Kako otkloniti greške aplikacije Kamera

Ako se upozorenje „Kvar kamere” pojavi na ekranu, ili ako se uređaj zamrzne ili uspori tokom korišćenja aplikacije Kamera, pogledajte sledeći vodič da biste otklonili problem.

Pre nego što isprobate dolenavedene preporuke, obavezno proverite da li su softver vašeg uređaja i povezane aplikacije ažurirani na najnoviju verziju. Za ažuriranje softvera mobilnog uređaja pratite sledeće korake:

1. korak Idite u Podešavanja > Ažuriranje softvera.

2. korak Dodirnite Preuzimanje i instalacija.

3. korak Pratite uputstva na ekranu.

Resetujte aplikaciju Kamera

 

Ako pokušate da fotografišete ili snimate korišćenjem aplikacije Kamera, ali aplikacija uporno prestaje sa radom ili se upozorenje „Kvar kamere” pojavi na ekranu, resetovanje aplikacije Kamera može da otkloni problem. Pratite korake u nastavku.

 

Otvorite Podešavanja kamere Otvorite Podešavanja kamere

1. korak Otvorite Kamera i izaberite Podešavanja.

Resetujte Podešavanja za aplikaciju Kamera Resetujte Podešavanja za aplikaciju Kamera

2. korak Izaberite Resetovanje podešavanja.

Resetujte podešavanja aplikacije Kamera Resetujte podešavanja aplikacije Kamera

3. korak Dodirnite Resetuj da biste resetovali aplikaciju Kamera.

Prinudno restartujte uređaj

 

Ako je vaš uređaj i dalje spor ili se zamrzava čak i nakon što resetujete aplikaciju Kamera, pokušajte prinudno da restartujete uređaj da biste otklonili problem.

Pritisnite i zadržite taster Smanjenje jačine zvuka i bočni taster da biste isključili uređaj Pritisnite i zadržite taster Smanjenje jačine zvuka i bočni taster da biste isključili uređaj

1. korak Isključite uređaj tako što ćete zadržati taster Smanjenje jačine zvuka i bočni taster, a zatim izabrati Isključivanje.

Pritisnite i zadržite taster Smanjenje jačine zvuka i bočni taster Pritisnite i zadržite taster Smanjenje jačine zvuka i bočni taster

2. korak Kada ekran postane crn, pritisnite i zadržite taster Smanjenje jačine zvuka i bočni taster.

Otpustite tastere Otpustite tastere

3. korak Kada se logotip Samsung pojavi na ekranu, sklonite oba prsta sa tastera.

Napomena:

  • Vaši podaci i datoteke biće sačuvani čak i ako prinudno isključite uređaj.
  • Lokacije tastera za regulisanje jačine zvuka i bočnog tastera mogu se razlikovati u zavisnosti od modela uređaja.
  • Snimci ekrana uređaja i menija mogu da variraju u zavisnosti od modela uređaja i verzije softvera.

Kako se koristi aplikacija Samsung Members

Ako iskusite poteškoće u radu Samsung mobilnih uređaja, tableta ili nosivih uređaja, možete da nam pošaljete pitanje u aplikaciji Samsung Members. Saznajte više o slanju izveštaja o greški.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama