Kako upravljati aplikacijama na vašem pametnom telefonu Galaxy

Uređaj vam omogućava preuzimanje, upravljanje i deinstaliranje različitih aplikacija. Neke aplikacije su možda već unapred učitane na vaš uređaj. 

Različite aplikacije imaju različite minimalne zahteve za pokretanje. Većim i kompleksnijim aplikacijama obično je potreban najnoviji operativni sistem da bi se efikasno pokrenule. Stariji uređaji možda neće moći da instaliraju određene aplikacije, a neke aplikacije mogu da zahtevaju instaliranu SIM-karticu, npr. WhatsApp.

Moraćete prvo da napravite Google nalog i nalog za Play Store da biste mogli da preuzimate aplikacije iz prodavnice Play Store, ili Samsung nalog za preuzimanje aplikacije iz Galaxy Apps-a.

Napomena: Ovi koraci su isti na svakom uređaju, ali ikone i ekran mogu malo da se razlikuju od ilustracija u nastavku u zavisnosti od uređaja, operativnog sistema i teme.

Ekran sa aplikacijama možete da otvorite prevlačenjem nagore ili nadole na početnom ekranu. Da biste se vratili na početni ekran, prevucite nagore ili nadole na ekranu za aplikacije.

Prevlačite nagore ili nadole na početnom ekranu

Alternativno, možete da dodirnete ikonu za aplikacije da bi došli na ekran aplikacija. Ako se ikona za aplikacije ne pojavi na ekranu, pratite sledeće korake:

1 Na početnom ekranu, kucnite i držite prst na praznom prostoru na ekranu.
2 Kucnite na "Podešavanja početnog ekrana“.
Kucnite na podešavanja početnog ekrana
3 Ako imate Android verziju 9.0, pomerite prekidač "Dugme aplikacije" za aktiviranje ove funkcije. Ako imate prethodnu verziju, kucnite na "Dugme aplikacije", izaberite "Dugme za pokazivanje aplikacija " i kucnite na "Primeni".
Kucnite dugme za aplikacije
4

Ikona za aplikacije će se pojaviti na dnu početnog ekrana.

Dugme će se sada pojaviti kao aplikacija

Da biste preuzeli aplikaciju na vaš uređaj, pratite sledeće korake:

1 Na početnom ekranu kucnite dugme za aplikacije ili prevucite nagore ili nadole da pristupite ekranu za aplikacije.
Kucnite dugme za aplikacije
2 Kucnite na "Play Store" ili otvorite folder "Samsung" da biste pristupili "Galaxy aplikacijama". U ovom primeru, ćemo da koristimo "Play Store".
Kucnite na Play Store
3 Unesite ime aplikacije koju želite da preuzmete, a zatim je izaberite sa liste predloga.
Unesite naziv aplikacije koju želite da preuzmete
4

Kucnite na "Instaliraj" u prodavnici Play Store ili dodirnite ikonu za preuzimanje u Galaxy Apps-u.

Kucnite na Instaliraj
5 Dodirnite "Otvori" da biste pokrenuli aplikaciju ili ikonu za aplikacije sa ekrana aplikacija.
Kucnite na Otvori za pokretanje aplikacije

Da biste pomerili neku aplikaciju na uređaju, pratite sledeće korake:

1 Na početnom ekranu, kucnite na "Aplikacije" ili prevucite nagore ili nadole da pristupite ekranu sa aplikacijama.
2 Dodirnite i držite aplikaciju koju želite da premestite.
3 Kucnite dugme „Dodaj na početni ekran“.
Dodirnite Dodaj na početni ekranzačetno stran

Napomena: Ako je aplikacija već na početnom ekranu, kucnite na aplikaciju, držite je i izaberite "Ukloni s početnog ekrana". 

Ako želite da preuredite vaše aplikacije, jednostavno pritisnite i držite aplikaciju, a zatim je prevucite na željeno mesto.

Možete grupisati aplikacije u foldere da bi ekran bio uredan i olakšan pristup/ pokretanje aplikacije. Za Android 8.0 i 9,0 imate dva načina da se to uradi: 

Ili:

1 Na početnom ekranu ili ekranu za aplikacije kucnite i držite aplikaciju, a zatim je prevucite i stavite preko druge aplikacije:
Dodirnite i držite aplikaciju
2 Okvir foldera će se pojaviti.
Prevucite aplikaciju preko druge aplikacije
3 Dodirnite "Unesi naziv foldera" i unesite ime foldera.

Ili:

1 Dodirnite i držite aplikaciju, a na prozoru izaberite "Izaberi stavke".
Izaberite stavke
2 Izaberite aplikacije koje želite da grupišete u folder i pritisnite "Кreiraj folder" u traci na vrhu ekrana.
Izaberite elemente koje želite grupisati
3 Кada se pojavi okvir foldera, kucnite na " Unesi ime foldera“ da unesete ime.

Da bi dodali još aplikacija, kucnite "Dodaj aplikacije" na folderu, označite aplikacije i pritisnite "Dodaj". Takođe možete da dodate aplikaciju prevlačenjem u folder. 

Označite aplikacije koje želite da dodate i dodirnite Dodaj

Da bi obrisali folder, jednostavno dodirnite i držite folder, a zatim kucnite na "Izbriši folder". Samo folder će biti izbrisan. Aplikacije u folderu biće izmeštene na ekran s aplikacijama.

Dodirnite i držite folder, a zatim dodirnite Izbriši

Da bi uklonili preuzetu aplikaciju, dodirnite i držite aplikaciju i izaberite opciju "Deinstaliraj". 

Dodirnite i držite folder i izaberite Deinstališi

Dodirnite "OК" da potvrdite brisanje.

Postoje neke standardne aplikacije koje ne mogu da se deinstališu iz uređaja. One se mogu isključiti tako da dodirnete i držite aplikaciju i onda izaberete opciju "Isključi".

Zahvaljujemo na povratnim informacijama