Kako da smanjite naprezanje oči korišćenjem tamnog režima na vašem telefonu Galaxy

Vaš Galaxa telefon nudi tamni režim za odlično iskustvo gledanja čak i u mračnim okruženjima. Pogledajte donji vodič o tome kako da koristite tamni režim da biste smanjili naprezanje očiju.

Pre nego što isprobate dolenavedene preporuke za rešenje, uverite se da su softver uređaja i povezane aplikacije ažurirani. Da biste ažurirali softver, sledite ove korake:

Korak 1. Idite na Podešavanja > Ažuriranje softvera.

Korak 2. Kucnite Preuzmi i instaliraj.

Korak 3. Pratite uputstva na ekranu.

Kako uključiti tamni režim

Možete smanjiti naprezanje očiju primenom funkcije Tamni režim kada koristite uređaj noću ili na tamnom mestu. Možete podesiti raspored za primenu tamnog režima. Pratite dolenavedene korake da biste aktivirali Tamni režim.

Korak 1. Prevucite nadole od vrha ekrana da biste otvorili Brzi panel.

Korak 2. Kucnite na ikonu Tamni režim. Da biste isključili ovaj režim, ponovo kucnite na ikonu.

omogućen tamni režim

Alternativno, na telefonima sa Androidom 10 ili novijim, takođe možete da pristupite Tamnom režimu na ekranu Prikaz podešavanja.

alternativni korak za tamni režim

Napomena:

  • Tamni režim možda neće raditi ako koristite preuzetu temu, font visokog kontrasta ili određene aplikacije nezavisnih proizvođača.
  • U zavisnosti od modela i verzije, tamni režim se može nazvati i noćnim režimom.
  • Tamna tema se možda neće primeniti u nekim aplikacijama.

Podešavanje rasporeda za tamni režim

Možete da podesite tamni režim da se automatski uključuje ili isključuje. Pratite dolenavedene korake da biste automatski uključili Tamni režim kod zalaska sunca ili u određeno vreme. Čak i ako postavite zakazano vreme za tamni režim, i dalje možete da ga uključite ili isključite ručno kad god želite.

Prevucite nadole od vrha ekrana da biste otvorili Brzi panel. Prevucite nadole od vrha ekrana da biste otvorili Brzi panel.

Korak 1. Prevucite nadole od vrha ekrana da biste otvorili Brzi panel.

izabran je tamni režim izabran je tamni režim

Korak 2. Dodirnite i držite ikonu Tamni režim da biste otvorili stranicu sa podešavanjima.

izabrano od zalaska do izlaska sunca izabrano od zalaska do izlaska sunca

Korak 3. Kucnite na prekidač pored Uključi po rasporedu. Izaberite Od zalaska do izlaska sunca da biste podesili tamni režim za prebacivanje između zalaska i izlaska sunca. U ovom slučaju, lokacija mora biti uključena.

prilagođeni raspored je izabran prilagođeni raspored je izabran

Korak 4. Takođe možete da izaberete Prilagođeni raspored da postavite sopstveni raspored za Tamni režim.

prikazana je opcija podešavanja vremena prikazana je opcija podešavanja vremena

Korak 5. Kucnite Vreme početka, izaberite željeno vreme, a zatim kucnite Gotovo. Kucnite Vreme završetka, izaberite željeno vreme, a zatim kucnite Gotovo.

Napomena: Snimci ekrana uređaja i menija mogu se razlikovati u zavisnosti od modela uređaja i verzije softvera.

Kako se koristi aplikacija Samsung Members

Ako primetite neobično ponašanje Samsung mobilnih telefona, tableta ili prenosnih uređaja, možete nam postaviti pitanje putem aplikacije Samsung Members. Saznajte više o slanju izveštaja o grešci.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama