Кореја

A bar graph showing Accumulated F-Gas Reduction Status of Samsung Locations in Korea and a pie graph showing 2019 Reduction of GHG Emissions. Accumulated F-Gas Reduction Status (Unit: 10,000 tons CO2eq). 374 in 2016, 561 in 2017, 750 in 2018, 938 in 2019. A bar graph showing Accumulated F-Gas Reduction Status of Samsung Locations in Korea and a pie graph showing 2019 Reduction of GHG Emissions. Accumulated F-Gas Reduction Status (Unit: 10,000 tons CO2eq). 374 in 2016, 561 in 2017, 750 in 2018, 938 in 2019.

Намалување на емисиите на стакленички гасови во 2019 година

Reduction of GHG Emissions. Expansion of renewable energy use; 36%. Processed F-gases treatment; 35%. Introduction of energy-efficient facilities; 12%. Manufacturing process efficiency improvement; 9%. Increase facility efficiency; 7%. Other; 0.4%. Lighting Improvement; 0.1%. Reduction of GHG Emissions. Expansion of renewable energy use; 36%. Processed F-gases treatment; 35%. Introduction of energy-efficient facilities; 12%. Manufacturing process efficiency improvement; 9%. Increase facility efficiency; 7%. Other; 0.4%. Lighting Improvement; 0.1%.

Континуирано се стремиме кон намалување на емисиите на стакленички гасови

Има акции кои може да се преземат на ниво на компанијата за справување со климатските промени. Една таква мерка е објективното и транспарентно мерење на тековните перформанси и идентификацијата на можните внатрешни подобрувања. За таа цел, Samsung Electronics годишно ги потврдува своите фактички емисии на стакленички гасови преку трета страна. Освен тоа, врз основа на дијагнозите на испитувачи во компанијата, бараме начини за намалување на нашите емисии и постојано преземаме чекори за подобрување. Една од нашите примарни целни области за намалување на стакленичките гасови е постојаното вложување напори за намалување на емисиите на флуоринирани гасови, што има големо влијание врз глобалното затоплување. Тоа доведе до значителен напредок, особено кај нашите операции за производство на полупроводници.

Графикон со ленти на кој е прикажан статусот на акумулираното намалување на флуоринирани гасови на локациите на Samsung во Кореја и графикон во форма на пита на кој е прикажано намалувањето на емисиите на СГ во 2019 година. Статус на намалувањето на акумулираните флуоринирани гасови (единица мерка: 10.000 тони CO2eq). 374 во 2016 г., 561 во 2017 г., 750 во 2018 г., 938 во 2019 г. Намалување

За да ја одржиме Земјата здрава, поддржуваме иницијативи за зачувување на биолошката разновидност

Раководството и вработените на Samsung Electronics учествуваат во активностите за правење здрав екосистем. Samsung Electronics ја споделува основната филозофија како поддршка на активностите за зачувување на биолошката разновидност, управува со кампањи за промовирање на свесноста за нејзината важност и го поттикнува активното учество на нашето раководство и вработени.

Крупен кадар на видра искачена на речен брег. Крупен кадар на видра искачена на речен брег.

Политики на Samsung Electronics за зачувување на биодиверзитетот

Филозофија

Samsung Electronics ги препознава придобивките и важноста на екосистемот и биолошката разновидност.
За минимизирање на штетните ефекти врз биолошката разновидност, активно се вклучуваме во иницијативи за зачувување на екосистемот.

Акциски планови

 • Сите вработени го
  признаваат зачувувањето
  на биодиверзитетот како
  една од клучните вредности на еко-управувањето.

 • Процена и анализирање
  на влијанието на производот
  врз екосистемот и биодиверзитетот
  во текот на целиот животен циклус
  и стремеж кон минимизирање
  на
  сите негативни ефекти.

 • Давање приоритет на регионите
  со висока вредност на
  биодиверзитетот на сите работни локации
  во Кореја и надвор и
  преземање активности за
  зачувување на биодиверзитетот
  кои одговараат
  на локалните
  потреби.

 • Континуирано комуницирање
  со вработените, локалните
  заедници, невладините
  организации и другите чинители и
  придонес за зголемување на
  напорите на локалните заедници
  за зачувување на
  биодиверзитетот.

Заштита на живеалиштата на загрозените видови

Ги идентификувавме загрозените видови и нивните живеалишта во региони кадешто се лоцирани нашите производствени работни локации и спроведуваме кампањи за зачувување на биолошката разновидност со релевантни организации, вклучувајќи ги локалните заедници, јавните институции и академската заедница.

Загрозени видови во близината на работните локации во Кореја

 • Сувон сити

  • Сувон сити

   1

 • Јонгин сити

  • Водоземци

   2

  • Јонгин сити

   1

 • Хвасон сити

  • Птици

   12

  • Водоземци

   2

  • Инсекти

   1

  • Растенија

   2

 • Асан сити

  • Птици

   5

  • Водоземци

   2

  • Други

   1

 • Гванжу сити

  • Цицачи

   2

  • Птици

   1

  • Риби

   1

  • Инсекти

   1

  • Растенија

   2

 • Гуми сити

  • Цицачи

   1

  • Птици

   1

  • Риби

   1

  • Инсекти

   1

  • Растенија

   2

  • Други

   1

Зачувување на пепелавиот жерав – обновување на Јепјон (мочуриштата Једуруми + Хепјон)

Во 2013 година, работната локација на Samsung Electronics во Гуми, провинцијата Кенсанпук-до, стана првата во Кореја која потпиша партнерство за зачувување на биолошката разновидност со централните и локалните влади и универзитетите. Оттогаш, го поддржуваме вештачкото оплодување на два пара загрозени сиви жерави (корејски национален споменик бр. 203) кои беа донесени од Холандија. Во април 2016 година, Еколошкиот институт за истражување на птиците успешно ги размножи птиците. Тоа ќе помогне за обновување на екосистемот на мочуриштата Хепјон, живеалиште за птици преселници, и е значителен придонес за зачувување на биолошката разновидност.

Зачувување на крајбрежните песочни дини

На нашата работна локација Онјан во провинцијата Чунчонам-до, соработуваме со Еколошката канцеларија за басенот на реката Гим од 2008 година за зачувување на крајбрежните песочни дини, кои се дом на два загрозени вида, кинеската чапја и монголскиот тркач. Моментално, во градот Порен, поддржуваме активности како што се чистењето на океанот, отстранувањето на инвазивните неавтохтони растенија и заштитата на песочната дина Сован, додека во Асан го поддржуваме создавањето на живеалишта на мискантус.

Искоренување на неавтохтоните видови риби/растенија

Нашите работни локации во Гихон и Хвасон во провинцијата Кенги-до секоја година спроведуваат активности за зачувување на екосистемите во реките Осан и Вонченри, искоренувајќи ги неавтохтоните видови, хранејќи ги дивите животни и покренувајќи кампањи за заштита на животната средина.